X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 8757
Dział: Gimnazjum

Gromadzenie, korzystanie i modyfikowanie danych oraz odnajdowanie plików - konspekt lekcji informatyki

KONSPEKT LEKCJI INFORMATYKI
W KLASIE I GIMNAZJUM
Opracowała: Anna Dubaj
Data: 13.10.2009r.

Temat: Gromadzenie, korzystanie i modyfikowanie danych oraz odnajdowanie plików.

1. Cele lekcji:

1. Poznanie możliwych do wykonania operacji na plikach i folderach.
2. Umiejętność projektowania i wykonania struktur folderów potrzebnych do gromadzenia danych.
3. Umiejętność sprawnego poruszania się po strukturze folderów.
4. Rozumienie znaczenia zachowywania i utrzymywania porządku na dysku.
5. Umiejętność zastosowania poleceń Kopiuj, Wklej, Wytnij.
6. Umiejętność odnalezienia, za pomocą odpowiednich narzędzi, wybranego pliku i folderu na dysku.

2. Formy i metody pracy: elementy wykładu, pogadanka, praca z podręcznikiem i komputerem (system operacyjny).
3. Środki dydaktyczna: komputery z oprogramowaniem, podręcznik, tablica, wydruki z przykładową strukturą folderów.
4. Czas trwania lekcji: 45 min
5. Miejsce lekcji: pracownia komputerowa

6. Przebieg lekcji

czynności nauczyciela
czynności ucznia

Faza wprowadzająca

Podaje temat i cele lekcji.
Prosi o przypomnienie zasad otwierania folderów i uruchamiania programów poznanych na poprzednich lekcjach.
Zadaje pytania wprowadzające temat lekcji:
- Co to jest plik?
- Co to jest folder? Zapisują temat lekcji w zeszytach.
Zgłaszający się lub wskazany uczeń udziela odpowiedzi.

Faza realizacyjna
Nauczyciel przedstawia wybrany sposób przeglądania struktury folderów, na przykład okno Mój komputer z włączonym przyciskiem Foldery.
Tłumaczy na czym polega hierarchiczna struktura folderów na dysku.
Zwraca uwagę na różne możliwe ustawienia Widoków wyświetlanych obiektów w oknie otwartego folderu.
Poleca otworzyć okno folderu Moje dokumenty. Przypomina, że jest to folder w którym uczniowie powinni przechowywać swoje prace. tłumaczy, że aby nie powodować bałaganu, należy utworzyć dobrze przemyślana strukturę folderów.
Tłumaczy w jaki sposób stworzyć nowy folder oraz nadać i zmodyfikować jego nazwę.
Poleca:
- najpierw utworzyć w folderze Moje dokumenty podfolder Pliki ćwiczeniowe,
- następnie zmienić jego nazwę na Lekcje.
Omawia metody kasowania folderów lub plików i prosi o skasowanie folderu Lekcje.
Przypomina, na czym polega dwuetapowość kasowania informacji w systemie Windows.
Poleca otworzyć folder Kosz i przywrócić folder Lekcje.
Rozpoczyna dyskusję na temat propozycji struktury folderów uczniowskich.
Zapisuje na tablicy przykładową strukturę (podobną do struktury w załączniku).
Poleca utworzyć w folderze Moje dokumenty strukturę znajdującą się na rozdanym uczniom wydrukach.
Przypomina w jaki sposób przenosimy albo kopiujemy foldery lub pliki (polecenia Kopiuj, Wklej, Wytnij, przeciąganie lub przez schowek).
Nakazuje:
- przenieść folder Ćwiczenia dodatkowe do folderu Bazy,
- skopiować przeniesiony folder Ćwiczenia dodatkowe do folderów: Teksty, Arkusze, Prezentacje i Grafiki.
Wyjaśnia, jakie nowe obiekty można utworzyć w oknie folderu, korzystając z menu podręcznego.
Poleca w folderze Teksty utworzyć plik pierwszt.txt.
Nakazuje utworzenie kopii zapasowej tego pliku. Nadzoruje poprawność wykonywana polecenia.
Poleca uzupełnić strukturę folderów znajdujących się na wydruku o dodatkowo utworzone foldery i pliki.
Wyjaśnia w jaki sposób można odnaleźć plik lub folder na dysku oraz jak wyszukać plik gdy nie znamy jego pełnej nazwy. Nakazuje uczniom skorzystać z narzędzia Wyszukaj, znajdującego się w menu Start, i odnaleźć folder Microsoft Office.
Pod kierunkiem nauczyciela wędrują po drzewie folderów, korzystając z okna Foldery i jednocześnie przeglądając strukturę folderów na dyskach komputerów.
Pod kierunkiem nauczyciela zmieniają sposoby wyświetlania informacji w oknie aktywnego folderu.
Sprawdzają zawartość folderu Moje dokumenty.
Zastanawiają się jakie foldery podrzędne przeznaczone na ich prace można utworzyć w folderze Moje dokumenty.

Zgodnie z poleceniami nauczyciela tworzą folder, a następnie zmieniają jego nazwę.

Stosując jedną z dwóch omówionych przez nauczyciela metod, kasują folder Lekcje.
Przywracają folder Lekcje.
Podają nazwy folderów, które według nich powinny zostać utworzone w celu uporządkowania informacji wykorzystywanych lub otrzymywanych podczas lekcji.

Samodzielnie tworzą strukturę folderów.

Modyfikują strukturę folderów.

W folderze Teksty tworzą plik pierwszy.txt.
Wykorzystując operację przeciągania lub odpowiednie polecenia z menu, tworzą kopię zapasową pierwszy.txt.
Uzupełniają strukturę folderów przedstawiona na wydruku, tak aby była zgodna ze strukturą zawartą w folderze Moje dokumenty.
Wyszukują folder Microsoft Office.

Faza podsumowująca
Podsumowując prace na lekcji, prosi o podanie odpowiedzi na pytania:
- Na czym polega hierarchiczna struktura folderów na dysku?
- Dlaczego struktura folderów na dysku powinna być tworzona w sposób przemyślany?
- Dlaczego ważne są nazwy które nadajemy folderom i plikom?
- Dlaczego należy znać zasady wyszukiwania folderów i plików na dysku?
Decyduje, które informacje powinny być zanotowane w zeszycie. Zgłaszający się lub wybrani uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela.

Pod kierunkiem nauczyciela zapisują notatkę w zeszycie.

Praca domowa:
Przeanalizuj strukturę folderów na otrzymanym wydruku i odpowiedz na zagadnienia:
1. Czy folder Bitmapy dla folderu Grafika oraz folder Lekcje dla Folderu Bitmapy są folderami nadrzędnymi czy podrzędnymi?
2. Dlaczego powinno się tworzyć kopie zapasowe folderów i plików?

Załączniki:
- przykładowa struktura folderów,
- ankieta ewaluacyjna.
Załącznik

Załącznik
Ankieta ewaluacyjna
1. Treści lekcji były:
a) zbyt nudne b) w sam raz c)zbyt łatwe
2. Treści lekcji były przekazane w sposób:
a) bardzo interesujący b) średnio interesujący c) mało interesujący
3. Umiejętności wyniesione z lekcji będą w twojej dalszej nauce:
a) bardzo przydatne b) średnio przydatne c)nieprzydatne

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.