X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 9709
Przesłano:

Sprawdzian szóstoklasisty

Sprawdzian szóstoklasisty

.................................. 15.03.2010 rok
imię i nazwisko

1. Wpisz do tabeli wszystkie odmienne i nieodmienne części mowy, oraz po dwa przykłady je obrazujące:

odmienne nieodmienne pytania
czasownik x
x kto? co?
przymiotnik x
x Ile? ...................?
Zaimki:...........
przymiotne
.............
............. x ..........................
..........................
...........................
...........................

odmienne nieodmienne pytania
x przysłówek .......................
x -
x -
x wykrzyknik -
x partykuła -

2. Wpisz w podane związki frazeologiczne odpowiednie przyimki lub spójniki, wyjaśnij ich znaczenie:

Z pustego ......Salomon nie naleje. -........................................
Albo rybki, ........ akwarium. - ........................................
Upiec dwie pieczenie ......... jednym ogniu. - ........................................
......niejednego pieca chleb jadł. - ........................................

3. Przedstaw za pomocą wykresów poniższe zdania, zaznacz grupę podmiotu i grupę orzeczenia, przydawki, dopełnienia i okoliczniki.
a) Na brzegach rowu rosły młode rośliny.
b) Muszę wystrzegać się ocen niedostatecznych.
c) Nie zapomnij o imieninach cioci.
d) Wyjeżdżam jutro do Krakowa.

a)
........................................

b)
........................................

c)
...................................

d)
...................................

4. Uzupełnij pojęcia:
Zdanie zawierające jedno orzeczenie nazywamy ....................................., gdy ma wiele orzeczeń, mówimy o ..........................
Zdaniem nazywamy ........................................
Równoważnikiem zdania zaś taką wypowiedź, która nie zawiera.................................
.............................
Orzeczenie imienne składa się z .....................i ................ Łącznikiem jest osobowa forma czasowników: ........................................, zaś orzecznikiem są ...................
.........................
Okolicznik to część zdania określająca ......................

5. Dopasuj wykresy do zdań. Podpisz, które zdania są złożone współrzędnie a które podrzędnie. Wyjaśnij, co to znaczy?

a) Kiedy byliśmy w górach, rodzice kupili nam psa.

b) Śpiewam w chórze i występuje w operze.

c) Smutek, który mnie ogarnął, nie chciał minąć.

Zdanie złożone współrzędnie ........................................
Zdanie złożone podrzędnie ........................................
........................................

6. Uzupełnij przysłowia wyrazami z przeczeniem nie.

Zgoda buduje, .................. rujnuje.
Kto pyta, ...................
Bez pracy ...................... Kołaczy.
.......................... chodzą parami.
............................. wilka z lasu.
Mówiły jaskółki, że .................... są spółki.
Nie czyń drugiemu, co tobie ......................
Nigdy ................. tak źle, żeby nie mogło być gorzej.

7. Zaznacz rdzeń w każdej grupie wyrazów, wypisz oboczności.
a) góra, pagórek, górka, góral, wzgórze, górzysty
b) dom, domek, przydomowy, podomka, domownik

8. Wśród podanych zwrotów i wyrażeń zaznacz: przenośnie, ożywienia, epitety, uosobienia

Złote serce - .................................
Słońce wstaje - ...............................
Las śpi - .........................
Słoneczna polana - ..........................
Przyroda budzi się -............................
Oczko wodne - ......................................
Jesienny listonosz - .................................

Podkreśl w wierszu jedną linią wszystkie poetyckie przenośnie, a dwiema – porównania.

Brzoza

Ubrana w sukienkę świtu,
panna lasu,
radosna jak zorza.
Wita nas swoim białym uśmiechem-
brzoza.

A ma listki drobne jak szept.
A jest piękna,
jakby była w welonie.
Chyba śni jej się wiejski ślub –
bryczka i konie.

Zbigniew Jerzyna

9. Dopisz tytuły lektur i autorów przy ich bohaterach:

Marian Miler - ........................................
Adam Cisowski -........................................
Sachem - ........................................
Marcin K. - ........................................


Oprac. Ewelina Adamczyk
Nauczyciel języka polskiego i etyki w Niepublicznej SP Nr 48
w Zielonce k. Warszawy
15.03.2010

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.