X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 9391

Konspekt lekcji religii, klasa III. Przypowieść o siewcy

Temat:Pan Jezus uczy słuchać słowa Bożego.Przypowieść o siewcy.
Cele podstawowe:- uczeń rozumie sens przypowieści o siewcy,
- wymienia rodzaje miejsc na które spadło ziarno,
- podaje co oznaczają rodzaje gleby i kim jest siewca,
- wymienia miejsca gdzie słuchamy słowa Bożego.
Cele ponadpodstawowe:
- potrafi wyjaśnić znaczenie przypowieści o siewcy,
- potrafi odnieść do własnego życia owoce ziarna zasianego na żyznej glebie,
- rozumie, że Bóg przemawia do nas w każdym momencie naszego życia i przez wiele osób.
Metody: pokaz, prezentacja multimedialna,krzyżówka, rozmowa kierowana, analiza tekstu, kolorowanie rysunku.
Pomoce:komputer, projektor, napisy do przyczepiania do tablicy z różnymi rodzajami gleby,doniczki z ziemią o różnym wzroście roślin, kartki z obrazkami do kolorowania,kartki z krzyżówkami i rebusami skserowanymi z "Opowieści biblijnych"Adama Ligęzy i Michała Wilka, Pismo święte,płyta multimdialna "Bliscy sercu Jezusa" wydawnictwa "WAM".

Przebieg lekcji:

1. Krótka modlitwa.
2. Prezentacja multimedialna przygotowująca uczniów do uważnego wysłuchania słowa Bożego, w skupieniu i ciszy.

Rozwinięcie.
1.Przeczytanie fragmentu z Łk.8,4-15.
2.Zapisanie temaru na tablicy.
3.Prezentacja multimedialna przedstawijąca w formie krótkiego filmu "Przypowieść o siewcy".
4. Pokazanie uczniom doniczek z ziarnem, które wzrosło, zostało zagłuszone przez chwasty,przygniecine przez kamienie i zadeptane.
5.Uczniowie czytają z podręczników fragment z Ewangelii św. Łukasza.
6.Przyczepienie do tablicy kartek z napisami określającymi rodzaje gleby na którą upadło ziarno.
7.Wspólne z uczniami analizowanie fragmentu z Pisma św.
8.Uczniowie próbują na podstawie wyjaśnienia Jezusa dopowiedzieć jakie przeszkody napotykamy, my współczśni ludzie, aby w pełni przyjąć słowo Boże.
9.Propozycje uczniów zostają zapisane na tablicy pod odpowiednimi napisami.
10.Rozmowa z uczniami "gdzie najczęściej słyszymy słowo Boga skierowane do nas"?
11.Prezentacja multimedialna:przypomnienie słów jakie wypowiadamy i słuchamy kiedy przygotowujemy sie do wysłuchania najważniejszego fragmentu z Pisma św. podczas Mszy świętej.
12.Prezentacja multimedialna-pokaz sytuacji, w której mamy okazje uczyć się od innych, uważnie słuchając. Wypowiedzi dzieci na na temat, podają przykłady ze swojego życia.Otrzymują rysunki przdstawiające przykładowe sytuacje, które później pokolorują.

Podsumowanie
1. Rozdanie dzieciom kartek z krzyżówkami. Wspólne rozwiązywanie.
2. Uczniowie samodzielnie rozwiązują zadanie z Kłosem matematycznym i Sznurem sylab.
3. Podsumowanie treści katechezy. Krótkie przypomnienie treści przypowieści. Od nas samych zależy jaki los spotka ziarno.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.