X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9083
Przesłano:
Dział: Internat

Prawdy i mity o alkoholu, narkotykach i innych używkach - konspekt zajęć w internacie

Konspekt zajęć w internacie

Imię i nazwisko nauczyciela: Mirosław Praszel
Data: rok szkolny 2008/2009
Grupa wychowawcza: młodzież w wieku 13 – 19 lat
Ilość godzin: 1 godzina zegarowa

Temat: Prawdy i mity o alkoholu, narkotykach i innych używkach

Wstęp:

Proponowany konspekt stanowi podsumowanie wcześniej zdobytej przez uczniów wiedzy z zakresu edukacji antyalkoholowej i antynarkotykowej.

Cel:
-pogłębianie wiedzy, nt. skutków używania alkoholu i narkotyków przez młodzież,
-utrwalenie wiedzy,
-ujawnienie nieprawdziwych przekonań, nt. alkoholu i narkotyków.

Metody:

-praca z gotowym materiałem edukacyjnym

Pomoce:

-plastikowe kubki
-ankieta
-tabelka z narkotykami i ich rodzajem
-flamastry,
-duże arkusze szarego papieru.

Źródło:

Mellibruda J. „Tajemnice ETOH”
Tokarczuk O. „Grupa bawi się i pracuje”


Przebieg:

Część 1:

1.Powitanie. Poinformowanie o temacie i celu zajęć.
2.Uczniowie chodzą po klasie witają się z kolegami bez słów (mogą machać, podawać sobie dłonie, itp.)

Część 2:

Uczniowie otrzymują ankietę do wypełnienia ze stwierdzeniami prawdziwymi i fałszywymi nt. alkoholu i narkotyków. Rozdzielają je na mity i fakty. Zakreślają prawidłowe odpowiedzi. (Załącznik - ankieta).

Fakty:

1 .Alkoholizm jest chorobą. TAK – w1956r. Alkoholizm został wciągnięty na listę chorób Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).Termin ten oznacza chorobę, która jest jedną z konsekwencji nadużywania alkoholu, czyli spożywania tej substancji w sposób powodujący negatywne, a w dalszych fazach dramatyczne konsekwencje zarówno dla pijącego alkohol, jak i dla jego najbliższego środowiska. Innymi słowy alkoholizm oznacza stan, w którym dany człowiek kontynuuje spożywanie alkoholu, mimo iż powoduje dokuczliwe skutki w różnych dziedzinach jego życia.

2.Substancja chemiczna zawarta w napojach alkoholowych nazywa się alkoholem etylowym. TAK – symbol chemiczny alkoholu etylowego to: C2H5OH – Pytanie dodatkowe za 2 pkt – „Podaj symbol chemiczny alkoholu etylowego?”.

3.Piwo, wino, wódka są alkoholami. TAK – gdyż zawierają w swoim składzie alkohol etylowy.

4.Człowiek od alkoholu uzależnia się w 3 sferach:
-biologicznej,
-psychologicznej,
-społecznej.

5.Młodzi ludzie szybciej niż osoby dorosłe uzależniają się od substancji psychoaktywnych (papierosów, alkoholu, narkotyków). TAK – ze względu na jeszcze nie zakończony rozwój fizjologiczny.

6.W Polsce alkohol sprzedawany jest ludziom powyżej 18 roku życia. TAK.

7.Alkohol jest substancją, która wpływa na funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego. TAK - gdy dochodzi do zakłócenia pracy mózgu może dojść do problemów z odbiorem i przetwarzaniem informacji, do trudności z odbiorem i przetwarzaniem informacji, do trudności z racjonalnym myśleniem oraz wykonywaniem najprostszych nawet czynności. Osobą pijącym latami duże ilości alkoholu zagraża niemożność odzyskania pełnej sprawności mózgu.

8.Napoje alkoholowe w porównaniu z innymi napojami zawierają bardzo dużą liczbę kalorii. TAK – pijąc alkohol nie dostarcza się organizmowi innych składników pokarmowych.

9.Jedną z najczęstszych przyczyn wypadków samochodowych jest prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu i innych środków wpływających na naszą psychikę. TAK.

10.Chorobą, która jest ściśle związana z nadużywaniem alkoholu jest marskość wątroby. TAK.

Mity:

1.Piwo nie jest alkoholem, tylko napojem chłodzącym. NIE – piwo jest alkoholem, zawiera alkohol etylowy.

2.Substancja chemiczna zawarta w napojach alkoholowych nazywa się alkoholem metylowym. NIE.

3.Alkohol i narkotyki poprawiają refleks. NIE.

4.W Polsce alkohol sprzedawany jest ludziom powyżej 21 roku życia. NIE – alkohol powyżej 21 roku życia sprzedawany jest w Stanach Zjednoczonych. Pytanie za 2 pkt – „W jakim kraju alkohol sprzedawany jest osobą powyżej 21 roku życia.”

5.Alkoholizm nie jest chorobą, a ludzie piją ponieważ takie mają życzenie. NIE.

6.Napoje alkoholowe w porównaniu z innymi napojami zawierają bardzo małą liczbę kalorii. NIE.

7.Alkohol i narkotyki rozwiązują wszystkie problemy. NIE.

8.Alkohol i narkotyki pomagają zwalczać stres. NIE.

9.Alkohol rozgrzewa. NIE.

10.Kobiety w ciąży mogą pić alkohol i zażywać narkotyki. NIE.

Część 3:

Konkurs na hasło reklamowe zachęcające do abstynencji, zniechęcające do picia alkoholu i zażywania narkotyków.
Uczniowie otrzymują kartki papieru sporządzają hasło. Wybór najciekawszego.

Podsumowanie zajęć:
Podliczenie punktów. Rozdanie nagród.

Uwaga:
Zajęcia mogą mieć formę konkursu. Na tablicy osoba prowadząca zapisuje punktację.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.