X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 9317
Dział: Gimnazjum

Przekroje graniastosłupów i ostrosłupów

PRZEDMIOT: Matematyka

KLASA : IIB gimnazjum

DZIAŁ PROGRAMOWY : Ostrosłupy

Temat: Przekroje graniastosłupów i ostrosłupów.

Cele operacyjne:
Uczeń:

- zna pojęcie przekroju figury,
- zna pola figur płaskich,
- określa rodzaj figur powstałych z przekroju rozważanych brył,
- oblicza pola przekrojów graniastosłupów i ostrosłupów.

Metody:
- pogadanka
- metoda praktyczna – rozwiązywanie zadań.

Formy: praca wspólnym frontem.

Środki dydaktyczne: podręcznik dla gimnazjum – Matematyka 2, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, ziemniaki, narzędzia do wycinania brył z ziemniaków.

Przebieg lekcji:

I. Część wstępna.
1. Sprawdzenie zadania domowego.
2. Podanie tematu i celu lekcji.
3. Powtórzenie wzorów na obliczanie pól figur płaskich.

II. Część główna.
1. Praca indywidualna.
Każdy z uczniów wycina (z ziemniaków) graniastosłup i ostrosłup. Otrzymane bryły rozcinane są według wskazanych przez nauczyciela krawędzi; w ten sposób otrzymywane są przekroje brył. Zadaniem uczniów jest wskazanie, jakimi figurami płaskimi są otrzymane przekroje.
2. Rozwiązywanie zadań:
ćw. C s. 235 – wskazanie przekroju graniastosłupa trójkątnego spełniającego określone
warunki,
ćw. D s. 235 – szkicowanie graniastosłupów i zaznaczanie na nich przekrojów będących
różnymi figurami płaskimi,
z. 1,2 s. 236,237 – obliczanie pól przekrojów graniastosłupów i ostrosłupów,
z. 4 s. 237 – obliczanie pól wskazanych przekrojów prostopadłościanu (uczniowie
korzystają z własności trójkątów o kątach 90, 60, 30 oraz 90,45,45.

III. Część końcowa.
1. Podsumowanie lekcji – przypomnienie definicji przekroju bryły.
2. Podanie i omówienie zadania domowego: z. 5 s. 237.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.