X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 9968
Przesłano:

Wielka wyprawa do starożytnego Egiptu - konspekt lekcji historii dla kl. VI

Temat: Wielka wyprawa do starożytnego Egiptu

Cele lekcji:

Uczeń:
- sytuuje na mapie świata Egipt oraz rzekę Nil
- potrafi na mapie Egiptu wskazać Egipt Dolny i Górny
- zna i rozumie zależność warunków życia Egipcjan od przyrody
- wie, kim był faraon i w jaki sposób rządził państwem
- analizuje strukturę społeczeństwa egipskiego na podstawie ilustracji z podręcznika i informacji nauczyciela
- doskonali pracę w grupach, wyraża swoje zdanie

Metody:
Praca pod kierunkiem, drama

Formy pracy:
Grupowa, indywidualna

Środki dydaktyczne:
strój egipski dla nauczyciela, oś czasu, paski papieru z nazwami warstw społecznych, podręcznik do historii dla kl. VI cz. 1, 3 ilustracje przedstawiające korony faraona, wiersz – zagadka dotycząca starożytnego Egiptu autorstwa nauczyciela, kartki z zadaniem domowym dla każdego ucznia, tekst z lukami.


Przebieg lekcji:

1. Część organizacyjna

2. Rekapitulacja wtórna
- uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela:
• Jakie wyróżniamy kontynenty?
• Jakie państwa starożytne powstały nad wielkimi rzekami? – wskazanie ich na mapie
• Jak nazywały się te najstarsze cywilizacje świata?
• Co wiecie na temat państwa Babilonia i miasta Babilon?

(ocenienie wypowiedzi uczniów)

3. Część zasadnicza
- nauczycielka informuje uczniów, że na dzisiejszej lekcji wybierzemy się w podróż do kolejnego państwa. Jakie to państwo – uczniowie odgadną po wysłuchaniu wiersza. Nauczycielka poleca uczniom, aby zamknęli oczy (za mapami przebiera się w swój strój egipski i odczytuje wiersz).

„ Jest na świecie kraj przepiękny: pełen czaru, magii, trwóg Tajemniczy i kuszący – w nim nie jeden mieszkał bóg
Rzeka piękna przezeń płynie – od niej jest zależny kraj
Dla turystów i tubylców – tutaj jest bezkresny raj
Klimat suchy i gorący – piach pustyni jest nęcący
Na zachodnim brzegu rzeki – groby władców dumnie stoją
Ludzie patrzą na nie co dzień, a niektórzy wręcz się boją
Z wielkich grobów dawni władcy – pieczę mają nad tym krajem
I wołają do wszystkich gości: Tutaj jest kolebka starożytności ”

- po wysłuchaniu wiersza dzieci odgadują o jakim państwie jest mowa
- zapis tematu lekcji na tablicy
- zaznaczenie na osi czasu daty powstania Egiptu
- odszukanie Egiptu i rzeki Nil na mapie fizycznej świata i Afryki, zaznaczenie na mapkach konturowych w zeszycie
- wspólne z uczniami ustalenie jaką rolę pełni Nil w życiu Egiptu, odczytanie hymnu Nilu (fragment)

„ Cześć ci o Nilu !chwała tobie, Nilu,
Który naszemu panujesz krajowi
I życie bujne niesiesz dla Egiptu ! (...)
Nawadniasz sady przez Re wyłonione
Żeby stworzenia na nich wyżyć mogły ! (...)
Poisz nam ziemię, ty niewyczerpany ! (...)
Ty zboże stwarzasz, ty jęczmień przynosisz (...)
On się po całym Egipcie rozlewa
On wszystkie spichlerze i składy napełnia „

- zaznaczenie na mapkach Egiptu dolnego i Górnego
- informacja nauczyciela na temat tego podziału i władców
- pokaz 3 koron
- nauczycielka informuje uczniów, że społeczeństwo egipskie było podzielone na kilka warstw społecznych
- dzieli klasę na 8 grup – każda dostaje karteczkę z jedną warstwą. Zadaniem uczniów jest przygotowanie krótkich scenek przedstawiających dana warstwę oraz przygotowanie kilku informacji o danej warstwie społecznej (wykorzystanie podręcznika)
- prezentacja grup
- nauczycielka zapisuje na tablicy odgadnięte warstwy społeczne
- ułożenie nazw warstw społecznych w piramidę wg kolejności: faraon, urzędnicy, kapłani i dowódcy wojskowi, żołnierze, kupcy i rzemieślnicy, chłopi, niewolnicy.

4. Podsumowanie
Nauczycielka odczytuje tekst z lukami a zadaniem dzieci jest go uzupełnić

5. Zadanie domowe
Nauczycielka rozdaje dzieciom 2 zagadki dotyczące przerobionego tematu

Ocenienie pracy uczniów na lekcji.


Nauczyciel prowadzący
Wioletta Kocik
Sz. P. nr 95 we Wrocławiu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.