X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 9304

Dzieci Dzieciom Misji - konspekt do lekcji religii z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej

Temat: Dzieci Dzieciom Misji.

(Katecheza przygotowana dla uczniów klas I-III z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej o misjach.

I.Cele katechezy:

Ogólne:
•Ukazanie świata misyjnego czekającego na pomoc dzieci;
•Pokazanie konkretnych działań misyjnych, w które mogą zaangażować się dzieci;
•Zachęcanie do niesienia pomocy przez modlitwę i wyrzeczenia;

Operacyjne:
•Uczeń dostrzega potrzebę niesienia pomocy innym;
•Uczeń wyraża chęć niesienia pomocy dzieciom misji;
•Uczeń kształtuje swą wrażliwość na misje;
•Uczeń potrafi wymienić kontynenty misyjne i dopasować do nich odpowiednie kolory;
•Uczeń potrafi podać przykłady złej sytuacji dzieci w krajach misyjnych;
•Uczeń zapamiętuje słowa Jezusa (Mk 16,15): „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię”;
•Uczeń potrafi zaśpiewać piosenkę: „Kościół to nie tylko dom z kamieni i złota”;

II.Pomoce naukowe potrzebne do przeprowadzenia katechezy:
•Zeszyt ucznia;
•Różaniec misyjny;
•Słowa piosenki religijnej pt.: „Kościół to nie tylko dom z kamieni i złota”;
•Płyta CD z piosenką;
•Prezentacja multimedialna o misjach;
•Krzyżówka z hasłem: MISJE;

III.Opis toku katechezy (czas trwania 45 min.):

1.Czynności organizacyjne:
a)Modlitwa za dzieci, które jeszcze nie znają Pana Jezusa i nie wiedzą, że mogą do Niego mówić: „Ojcze Nasz...”
b)Sprawdzenie obecności.

2.Prezentacja multimedialna:
Katecheta posługując się prezentacją multimedialną opowiada uczniom o sytuacji ich rówieśników w krajach misyjnych, a także o pomocy jaką mogą im nieść.
Slajd 1. Temat katechezy: „Dzieci Dzieciom Misji” (Dzieci przepisują do zeszytów).
Slajd 2. Mapa misyjna i logo PDMD.
Slajd 3. Nasze życie.
Slajd 4. Życie dzieci misji.
Slajd 5. Brak szkolnictwa.
Slajd 6. Niedożywienie i głód.
Slajd 7. Ewangelizacja.
Slajd 8. Dzieci ulicy i wojny.
Slajd 9. Brak opieki medycznej.
Slajd 10. Praca na misjach.
Slajd 11. Cytat z Ewangelii (Mk 16,15) (Dzieci przepisują treść do zeszytów).
Slajd 12. Jak my możemy pomóc? cz.1
Slajd 13. Jak my możemy pomóc? cz.2

3.Podsumowanie katechezy:
a) Nauka piosenki misyjnej „Kościół to nie tylko dom z kamieni i złota”.
b) Katecheta zachęca dzieci do niesienia pomocy dzieciom z krajów misyjnych.

4.Zadanie domowe.
Katecheta omawia zadanie (diagram krzyżówki wraz z pytaniami podsumowującymi wiadomości misyjne nabyte na katechezie), które poleca rozwiązać uczniom w domu, a pracę wkleić do zeszytu.

5.Modlitwa na zakończenie.
Modlitwa w intencji misji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.