X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 9122
Przesłano:

Rola muzyki w rozwoju dziecka

Muzyka ma ogromny wpływ na rozwój dziecka. Oddziałuje w sposób wielostronny, zarówno na sferę poznawczą, jak i emocjonalną. Wpływa na rozwój myślenia, ułatwia proces zdobywania i pogłębiania wiedzy o świecie.
Obcowanie z muzyką, jej percepcja, wykonywanie i tworzenie wpływa na umiejętność operowania strukturami w sposób logiczny. Muzyka kształci wyobraźnię i postawę twórczą.5
W procesie kształcenia ogólnego można wykorzystać stan uczuciowy wzruszenie, w którym uczeń może podjąć dodatkową aktywność. Muzyka celowo włączona do procesu nauczania poszczególnych przedmiotów, zwłaszcza w ramach kształcenia zintegrowanego może być czynnikiem pozytywnie wpływającym na efekty uczenia się. Aktywizuje ona wszystkich uczniów niezależnie od poziomu ujawnianych przez nich zdolności muzycznych.
W ramach nauki języka polskiego należy wykorzystać fakt, że rytm muzyczny jest ściśle powiązany z akcentami w mowie. Może to sprzyjać szybszemu opanowaniu tekstów pamięciowych. Muzyka dodatkowo wzmacnia wyobraźnię, co prawdopodobnie wpływa na podwyższenie efektów zapamiętywania utworu poetyckiego.6
Powiązanie nauki matematyki z ćwiczeniami muzyczno- ruchowymi może wpływać na kształtowanie pojęć liczbowych, kształtowanie poczucia czasu, pojęcia kierunku, orientacji dotyczącej stosunków przestrzennych oraz posługiwanie się symbolami. Muzyka połączona z
zajęciami plastycznymi pobudza kreatywną postawę uczniów i nadaje zajęciom odmienny charakter. Natomiast dzięki ćwiczeniom łączącym muzykę i ruch można wpłynąć na ogólną sprawność ruchową uczniów oraz estetykę ruchu.
Najstarszą formą ekspresji muzycznej jest śpiew. Śpiewanie przyczynia się do rozwoju układu oddechowego oraz wzmacnia mięśnie tułowia. Podczas śpiewania dziecko kontroluje utrzymanie prawidłowej postawy. Ćwiczenia artykulacyjne i oddechowe aktywują rozwój aparatu mowy. Inną formą działalności muzycznej jest gra na instrumentach, która w
zespole przyczynia się do nawiązania więzi między uczestnikami, uczy odpowiedzialności za wspólną pracę oraz podporządkowania się. Wiele zalet ma również muzyczna ekspresja ruchowa, która powinna być uwzględniona w takim okresie życia, kiedy dziecko nie jest skrępowane odczuwając naturalną potrzebę ruchu. Dzieci, którym stwarza się okazję do improwizacji, stają się bardziej kreatywne we wszystkich swoich działaniach. Muzyczna ekspresja ruchowa pobudza do działania całe ciało, wpływa pozytywnie na rozwój motoryki małej i dużej. Przyczynia się do kształcenia orientacji przestrzennej, jak również uczy zdyscyplinowania. Badania prowadzone przez kręgi lekarskie dowodzą, iż coraz więcej dzieci ma wady postawy, ponieważ ogranicza się zajęcia ruchowe zastępując je zabawami np. manipulacyjnymi. Lekcje wychowania fizycznego w szkole są jedyną formą działalności
ruchowej, w której uczestniczy dziecko spełniając obowiązek szkolny.7

5.M. Przychodzińska : Muzyka i wychowanie, Warszawa 1979r.
6. Ewa Zwolińska: Skuteczność zapamiętywania tekstów literackich w formie wierszy i piosenek. Bydgoszcz 1997 r.
7.Muzyka w nauczaniu zintegrowanym pod redakcją E. Zwolińskiej, Bydgoszcz 2002r, s.221-223

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.