X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 8498
Przesłano:

Jak wyglądał rycerz w XV wieku?

Scenariusz zajęć

Prowadzący: Iwona Pudełko
Klasa: 4 c
Data: 10 maja 2010 r
Temat lekcji: Jak wyglądał rycerz w XV wieku?

Cele ogólne lekcji: zapoznanie uczniów z elementami uzbrojenia rycerskiego, zapoznanie z nowymi pojęciami: paź, giermek, pasowanie, turniej rycerski

Cele szczegółowe: po skończonej lekcji uczeń potrafi opowiedzieć, jak był uzbrojony rycerz w średniowieczu, umie krótko przedstawić czym zajmowali się paź i giermek, wie jak wyglądały turnieje rycerskie.

Metody: aktywizujące: praca w parach, streszczenia, runda bez przymusu, praca z materiałem ikonograficznym i tekstem, metoda podająca: opowiadanie
Formy pracy: indywidualna jednolita, zbiorowa,
Środki dydaktyczne: plansza z wizerunkiem rycerza, plansze z pojęciami: paź, giermek, pasowanie, turniej rycerski, podręcznik, karty pracy, film edukacyjny „ Zamki”

Przebieg lekcji

I Czynności organizacyjno porządkowe
- Powitanie klasy, poproszenie o zajęcie miejsc i wyciągniecie zeszytów i podręczników
- Sprawdzenie listy obecności
- Przedstawienie celów zajęć i zapisanie tematu na tablicy
- skontrolowanie, czy uczniowie przepisali bezbłędnie temat

II Lekcja właściwa
- Rekapitulacja wtórna
Nauczyciel zadaje uczniom pytania i na bieżąco poprawia lub uzupełnia wypowiedzi
( runda bez przymusu)
* wymień elementy obronne zamku
*kto mieszkał na zamkach
*jak wyglądał zamek w środku
- Słowo więżące
Nauczyciel wraca do wypowiedzi uczniów na temat mieszkańców zamku i prezentuje planszę z rycerzem. Prosi jednego z uczniów o przypięcie jej na tablicy.

• N-l prosi, by uczniowie przyjrzeli się rycerzowi i opowiedzieli, jak jest uzbrojony
Ucz. opowiadają
N-l prosi jednego z uczniów o rozdanie kart pracy i prosi, by uczniowie korzystając z planszy opisali rycerza. Uczniowie mogą podchodzić do tablicy w celu porównania poprawności wypełnionych opisów.
• ( wymiana w parach) uczniowie wymieniają się w parach i wzajemnie sprawdzają pracę następnie głośno odczytują odpowiedzi.
• ( praca z tekstem i materiałem ikonograficznym) Nauczyciel prosi, by uczniowie przeczytali wskazany fragment tekstu i obejrzeli ilustrację a następnie opowiedzieli kim był paź i czym się zajmował.
• Na tablicy zawiesza pojęcie – paź
Uczniowie opowiadają kim był paź i co robił na dworze książęcym lub rycerskim
• Prezentacja krótkiego fragmentu filmu edukacyjnego. Nauczyciel prosi, by uczniowie zwrócili uwagą na to jak przebiegało pasowanie i turniej rycerskie
• Po obejrzeniu fragmentu filmu uczniowie opowiadają, co widzieli

III Lekcja końcowa
Rekapitulacja pierwotna
*kim był paź, giermek
* jak wyglądało pasowanie na rycerza
* co robili rycerze podczas turniejów rycerskich
Rozdanie kart pracy
*uczniowie rozwiązują kart pracy
*zebranie kart
*ocena pracy uczniów na lekcji
*poproszenie o spakowanie i ustawienie się
*pożegnanie klasy

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.