X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 974
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Programowanie w języku Logo - scenariusz lekcji w kl. III

1. Zagadnienie: Lekcje z żółwiem.

2. Temat: Programowanie w języku logo.

3. Czas trwania: 45 minut

4. Cele lekcji:

I. Wiadomości

A. Zapamiętanie wiadomości
uczeń:
- zna i definiuje procedury pierwotne - polecenia (np, lw, pw, opu, pod),
- zna schemat zapisu procedur
B. Zrozumienie wiadomości
uczeń:
- wyjaśnia różnice między stosowaniem trybu bezpośredniego a konstruowaniem procedur,

II. Umiejętności

C. Stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych
uczeń:
- stosuje procedury pierwotne w trybie bezpośrednim,
- konstruuje procedury figur geometrycznych,
D. Stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych
uczeń:
- proponuje różne rozwiązania w zapisie procedur.
5. Przebieg lekcji:

a. Czynności organizacyjno-porządkowe (sprawdzenie obecności, zapis tematu w dzienniku lekcyjnym).
b. Określenie celu lekcji (utrwalenie zdobytych umiejętności w zakresie programowania w języku logo)
c. Ukierunkowanie pracy ucznia zgodnie z tematem lekcji:
 etap I - podział grupy na zespoły i wytypowanie liderów,
 etap II - omówienie zasad przebiegu lekcji
6. Metody nauczania: praca zespołowa - ćwiczenia
7. Środki dydaktyczne: program Logomocja, materiały - xero, dyskietki

Porządkowanie informacji:
- wzajemna kontrola udzielanych odpowiedzi przez konkurujące zespoły przy nadzorze i ocenie punktowej nauczyciela,

Kontrola i utrwalenie wiadomości i umiejętności:

- utworzenie listy pojęć z zakresu programowania (praca domowa - zapis w zeszytach)Zad. 1
Omów strukturę procedury.


Zad. 2
Która z instrukcji rysowania trójkąta równobocznego jest poprawna?
Zapisz i wykonaj procedurę.

a. powtórz 3[np :a pw 90]
b. powtórz 2[np :a pw 120]
c. powtórz 3[np :a pw 120]

Zad. 3
Co rozumiesz pod pojęciem "rekurencja"? Wyjaśnij na przykładzie procedury pięciokąta foremnego.

Zad. 4
Wybierz dowolną figurę i skonstruuj w trybie bezpośrednim. Wymień polecenia języka Logo, które zostaną wykorzystane w zadaniu.


Zad.5
Procedura POWÓJ. Uzupełnij wykropkowane miejsce właściwym zapisem rekurencji.


oto listek :bok :skala
> jeśli lub :bok<0.5 :bok>120[stop]
> np :bok lw 20
> listek :bok* :skala :skala
> wróć
> już
? oto powój
> ugp 1
> przypisz "dl 0
> powtórz …..[np 10 lw 15 listek 30-:dl 0.9 przypisz "dl :dl+1 powtórz npw[np 20-npw/1.5 pw 10+npw/6]]
> już
? powój


Zad.6
Procedura SPIRALE. Uzupełnij pierwszy wiersz procedury.

? oto spirala …… ……
> jeśli :bok<5[stop]
> np :bok pw :kąt
> spirala :bok-5 :kąt
> już
? oto spirale :ile :bok :kąt
> powtórz :ile[spirala :bok :kąt wróć pw(360/:ile)* npw]
> już


Zad .7
Procedura KORALIKI. Skonstruuj pierwszy wiersz podprocedury i procedury głównej.

…………………………
> jeśli lub :ile_korali<1 :ile_korali>4[ps [złe parametry] stop]
> przypisz "ile :ile_korali
> przypisz "dlugosc 0
> powtórz :ile_korali[
> np :r pod np :r/:ile opu ukm jld koło (:r/:ile)*2
> pod np :r/:ile opu
> przypisz "dlugosc :r+:dlugosc+(:r/:ile)*2
> przypisz "ile :ile-1]
> pod ws :dlugosc opu
> już
…………………………………….
> jeśli lub :ile_ramion<2 :ile_ramion>10[ps [zła ilość ramion] stop]
> powtórz :ile_ramion[
> ramie :r :ile_korali pw 360/:ile_ramion]
> już


Zad 8
Wykonaj procedurę WZOREK.

> oto wzorek :bok
> przypisz"przyrost :bok/5
> np :bok
> powtórz 4[pw 90 np :bok przypisz"bok :bok-:przyrost]
> powtórz 2[pw 90 np :bok]
> powtórz 4[lw 90 np :bok przypisz"bok :bok+:przyrost]
> lw 90 np :bok
> lw 90
> już

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.