X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 9002
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Parametry pisma technicznego - scenariusz zajęć warsztatowych

SCENARIUSZ ZAJĘĆ WARSZTATOWYCH

NAUCZYCIEL:
DATA ZAJĘĆ:
KLASA:
LICZBA UCZNIÓW / GODZIN:
TEMAT JEDNOSTKI METODYCZNEJ: Parametry pisma technicznego

Cele zajęć:
-na poziomie wiadomości:
•uczeń zna geometrię pisma technicznego (wg PN 80 N 01606)
•rozumie zasady posługiwania się pismem technicznym
•zna wielkościami charakterystycznymi dla pisma technicznego

-na poziomie umiejętności:
•uczeń umie prawidłowo dobrać parametry pisma technicznego (tablice str. 41
„Poradnik metodyczny")
•uczeń umie kreślić zadane pismo techniczne w sposób prawidłowy technicznie

Metody nauczania:
•pokaz
•pogadanka
•ćwiczenia w wykreślaniu

Środki i materiały dydaktyczne:
•kreda
•tablica
•modele dydaktyczne
•plansze z opisanymi parametrami pisma technicznego(str.40 „Poradnik metodyczny")
•tabele z wytycznymi zastosowania pisma technicznego wg PN
•karta ćwiczeń

PRZEBIEG ZAJĘĆ

1. Czynności organizacyjne – 5 min.,
•stworzenie ładu zewnętrznego i wewnętrznego,
•sprawdzenie obecności
•pytania o stan zdrowia

2. Instruktaż wstępny: - 25min.
•podanie tematu zajęć,
•sprawdzenie dotychczasowej wiedzy,
•omówienie tematu zajęć:
•pokaz i omówienie rodzajów pisma,
•pokaz sposobu wykreślania liter w sposób technicznie prawidłowy,
•wyjaśnienie uczniom dlaczego trzymanie się norm przy wykreślaniu jest tak istotne dla wymiany osiągnięć technicznych pomiędzy krajami

3. Instruktaż bieżący - 60 min.
•przydzielenie zadań do wykreślenia
•uczniowie wykreślają pismo proste i pochyłe wg wzorów
•udzielanie wskazówek w miarę potrzeb i kontrola wykonywanej pracy,
•czuwanie nad bezpieczeństwem pracy ucznia,
•obserwacja współpracy uczniów,
•utrzymywanie porządku na stanowisku pracy.

4. Instruktaż końcowy — 5 min.
•podsumowanie wyników zajęć, ocena i odbiór prac,
•odpowiedź na pytania uczniów oraz wskazanie i omówienie przyczyn ewentualnych błędów i sposobów ich unikania.

5. Czynności organizacyjno-porządkowe — 5 min.
•sprzątanie stanowisk,
•zapowiedź tematu kolejnych zajęć i pożegnanie z uczniami.


Karta ćwiczeń
Wykreśl pismem technicznym poniższe przykładowe litery alfabetu.

A a Ą ą B b C c D d E e Ę ę F f G g H h I
........................................

i J j K L l Ł ł M m N n O o P p Q q R r S
........................................

s T t U u W w X x Y y Z z Ż ż Ź ź
........................................

Przepisz tekst stosując pismo techniczne.

Pieszy nie powinien przechodzić przez
jezdnie bez upewnienia się, czy nie
nadjeżdża pojazd, gdyż grozi to wypadkiem.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.