X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 8723

Nasze marzenia - zajęcia czytelnicze. Konspekt zajęć świetlicowych

Konspekt zajęć świetlicowych

Grupa: klasy III
Czas: 45 minut

Temat: Nasze marzenia- zajęcia czytelnicze.

Cel ogólny: Rozwijanie u dzieci zainteresowań czytelniczych.

Cele w zakresie:
wiedzy: - zapoznanie dzieci z treścią bajki „O rybaku i złotej rybce”;
- zapoznanie z definicją bajki;
umiejętności: - rozwijanie zasobów języka;
- ćwiczenie umiejętności wypowiadania własnego zdania, oceny;
- rozwijanie refleksyjności, kreatywności i wyobraźni;
postawy: - uwrażliwianie na walory estetyczne bajki;

Formy pracy: praca grupowa i indywidualna
Metody pracy: metoda podająca, metoda praktyczna

Środki dydaktyczne: bajka „O rybaku i złotej rybce”, książki ze znanymi bajkami( Jaś i Małgosia, Calineczka, Kopciuszek), duża sylwetka ryby w kolorze złotym, małe papierowe rybki, flamastry.

Przebieg zajęć:

Część wstępna
1.Zaproszenie dzieci do udziału w zajęciach.
2. Przedstawienie tematu zajęć.
3. Oglądanie wystawy znanych bajek.

Część główna
1. Rozmowa nauczyciela z uczniami na temat ich ulubionych bajek. Przedstawienie cech charakterystycznych bajki.
2. Próba wspólnego ustalenia definicji bajki. Zapisanie definicji na papierze i zawieszenie na ścianie.
3.Słuchanie czytanej przez nauczyciela bajki „ O rybaku i złotej rybce”.
4. Rozmowa na temat usłyszanego utworu: ocena postępowania rybaka i jego żony. Tłumaczenie znaczenia przysłów: „ Apetyt rośnie w miarę jedzenia”, „Chytry dwa razy traci”.
5. Zabawa w „spełnianie marzeń”- nauczyciel rozdaje każdemu dziecku po trzy złote rybki i flamaster. Uczniowie zapisują na nich lub rysują swoje życzenia, marzenia. Przyczepiają je na tablicy, na której jest sylwetka złotej rybki. Chętni odczytują swoje życzenia.

Część końcowa
1.Ewaluacja zajęć :
- Co zapamiętaliście z historii o złotej rybce?
- Jaki morał płynie z tej bajki?
2. Podziękowanie za udział w zajęciach.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.