X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 8512
Przesłano:

Program koła matematycznego "Magiczna matematyka"

Program napisany dla uczniów klas IV – VI Szkoły Podstawowej w Zawierzbiu. Jest on skierowany do uczniów zainteresowanych matematyką. Z założenia ma rozwijać zdolności poznawcze uczniów oraz pobudzanie ich do samodzielnego i logicznego myślenia poprzez zabawy, gry, ćwiczenia, zadania, turnieje i konkursy, łamigłówki umysłowe. Ćwiczenia zadania i zabawy zostały tak dobrane, aby zachęcić uczniów do twórczego działania. Głównym celem programu jest umożliwienie uczniom pogłębienia swojej wiedzy matematycznej. Zajęcia koła „Magiczna matematyka” zaplanowano w formie zajęć pozalekcyjnych, w wymiarze jednej godziny tygodniowo.

Cel ogólny:

- rozwijanie i utrwalanie umiejętności matematycznych uczniów

Cele szczegółowe:
- rozwijanie uzdolnień uczniów
- rozwijanie zainteresowań uczniów
- uczenie logicznego myślenia
- uczenie samodzielnego poszukiwania różnych rozwiązań
- przygotowanie do konkursów matematycznych
- przygotowanie do sprawdzianu szóstoklasisty
- rozwijanie wyobraźni przestrzennej
- kształtowanie umiejętności pracy w grupie.

Metody pracy:
- problemowa
- praca indywidualna
- praca w grupach
- praca z tekstem
- pogadanka

Formy pracy:

- rozwiązywanie zadań trudnych, problemowych samodzielnie lub w grupie
- tworzenie pomocy dydaktycznych
- przygotowanie konkursów matematycznych
- rozwiązywanie zagadek matematycznych, logicznych, krzyżówek, rebusów

Środki dydaktyczne:

- przygotowane pomoce do zajęć
- różne podręczniki i zbiory zadań
- plansze, krzyżówki, karteczki, puzzle.

Treści nauczania:

Liczby wymierne:

1. Zadania na rozruszanie głowy – liczby naturalne wielocyfrowe.
- tabela
- zagadki i rebusy

2. „Zadania zaczarowane” – działania na liczbach naturalnych.
- praca w grupach
- układanie treści zadań do działań, tematyka treści dotyczy baśni.
- działania przygotowane są na karteczkach do losowania.

3. Dodawanie i odejmowanie ułamków – puzzle systemowe.
- korzystanie z gry puzzle matematyczne.

4. Co się bardziej opłaci?
- rozwiązywanie w grupach zadań dotyczących zakupów, ofert biur podróży, cenników

5. Działania na ułamkach – puzzle systemowe.
- korzystanie z gry puzzle matematyczne

6. Działania na liczbach wymiernych.
- ćwiczenia typu wstaw nawiasy, znaki działań,
- układanka domino.

7. Zabawa konkurs – arytmetyka.
- rebusy
- krzyżówki
- łamigłówki

Figury płaskie:

1. Podstawowe figury geometryczne.
- Wykonanie plansz przedstawiających podstawowe figury geometryczne.

2. Trójkąty i czworokąty.
- zagadki
- krzyżówka

3. Tworzymy ornament.
- konkurs na najpiękniejszy ornament z kół i okręgów.

4. Obliczanie pól powierzchni prostokątów i kwadratów.
- rozwiązywanie zadań tekstowych, różnych

5. Obliczanie pól powierzchni wielokątów.
- rozwiązywanie zadań tekstowych, różnych

Geometria przestrzenna:

1. Prostopadłościan i sześcian – model z wykałaczek.
- wykonanie modelu z wykałaczek i plasteliny

2. Pole powierzchni prostopadłościanu i sześcianu.
- rozwiązywanie zadań

3. Obliczanie objętości prostopadłościanu i sześcianu.
- rozwiązywanie zadań.

Zamiana jednostek.
1. Zamiana jednostek długości.
- układanka – dopasuj

2. Zamiana jednostek kwadratowych.
- układanka – dopasuj

3. Jednostki objętości, zamiana.
- układanka
- wykonanie modeli: jednostek sześciennych.

Wyrażenia algebraiczne:
1. Literki a działania.
- różne ćwiczenia utrwalające wiadomości o wyrażeniach algebraicznych.

Równania.
1. Rozwiązywanie zadań z treścią metodą równań.
- rozwiązywanie zadań indywidualnie i w grupach

Uczymy się bawiąc.
1. Tworzymy puzzle.
- praca w grupach
- opracowanie i utworzenie na czystych puzzlach gry matematycznej wg. Własnego pomysłu.

2. Konkurs plastyczny pt. „Matematyka z żartem”.
- uczniowie wykonują pracę plastyczną na wybrany temat z matematyki ujęty w sposób żartobliwy, wesoły.
3. Turniej „Magia matematyki”.
- uczniowie klasy VI przygotowują turniej dla klasy IV i V

4. Wiersz matematyczny.
- uczniowie układają wiersz na wybrany przez siebie temat matematyczny.

5. Geometria – zabawa konkurs.
- rebusy
- krzyżówki
- ćwiczenia

Matematyka praktyczna:
1. Skala i plan.
- zadania z wykorzystaniem planu i mapy

2. Zadania dotyczące czasu i kalendarza.
- rozwiązywanie zadań różnych

Przygotowanie do konkursów i sprawdzianu szóstoklasisty.
1. Praca z tekstem – rozwiązywanie przykładowych testów.
2. Rozwiązywanie zadań „trudnych”.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.