X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 9338
Przesłano:

Chrońmy Planetę Ziemię - konspekt zajęć w świetlicy szkolnej

Scenariusz zajęć w świetlicy szkolnej

Temat zajęć: Chrońmy Planetę Ziemię.


Prowadzący: Anna Kot
Czas zajęć: ok. 45 min
Klasa: I,II

Cel główny:
Uwrażliwienie uczniów na ekologię i potrzebę dbania o środowisko przyrodnicze.

Cele operacyjne:
Po zakończeniu zajęć uczeń:
Wymienia zagrożenia dla środowiska naturalnego.
Wie, czym jest ekologia i czego dotyczy.
Rozumie konieczność ochrony przyrody.
Zna różne sposoby dbania o środowisko.
Wie, jak segregować śmieci.
Dba o estetykę przy wykonywaniu pracy plastycznej.

Metody:
Pogadanka, burza mózgów, praktyczne działanie.

Formy:
Zbiorowa, indywidualna

Środki dydaktyczne:
Kartonowe pudła, różne przedmioty stanowiące odpady (zużyte baterie, puszki, makulatura, itp.), kolorowy papier, rulony tekturowe, nożyczki, klej, kredki.

Przebieg zajęć:
Przywitanie uczniów, wprowadzenie do tematu zajęć.
Pogadanka na temat zagrożeń dla środowiska naturalnego, w którym żyje człowiek, wyjaśnienie terminów „ekologia” oraz „segregacja odpadów”
Burza mózgów – dzieci wymieniają różne rodzaje zagrożeń dla przyrody oraz sposoby dbania o środowisko naturalne.
Uczniowie losują przedmiot będący odpadem, ich zadaniem jest umieszczenie go
w odpowiednim „pojemniku na śmieci” oznaczonym specjalnym kolorem oraz nazwą: „makulatura”, „plastik”, „szkło białe” itd.
Praca plastyczna: dzieci wykonują żabkę oraz kwiat lilii wodnej wykorzystując plastikowe kubeczki po jogurcie, rolki tekturowe, itp.
Porządkowanie miejsc pracy.
Podsumowanie i zakończenie zajęć, wystawa prac.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.