X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 975
Dział: Gimnazjum

HTML - lekcja utrwalająca

ARKUSZ HOSPITACJI


Imię i nazwisko hospitowanego nauczyciela
Przedmiot informatyka
Data

Plan metodyczny lekcji (wypełnia hospitowany)

Temat Tworzenie dokumentów HTML - lekcja utrwalająca.

Dział Lekcje z Internetem.

Główny cel lekcji:
uczeń:
- sprawnie posługuje się kodem HTML (język programowania stron WWW)

Cele operacyjne:

I. Wiadomości
A. Zapamiętanie wiadomości
uczeń:
- identyfikuje znaczniki kodu HTML konieczne do wykonania zadań określonych w karcie pracy.
B. Zrozumienie wiadomości
uczeń:
- wyjaśnia zasady tworzenia strony z wykorzystaniem prostego edytora tekstu.
II. Umiejętności
C. Stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych
uczeń:
- stosuje znaczniki kodu do edycji tekstu,
- konstruuje proste tabele,
- osadza obrazy na stronie,
- projektuje system połączeń - odnośników w ramach tworzonej witryny internetowej.
D. Stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych
uczeń:
- planuje i konstruuje tabele o nieregularnym układzie komórek,

Postawy
- aktywny udział w zajęciach

Metody pracy:
- ćwiczenia z użyciem edytora tekstu

Formy pracy:
- praca indywidualna

Środki dydaktyczne:
- edytor tekstu, karty pracy, tablica

Przebieg lekcji:

Faza wstępna
- określenie tematu i celów lekcji,
- rozdanie kart pracy,
- zapoznanie się z zadaniami i przystąpienie do realizacji ćwiczeń.

Faza główna
- nadzór pracy ucznia,
- ocena punktowa wykonywanych zadań,

Faza końcowa
- ocena całościowa po skończonej pracy.

Praca domowa:

Podstawowa
Ramki - klucz do organizowania strony internetowej i łatwego jej przeglądania. Odszukaj znaczniki kodu HTML umożliwiające stworzenie prostego układu ramek.

Ponadpodstawowa
Wykonaj układ ramek dla własnej strony. Pracę dostarcz na dyskietce.


Imię, Nazwisko ilość punktów ..................

........................................... ocena ..................

Zad. 1
Utwórz stronę o nazwie index.html. Zapisz dwa dowolne zdania i dokonaj edycji tekstu wg poniższych wskazówek.

Zdanie 1 – tekst pogrubiony, podkreślony, kolor czcionki czerwony (1 pkt.)
Zdanie 2 – kursywa, tekst ruchomy, kolor czcionki naprzemiennie niebiesko-zielony. (1 pkt.)

Zdania zapisz w osobnych wierszach i oddziel linią. (1 pkt.)

Zad. 2
Utwórz stronę o nazwie index1.html. Skonstruuj tabelę składającą się z trzech rzędów komórek po cztery komórki w każdym rzędzie.(1 pkt.) Połącz 3 komórki sąsiadujące w pionie wybranych rzędów.(2 pkt.)

Zad. 3
W katalogu OBRAZY zamieszczone są 2 zdjęcia w formacie .jpg. Wstaw po 1 zdjęciu na każdej z utworzonych stron (index.html, index1.html) a następnie uaktywnij jako hiperłącze (odsyłacz). (4 pkt.)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.