X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 892
Przesłano:

Konspekt zajęć w klasie I - Spacer po Warszawie

Blok tematyczny: Polska to moja Ojczyzna.
Temat dnia: Spacer po Warszawie.
Temat zajęć: Słuchanie opowiadania nauczyciela na temat: „Warszawa - stolica Polski.” Redagowanie życzeń dla Warszawy z okazji święta miasta.

Czas trwania: 2 godz. lekcyjne

Cele edukacyjne:
- wskazywanie na mapie Polski i jej stolicy
- poznanie herbu Warszawy i legendy o warszawskiej Syrence
- poznanie wizerunku Warszawy dawnej i współczesnej
- wyjaśnienie pojęcia „stolica”, „herb”
- zwrócenie uwagi na poprawną pisownię nazwy miast, rzek, imion (wielka litera).


Cele operacyjne:
- formułuje odpowiedzi na pytania
- uważnie słucha wypowiedzi nauczyciela i kolegów
- wspólnie z zespołem klasowym układa tekst życzeń dla Warszawy z okazji jej święta
- przepisuje gotowy tekst z tablicy
- potrafi wskazać na mapie Warszawę i Wisłę
- potrafi rozpoznać herb Warszawy

Metody:
- drama
- pogadanka
- ćwiczenia
- pokaz
- obserwacja

Formy pracy:
- grupowa
- indywidualna

Środki dydaktyczne:
- Podręcznik „Moja Szkoła” cz.8
- Prezentacja multimedialna „Spacer po Warszawie”
- Karty pracy
- Fizyczna mapa Polski


Struktura zajęcia:

I Wstęp (nawiązanie)

Sprawdzenie listy obecności.
Sprawdzenie pracy domowej.

II Wprowadzenie nowego tematu.

1. Odczytanie z mapy nazw największych miast Polski.
· Zwrócenie uwagi na położenie Warszawy

2. Próba sformułowania odpowiedzi na pytanie „ Co to jest stolica państwa ?”.

3. Przypomnienie legendy o warszawskiej Syrence.

4. Zabawa „Warszawska Syrenka u fotografa”.
· Uczniowie dokładnie opisują wygląd Syrenki, po czym każdy z nich przyjmuje jej pozycję i chwilę trwa w bezruchu, dopóki wybrany uczeń nie zrobi Syrence zdjęcia.

5. Projekcja prezentacji multimedialnej „Spacer po Warszawie”.
· Oglądanie zdjęć o Warszawie
· Odczytywanie przez uczniów informacji o Warszawie

6. Zabawa „Spacer po Łazienkach”.
· Uczniowie chodzą po wyznaczonej części sali, wyobrażając sobie, że spacerują po parku. Spotykają kolorowe pawie, króla spacerującego ze swoim orszakiem ... itp.

7. Redagowanie życzeń dla Warszawy z okazji święta stolicy.
· Przykład:
„Życzymy Ci, Warszawo, spokoju, rozkwitu i dobrych mieszkańców”.
Uczniowie klasy I
· Zapisanie tekstu życzeń w zeszytach.

8. Praca domowa
· Rozwiązanie krzyżówki o Warszawie (podręcznik ćw.12, s.59)
· Zachęcenie do samodzielnego czytania legend o Warszawie.EWALUACJA:
Samodzielne wykonanie zadań w karcie pracy:
· Otocz pętlą herb Warszawy
· Podkreśl w wierszu o Warszawie wielką literę
· Rozwiąż zagadki ( Warszawa, Syrenka warszawska).


Zajęcia hospitowane przez dyrektora szkoły oraz studentkę pedagogiki.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.