X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 9205
Dział: Gimnazjum

Scenariusz lekcji geografii w klasie III: "Możliwości rozwoju gospodarczego w naszym powiecie"

1.Temat : Możliwości rozwoju gospodarczego w naszym powiecie
2.Cele lekcji

Po lekcji uczeń:
- uświadamia sobie wartość przyrody dla tego obszaru
- potrafi zlokalizować na mapie swój region
- potrafi wymienić przyczyny zróżnicowania poziomu gospodarczego na tym obszarze
- potrafi korzystać z rozmaitych źródeł informacji geograficznej (podręcznik , atlas , przewodniki , albumy
- potrafi przedstawić specyfikę gospodarki na Pojezierzu Bytowskim
- potrafi opisać poziom rolnictwa tego regionu z innymi regionami Polski
- potrafi wskazać nazwy surowców występujących w jego regionie
- potrafi porównać możliwości rozwoju poszczególnych dziedzin gospodarki w swoim regionie z innymi regionami w Polsce

3.Typ lekcji

Lekcja kombinowana

4.Metody pracy
Metaplan , elementy wykładu , dyskusja , praca z atlasem , mapą ,

5.Środki dydaktyczne

Mapa fizyczna Polski , atlasy , podręcznik

6.Przebieg lekcji

6,1 Czynności wstępne
Przywitanie sprawdzenie obecności

6,2 Nawiązanie do przerobionego materiału

Kto przypomni jak brzmiał temat ostatniej lekcji ?

1.Pod względem fizyczno- geograficznym powiat bytowski leży na terenie jakich krain geograficznych?
(makroregion) Pomorza Zachodniego (mezoregiony :Pojezierza Bytowskiego i Wysoczyzny Polanowskiej), Pojezierza Południowopomorskiego (równiny Charzykowskiej).
2.Pod względem administracyjnym ?
(Leży w południowo-zachodniej części województwa pomorskiego w odległości ok. 95 km od Gdańska , 54 km od Słupska i 89 km od Starogardu Gdańskiego; Na Skrzyżowaniu szlaków kołowych : Słupsk – Bytów- Chojnice – Warszawa oraz Gdańsk , Bytów- Szczecinek – Piła - Poznań)
3.Cechą wyróżniającą ten region pod względem geograficznym jest co?
(krajobraz pojezierny , młodoglacjalny)
4.Obszary najwyżej położone gdzie są (W części środkowej) , najniżej (część południowa równina charzykowska)
Wody jest dużo czy mało?
Największe rzeki (Słupia , Łupawa i Wieprza)
Jeziora (Bobęcińskie Wielkie o głębokości 40 m i 5,3 km2 powierzchni)
Jasień, Głębokie, Bobęcińskie , Lobeliowe (Pomysko , Obrowo Małe)
6 Jakie lasy przeważają na terenie powiatu bytowskiego czy jest ich dużo czy mało ? (dużo , lasy iglaste)
7Czy są parki krajobrazowe (Park Krajobrazowy Dolina Słupi)
8Jakie gleby dobre czy słabe)? (są to gleby bielicowe)
9Klimat ?
Gdzie jest chłodniej na północy czy południu powiatu ? (na południu jest cieplej)
10Powierzchnia ? (2193 km 2 )
11Liczba ludności? (76 500)

6,3 Nawiązanie do nowego materiału

Dziś będziemy zajmować się dalej naszym regionem zapiszcie temat lekcji:
Możliwości rozwoju gospodarczego w naszym powiecie

6,4 Realizacja nowego materiału

1. Co rozumiecie pod pojęciem rozwój gospodarczy , gospodarka

2. Podzielę was teraz na grupy każda będzie miała do opracowania inny dział gospodarki

1. ROLNICTWO
2. PRZEMYSŁ
3.USŁUGI (TRANSPORT , ŁĄCZNOŚĆ , HANDEL)
4.TURYSTYKA I SPORT

Uzupełnicie plakaty wg. następującego schematu :
Jak jest? Jak być powinno?

Dlaczego nie jest tak jak być powinno?

Wnioski

NAUCZYCIEL INFORMUJE
a) W każdej grupie ma być Lider (kieruje pracą grupy, pomaga innym osobom, decyduje o ostatecznym zapisie)

b) Ekspert (prosi nauczyciela o konsultacje , zasięga informacji u ekspertów z innych grup, pożycza materiały)

c) Sprawozdawca (przedstawia plakat po wykonaniu)
d) Sekretarz zapisuje wszystko na plakacie
e) Urzędnicy (szukają informacji)

3. Proszę wybierzcie lidera niech on dokona podziału grupy

4.Przy wykonywaniu pomocne będą następujące mapy

Mapki w atlasie, podręczniku:

1.Geologia Polski
2.Ukształtowanie powierzchni Polski
3.Klimat , okres wegetacyjny
4.Gleby Polski
5.Roślinność Polski
6.Ludność Polski
7.Bezrobocie w Polsce
8.Surowce mineralne i przemysł wydobywczy
9.Przemysł Metalurgiczny
10.Zróżnicowanie uprzemysłowienia Polski
11. Przyrodnicze warunki rozwoju rolnictwa Polski
12. Zróżnicowanie wielkości gospodarstw rolnych
13. Sieć kolejowa Polski
14. Gęstość dróg oraz drogi główne w Polsce
15. Zróżnicowanie liczby abonentów telefonii przewodowej w Polsce

16.Mapa gospodarcza pojezierzy

Mapka województwa pomorskiego
Mapa fizycznogeograficzna Polski.
Mapa powiatu bytowskiego

5. Pytania pomocnicze

Rolnictwo
(Warunki naturalne to jest klimat, opady , temperatura, gleby , ukształtowanie powierzchni czy są sprzyjające czy nie)
(Jaka jest sytuacja rolnictwa obecnie , jak powinno być)

Przemysł

Jaki przemysł jest dobrze rozwinięty na terenie naszego powiatu
Jaka jest sytuacja zakładów przemysłowych w naszym powiecie
Jaki przemysł ma szanse rozwoju w naszym powiecie

Usługi (handel , transport, komunikacja)

1.Jaki jest stan dróg , czy są drogi krajowe , wojewódzkie

Turystyka

1.Warunki naturalne
2.Baza noclegowa i gastronomiczna
3.Atrakcje turystyczne

6. Metoda czterech kątów (podsumowanie)

1.Rolnictwo
2.Przemysł
3.Usługi
4.Turystyka

Na rozwój którego sektora gospodarki powinno się postawić i dlaczego

Macie tylko jedną możliwość wyboru (jeden kąt)

7.Praca domowa ,
(jeśli starczy czasu uczniowie wykonują zadanie na lekcji)

Jesteście pracownikami starostwa (Specjaliści od Spraw Promocji Powiatu) i macie za zadanie zachęcić inwestorów , turystów i inne osoby do inwestowania , wypoczywania w naszym powiecie. Wykonajcie krótką reklamę naszego powiatu w formie ulotki !

Zadanie wykonajcie na kartkach formatu A5 (kartka z zeszytu)

7.Podsumowanie wiadomości (notatka)

Zapiszcie wnioski do zeszytów (przepiszcie je z tablicy)

Wniosek końcowy :

Do ożywienia gospodarczego powiatu bytowskiego może przyczynić się zwiększenie liczby inwestycji . Aby zachęcić przedsiębiorców do inwestowania w naszym regionie należy: obniżyć podatki płacone przez firmy ,obniżyć koszty kredytów inwestycyjnych oraz tworzyć specjalne strefy ekonomiczne.

(nauczyciel dyktuje go uczniom)


Info dla publikujących: pochodzę z powiatu bytowskiego, więc stąd na przykładzie tego regionu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.