X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 9242
Dział: Gimnazjum

Ciepło topnienia i parowania - rozwiązywanie zadań

KONSPEKT DO LEKCJI FIZYKI

Prowadzący: mgr Agnieszka Głowacka

Temat: Ciepło topnienia i parowania – rozwiązywanie zadań.

Cele kluczowe: uczeń organizuje własny proces nauczania, współpracuje w zespole, łączy różne elementy wiedzy, poszukuje nowych rozwiązań, pokonuje trudności, prezentuje własny punkt widzenia, przyjmuje odpowiedzialność za własne wyniki pracy.
Cele dydaktyczne:
na poziomie wiedzy: uczeń rozumie pojęcie ciepła, ciepła topnienia, ciepła parowania, ciepła krzepnięcia, temperatury topnienia i krzepnięcia;
na poziomie umiejętności: uczeń potrafi zdefiniować pojęcie ciepła topnienia ciepła parowania, ciepła krzepnięcia, temperatury topnienia i krzepnięcia, zastosować odpowiednie wzory fizyczne w zadaniu i rozwiązać zadanie dotyczące ciepła topnienia, parowania i krzepnięcia, potrafi odszukać potrzebne wartości ciepła topnienia i parowania w tabelach fizycznych.

Metoda pracy: ćwiczeniowa
Pomoce dydaktyczne: karta z zadaniami

Tok lekcji:
część wstępna: powitanie, sprawdzenie obecności, przypomnienie wiadomości z poprzedniej lekcji, podanie tematu i celów lekcji
część podstawowa: realizacja tematu

Zadanie 1.
Gdy dostarczysz 300 kJ ciepła pewnemu ciału o masie 1,08 kg, będącemu w temperaturze topnienia, ulegnie ono całkowitemu stopieniu. Materiał, z którego wykonane jest to ciało, i jego ciepło topnienia to:
a) cyna, 60 kJ/kg b) złoto, 65 kJ/kg c) żelazo, 278 kJ/kg d) miedź, 205 kJ/kg

Zadanie 2.
Pewna ciecz o masie 600 g, będąca w temperaturze krzepnięcia, oddała 88,8 kJ energii cieplnej, zamieniając się w ciało stałe o tej samej temperaturze. Jakie jest jej ciepło krzepnięcia?

Zadanie 3.
Płynne żelazo, będąc w temperaturze krzepnięcia, zamieniło się w ciało stałe, oddając 1390 kJ energii cieplnej. Jaka była masa żelaza?
a) 3 kg b) 10 kg c) 5 kg d) 2 kg

Zadanie 4.
Jaką ilość ciepła trzeba dostarczyć wodzie o masie 2 kg będącej w temperaturze wrzenia (1000C), aby ją zamienić w parę o tej samej temperaturze?

Zadanie 5,
Pewnej cieczy znajdującej się w temperaturze wrzenia dostarczono 196 kJ ciepła. Część tej cieczy o masie 500 g zamieniła się w parę o tej samej temperaturze. Jaka to była ciecz?

Zadanie 6.
Jaka ilość pary wodnej o temperaturze 1000C zamieni się w wodę o tej samej temperaturze, jeżeli oddane zostanie ciepło o wartości 6 MJ?

część końcowa: podsumowanie tematu, ocena aktywności uczniów, zadanie i omówienie pracy domowej

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.