X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 8635
Dział: Gimnazjum

Test z wiedzy o społeczeństwie dla klasy 3 gimnazjum

gr. A IMIĘ i NAZWISKO........................................ KLASA............ .../40 pkt.

1. Podaj po 4 cechy charakterystyczne dla poniższych ustrojów politycznych. .../6 pkt.

Demokracja
Autorytaryzm
Totalitaryzm

2. Uzupełnij zdania. .../3pkt.

EWG(rozwiń skrót)........................................ i ........................................powstały na mocy traktatu ...........................w .................. roku. Na mocy traktatu .............................. w 1992 roku powstała........................................ .

3. Wypisz filary Unii Europejskiej i opisz zadania jakie należą do jednego z nich (pogrubiony): ... /4pkt.
Filar I - ........................................
Filar II - ........................................
........................................
Filar III - ........................................

4. Przyporządkuj za pomocą strzałek nazwy instytucji UE do ich charakterystyki: .../2,5 pkt.
Komisja Europejska Tworzy ją 27 komisarzy, którzy reprezentują interesy całej UE, a nie poszczególnych państw
Parlament Europejski Najwyższy organ sadowniczy UE, zajmuje się rozstrzyganiem sporów miedzy państwami
Rada Europejska Mieści się w Strasburgu, zasiadających w nim nazywa się Eurodeputowanymi
Rada UE Wytycza kierunki rozwoju UE, jest najważniejszą instytucją UE
Trybunał Sprawiedliwości Jest organem ustawodawczym UE, tworzą ją odpowiedni ministrowie poszczególnych państw

5. Uzupełni zdania .../2pkt.
NATO (rozwiń skórt)........................................ powstał w ......... jest to organizacja o charakterze.............................. . Jej głównym celem jest ........................................ .

6. Jaki tytuł nosi hymn Unii Europejskiej ? .../ 1pkt.
a. My dzieci Europy
b. Oda do młodości
c. Oda do radości
d. Oda do Europy

7. Napisz jakie korzyści przynosi państwom i ich obywatelem z członkowstwo w Unii Europejskiej i jakie muszą ponosić w związku z tym koszty (podaj co najmniej po trzy przykłady) . .../6pkt.
........................................

8. Poniższe prawa człowieka przyporządkuj do generacji (wpisz literki) .../4 pkt.
a) nietykalność osobista; b) prawo do pracy; c) prawo do uczestniczenia w wyborach; d) prawo do pokoju;
e) prawo do nauki; f) prawo do czystego powietrza, gleby i wody; g) wolność sumienia;
h) prawo do uczestnictwa w życiu kulturalnym
I generacja II generacja III generacja

9. Zaznacz prawidłowa odpowiedź: .../1pkt.
a. prawa człowieka są niezbywalne to znaczy, że władza nie może ich nikogo pozbawić.
b. prawa człowieka są niezbywalne to znaczy, że człowiek sam nie może się ich wyrzec.
c. prawa człowieka są niezbywalne to znaczy, że dotyczą wszystkich ludzi bez względu na rasę, wiek, etc.

10. Zaznacz literkę P jeśli zdanie jest prawdziwe, F jeśli fałszywe .../ 6 pkt.
a. Rada Praw Człowieka jest organem działającym przy NATO P / F
b. Obecnie funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce J. Kochanowski P / F
c. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka jest fundamentem światowego systemu praw człowieka P / F
d. Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża istnieje od ponad 140 lat P / F
e. Dokumentem gwarantującym prawa dziecka jest Deklaracja Praw Dziecka P / F
f. Organizacją zajmującą się działalnością na rzecz praw więźniów politycznych jest Amnesty International P / F
g. W niektórych sytuacjach władze Polski mogą stosować tortury. Na przykład można torturować groźnego terrorystę by dowiedzieć się, gdzie podłożył bombę. P / F

11. Uzupełnij zdania: .../ 3,5 pkt.

Ustrój polityczny określa ........................................, czyli do kogo ona należy, w jaki sposób są powoływane i jakie mają uprawnienia ................................. oraz jakie prawa i obowiązki mają ............... . Ze względu na te kryteria wyróżnia się państwa w ustrojach: ........................, ........................ oraz ........................... . Polska jest zaliczana do państw o ustroju ........................ .


gr. B IMIĘ i NAZWISKO........................................ KLASA............ .../40 pkt.

1. Uzupełni schemat: .../6 pkt.

2. Uzupełnij zdania. .../3pkt.

EWWiS (rozwiń skrót) __________________________________ powstała na mocy__________________ ________________ w _______ roku. Na mocy traktatu _________________ w 1957 roku powstały dwie wspólnoty: _________________________________________ i _____________________________ (pełne nazwy).

3. Wypisz filary Unii Europejskiej i opisz zadania jakie należą do jednego z nich (pogrubiony): .../4pkt.
Filar I - ........................................
Filar II - ........................................
Filar III - ........................................
........................................
4. Przyporządkuj za pomocą strzałek nazwy instytucji UE do ich charakterystyki: .../2,5 pkt.
Komisja Europejska Czuwa nad przestrzeganiem prawa europejskiego
Parlament Europejski Jest organem wykonawczym,
tworzy ją 27 komisarzy
Rada Europejska Tworzą ją odpowiedni ministrowie reprezentujący poszczególne państwa członkowskie
Rada UE Wytycza kierunki rozwoju UE, jest najważniejszą instytucją UE
Trybunał Sprawiedliwości Mieści się w Strasburgu, zasiadających w nim nazywa się Eurodeputowanymi

5. Ile państw jest obecnie w UE? .../ 1pkt.
a. 15
b. 17
c. 25
d. 27

6. Uzupełni zdania .../2pkt.
ONZ (rozwiń skórt)........................................ powstała w ......... jest to organizacja o charakterze.............................. . Jej głównym celem jest ........................................ .

7. Napisz jakie korzyści przynosi państwom i ich obywatelem z członkowstwo w Unii Europejskiej i jakie muszą ponosić w związku z tym koszty (podaj co najmniej po trzy przykłady) . .../6pkt.
........................................

8. Poniższe prawa człowieka przyporządkuj do generacji (wpisz literki) .../4 pkt.
a) prawo do życia; b) prawo do urlopu; c) wolność zrzeszania się; d) prawo do demokracji;
e) tajemnica korespondencji; f) prawo do nauki; g) prawo do korzystania z dorobku cywilizacyjnego ludzkości;
h) prawo do opieki zdrowotnej
I generacja II generacja III generacja

9. Zaznacz prawidłowa odpowiedź: .../1pkt.
a. prawa człowieka są powszechne to znaczy, że władza nie może ich nikogo pozbawić.
b. prawa człowieka są powszechne to znaczy, że człowiek sam nie może się ich wyrzec.
c. prawa człowieka są powszechne to znaczy, że dotyczą wszystkich ludzi bez względu na rasę, wiek, etc.

10. Zaznacz literkę P jeśli zdanie jest prawdziwe, F jeśli fałszywe .../ 7 pkt.
a. Międzynarodowy Trybunał Karny to organ do sądzenia najcięższych zbrodni, takich jak ludobójstwa, zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne P / F
b. Europejski Trybunał Praw Człowieka mieści się w Strasburgu P / F
c. Obecnie funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce J. Kochanowski P / F
d. Polski Czerwony Krzyż powstał w 1863 roku w Genewie P / F
e. Dokumentem gwarantującym prawa dziecka jest Konwencja Praw Dziecka P / F
f. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i gospodarczych należy do zbioru praw człowieka ONZ P / F
g. Władze Polski mogą zamknąć w więzieniu podejrzanego o dokonanie przestępstwa bez wyroku sadowego P / F

11. Uzupełnij zdania: .../ 3,5 pkt.

Dwie podstawowe ..................... ........................ to monarchie i republiki. Władza w monarchii sprawowana jest przez..................... . Obecnie wyróżnia się monarchie .............................., .............................. i .............................. . Taka republika, której władza ustawodawcza ma przewagę nad wykonawczą nazywana jest ..........................., z kolei w republice .............................. bardzo silną pozycję zajmuje prezydent, jak np. w USA .

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.