X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 9972
Przesłano:

Polska pierwszych Jagiellonów w XIV i XV w. - konspekt lekcji historii dla kl. V

Konspekt lekcji historii dla klasy Vb


Temat: Polska pierwszych Jagiellonów w XIV i XV w.


Cele lekcji:

Uczeń:
- wie, w którym roku miały miejsce: unia w Krewie i bitwa pod Grunwaldem,
- zna główne postanowienia unii i rozumie, dlaczego doszło do jej zawarcia,
- określa na mapie położenie: Polski, Litwy i państwa zakonnego,
- korzysta z różnych źródeł informacji,
- ocenia znaczenie zwycięstwa grunwaldzkiego dla Polski i Litwy,
- z uznaniem odnosi się do dokonań w polityce wewnętrznej i zagranicznej Jadwigi i Jagiełły.

Metody:

Praca pod kierunkiem (opowiadanie, rozmowa nauczająca, praca z tekstem podręcznika, ilustracją, mapą, projekcja filmu, słuchanie nagrania na CD)

Środki dydaktyczne:

Podręcznik cz.1, atlasy historyczne, mapki odbite na ksero, portrety władców Polski, fragment filmu pt.: „Krzyżacy”, nagranie „Bogurodzicy” na CD, duża krzyżówka, tekst „Bogurodzicy” dla każdego ucznia

Przebieg lekcji:

1. Wprowadzenie
a) Przypomnienie wiadomości o ostatnim władcy z rodu Piastów i jego decyzji w sprawie następstwa tronu
/ wypowiadają się chętni uczniowie /.
2. Rozwinięcie
a) W krótkiej rozmowie nauczającej uświadomienie uczniom, w jaki sposób doszło do panowania Jadwigi Andegaweńskiej w Polsce.
b) Ustalenie z uczniami przyczyn, które doprowadziły do zawarcia unii pomiędzy Polską a Litwą.
Praca z mapą.
c) Uczniowie korzystając z podręcznika wymieniają postanowienia unii – próby oceny tych postanowień.
d) Wspólne z uczniami próby ustalenia powodów zaniepokojenia Krzyżaków.
e) Opowiadanie nauczycielki dotyczące konfliktu polsko – krzyżackiego, omówienie bitwy pod Grunwaldem
- wysłuchanie „Bogurodzicy”, rozdanie tekstów pieśni
- prezentacja fragmentu filmu „Krzyżacy”
- próba oceny przez uczniów korzyści płynących z wygranej bitwy.
3. Zakończenie
Uczniowie rozwiązują przygotowaną przez nauczycielkę krzyżówkę w celu utrwalenia istotnych pojęć związanych z przerabianym tematem.
Ocena pracy uczniów na lekcji. Zadanie domowe – zeszyt ćwiczeń cz.1


Pytania do krzyżówki:

1. Imię króla Węgier, który również był władcą państwa polskiego w XIV w. /Ludwik/
2. Miejscowość na Słowacji, w której w 1374r. szlachta uzyskała przywileje stanowe / Koszyce /
3. Miesiąc, w którym odbyła się bitwa pod Grunwaldem / lipiec /
4. Imię córki Ludwika Węgierskiego, która została w 1384r. królem Polski / Jadwiga /
5. Miejsce bitwy z 15 lipca 1410r. / Grunwald /
6. Dobrowolny związek 2 państw: Polski i Litwy / unia /
7. Pieśń rycerska i kościelna pełniąca w XV w. rolę hymnu / Bogurodzica /
8. Okres, w którym państwo nie ma władcy / bezkrólewie /
9. Miejscowość, w której w 1385r. zawarto unię Polski z Litwą / Krewo/


Nauczyciel prowadzący
Wioletta Kocik

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.