X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 8781
Przesłano:
Dział: Języki obce

Pytania z czasownikami posiłkowymi i bez czasowników posiłkowych. Konspekt lekcji języka angielskiego

Szkoła ponadgimnazjalna
--------------------------------------

Przedmiot: język angielski
Poziom: pre- intermediate
Liczba uczniów: 18
Czas trwania lekcji: 45 minut

CELE LEKCJI:

Uczeń:
• zapoznaje się z zasadami formułowania pytań z użyciem czasowników posiłkowych oraz bez czasowników posiłkowych
• ćwiczy umiejętność mówienia - dialogu oraz relacjonowania przebiegu swojej pracy
• poszerzanie znajomości słownictwa dotyczącego muzyki
• doskonali umiejętność formułowania reguł gramatycznych na podstawie przykładowych zdań w tekście
• ćwiczy umiejętność wymiany informacji, dyskusji oraz argumentacji
• doskonali umiejętność czytania ze zrozumieniem

TECHNIKI:

• quiz sprawdzający wiedzę w zakresie muzyki pop
• uzupełnianie tekstu opisującego reguły gramatyczne na podstawie konkretnych przykładów
• poprawianie błędów w przykładowych pytaniach
• czytanie tekstu i sporządzanie notatek na jego podstawie
• prowadzenie dialogu z zastosowaniem pytań z czasownikami posiłkowymi i bez czasowników posiłkowych
• „burza mózgów” na temat różnych typów muzyki

FORMY PRACY:
• praca całą klasą
• praca indywidualna, kierowana przez nauczyciela i samodzielna;
• praca w grupach
• praca w parach

ŚRODKI I POMOCE DYDAKTYCZNE:
• podręcznik
• quiz z pytaniami na temat muzyki pop
• kartki z instrukcjami do przeprowadzenia dialogu
• „losy”- zawierające pytania z czasownikami posiłkowymi
• pisaki

PRZEBIEG LEKCJI

I. Faza początkowa:

- Przywitanie, sprawdzenie obecności

- Nauczyciel dzieli uczniów na grupy i daje im dwie minuty czasu na dyskusję na temat różnych typów muzyki. Uczniowie dyskutują o nurtach i przykładowych zespołach. Przedstawiciel każdej z grup przedstawia wyniki dyskusji i zapisuje je na tablicy.

- Zapoznanie uczniów z tematem lekcji - Uczniowie zapisują temat lekcji do zeszytu.

II. Faza śródlekcyjna:

- Nauczyciel poleca uczniom by obejrzeli fotografie w podręczniku i przeczytali pytania do quizu na temat muzyki pop. Uczniowie indywidualnie uzupełniają pytania o brakujące zaimki pytające. Nauczyciel sprawdza odpowiedzi uczniów, którzy następnie zapisują prawidłowe zdania w zeszycie. Nauczyciel pyta uczniów o znaczenie poszczególnych zaimków pytających, w razie wątpliwości wyjaśnia różnice między nimi.

- Nauczyciel dobiera uczniów w pary, w których uczniowie odpowiadają na pytania do quizu. Następnie sprawdza ich odpowiedzi. Para, która uzyskała największą ilość punktów jest nagradzana „plusami”.

- Nauczyciel wyjaśnia uczniom, że w quizie znajdowały się dwa rodzaje pytań. Prosi uczniów by w tekście podkreślili różnymi kolorami dwa różniące się konstrukcją pytania. Wybrani uczniowie zapisują je na tablicy. Nauczyciel prosi uczniów by w parach znaleźli różnice między dwoma pytaniami i wskazali, w których znajdują się czasowniki posiłkowe. Po dwóch minutach wybrani uczniowie przedstawiają odpowiedzi i zapisują na tablicy znalezione w zdaniach czasowniki posiłkowe.

- Na podstawie wypisanych na tablicy przykładów uczniowie uzupełniają tekst o regułach stosowania czasowników posiłkowych w zdaniach. Nauczyciel sprawdza odpowiedzi uczniów i poprawia ewentualne błędy.

- Nauczyciel rozdaje uczniom karteczki z instrukcjami do dialogu o różnych typach muzyki. Uczniowie pracują w parach- Uczeń A zadaje koledze pytanie na temat znanych muzyków, piosenek i nagród muzycznych, uczeń B odpowiada na nie, następnie uczniowie zamieniają się rolami. Nauczyciel monitoruje pracą uczniów zwracając uwagę na właściwe stosowanie w zdaniach czasowników posiłkowych.

III. Faza końcowa:

- Powtórzenie wiadomości poznanych na lekcji- nauczyciel prosi poszczególnych uczniów o wylosowanie karteczek z pytaniami zawierającymi czasowniki posiłkowe. Zadaniem uczniów jest poprawienie błędów w zdaniach i zapisanie właściwej odpowiedzi na tablicy.

- Zadanie pracy domowej- zadaniem uczniów jest zapisanie pytań, które zadaliby w wywiadzie ze znanym muzykiem.

- Pożegnanie uczniów

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.