X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 8756
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Graficzne przedstawianie informacji - konspekt lekcji informatyki

KONSPEKT LEKCJI INFORMATYKI
W KLASIE I GIMNAZJUM
Opracowała: Anna Dubaj
Data: 23.02.2010r.

Temat: Graficzne przedstawianie informacji.

1. Cele lekcji:

1. Wstawianie wykresu do arkusza.
2. Poznanie sposobów formatowania wykresów.
3. Umiejętność wstawiania wykresu na podstawie zaprojektowanej tabeli do arkusza.
4. Umiejętność formatowania wykresu, a w szczególności zmiany typu wykresu, wprowadzanie tytułu, formatowanie serii danych.
5. Rozpoznanie typu wykresu, którego należy użyć do prezentacji określonych danych.

2. Formy i metody pracy: elementy wykładu, pogadanka, praca z podręcznikiem i komputerem.
3. Środki dydaktyczna: komputery z oprogramowaniem, podręcznik, tablica, wydruki z tabelą i trzema rodzajami wykresu.
4. Czas trwania lekcji: 45 min
5. Miejsce lekcji: pracownia komputerowa

6. Przebieg lekcji

czynności nauczyciela
czynności ucznia

Faza wprowadzająca

Podaje temat i cele lekcji.
Nawiązuje do sposobów przedstawiania danych w tabelach. Pyta, czy dany sposób zawsze jest czytelny dla analizującego dane.
Pyta, czy znają inne sposoby ilustrowania danych statystycznych niż przedstawianie ich w tabelach.

Prosi o wymienienie rodzajów wykresów z jakimi się spotkali. Zapisują temat lekcji w zeszytach.
Zastanawiają się i dyskutują nad różnymi sytuacjami, w których istnieje potrzeba analizowania danych statystycznych.
Reagują na sugestie nauczyciela, przypominają poznaną w szkole podstawowej możliwość ilustrowania danych przedstawionych w tabeli za pomocą wykresów.
Zgłaszający się uczniowie wymieniają znane im typy wykresów.

Faza realizacyjna
Poleca otworzyć plik zawierający tabelę utworzoną na poprzednich zajęciach.
Przypomina jak zaznaczyć w arkuszu obszary niesąsiadujące.
Poleca uczniom aby zaznaczyli obszar C3:G3 oraz C8:G8.
Przedstawia metodę wstawiania wykresu z wykorzystanie kreatora wykresów. W kolejnych oknach kreatora analizuje dostępne możliwości oraz poleca wybrać te, które doprowadzą do utworzenia wykresu kolumnowego, przedstawiającego sumaryczne wyniki zawodów uzyskane we wszystkich klasach ujętych w tabeli.
Tłumaczy jak można modyfikować elementy wykresu: obszar wykresu, obszar kreślenia, tytuł, kolory kolumn odpowiadających seriom danych, etykiety itp.
Prosi o wykonanie wykresu słupkowego (2. Wykres słupkowy) przedstawiającego porównanie wyników uzyskanych przez klasy IIa i IIb. Do wykresu należy dodać legendę oraz wyświetlić wartości etykiet.
Dzieli uczniów na grupy i prosi aby uczniowie samodzielnie zmodyfikowali wykres kolumnowy zmieniając jego typ na inny w każdej grupie.
Prosi uczniów o porównanie wykresów pod względem przydatności określonego typu do jak najlepszego ilustrowania wyników uzyskanych przez klasy.
Pyta czy do przedstawiania :
- wyników zawodów odpowiedni jest typ liniowy,
- wyników uzyskanych przez kilka klas odpowiedni jest typ kołowy. Otwierają plik zawierający tabelę – zestawienie wyników sportowych.

Przy wciśniętym przycisku <Ctrl> zaznaczają wskazany przez nauczyciela obszar.
Wykonują kolejne polecenia nauczyciela i tworzą wykres kolumnowy. Formatują wykres zgodnie z planszą przedstawioną w załączniku (1. Wykres kolumnowy).
Zaznaczają obszar B3:D7 i korzystają z kreatora wykresów. Dodają legendę u dołu strony. Dla etykiet wybierają opcje Wartość.

W wyznaczonych grupach wybierają ustalone typy wykresów. Wyniki pracy zachowują w osobnych plikach na dysku.

Pod kierunkiem nauczyciela oceniają prawidłowość doboru typów wykresów w poszczególnych grupach. Zauważają, że wybór typu wykresu powinien zależeć od rodzaju ilustrowanych danych.
Faza podsumowująca
Prosi o podanie sytuacji, w których przedstawienie danych na wykresach jest korzystniejsze niż w tabeli. Pyta, czy zawsze jest korzystniejsze.
Pyta, jaki typ wykresu jest najlepszy.

Pyta, czy należy się kierować, formatując wykres? Podają przykłady sytuacji, w których zależności między danymi łatwiej odczytać z wykresu niż z tabeli.
Uzależnią wybór typu wykresu od zależności, które mają być na nim przedstawione:
- kolumnowy i słupkowy, gdy porównujemy kilka serii,
- kołowy, gdy mamy tylko jedna serię danych uzupełniających się do całości.
Odpowiadają jakie warunki powinien spełniać dobry wykres.

Praca domowa:
Do tabeli omawianej podczas lekcji wykonaj dwa wykresy kołowe przedstawiające wyniki uzyskane we wszystkich dyscyplinach sportowych przez klasy IIa i IId. Czy takie wykresy pozwalają miarodajnie porównywać wyniki? Czy wielkości ćwiartek przy tej samej punktacji są na wykresach równe? Jaki inny wykres należałoby zrobić, by porównanie było bardziej wiarygodne? Wykonaj taki wykres.

Załączniki:
- tabela i wykresy (do wykorzystania w toku lekcji).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.