X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 8486
Przesłano:

Przyszły do nas bajki. Scenariusz zajęć w klasie II

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASIE II

Temat: Przyszły do nas bajki

Cele
Uczeń: - wypowiada się na temat przeczytanych bajek,
- opowiada przygody bohaterów znanej bajki,
- rozwiązuje krzyżówkę, układa zdania, tytuły bajek z rozsypanek literowych i sylabowych,
- dobiera przymiotniki o znaczeniu przeciwnym,
- utrwala pisownię wybranych wyrazów z rz po spółgłoskach,
- dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100 bez przekroczenia progu dziesiątkowego,
- rozwiązuje proste zadania tekstowe na dodawanie i odejmowanie liczb w zkresie 100,
- wykonuje pracę plastyczną dowolną techniką,
- dokonuje samooceny własnej pracy,
- odgrywa scenki dramowe inspirowane bajkami,
- sprawnie biega, pokonuje tor przeszkód, współpracuje z zespołem w czasie zabaw ruchowych.

Metody pracy: rozmowa, pogadanka, praca z tekstem, ćwiczeniowa, praktycznego działania, elementy dramy

Formy pracy: indywidualna, grupowa, zbiorowa

Środki dydaktyczne: „ Już w szkole 2” – podręcznik, zeszyty ćwiczeń z edukacji polonistyczno – środowiskowej i matematycznej, egzemplarze książek dla dzieci, karty pracy, ilustracje, emblematy, blok, kredki, przybory gimnastyczne

Przebieg zajęć

1.Edukacja zdrowotno – ruchowa. Czynności organizacyjno – porządkowe, rozgrzewka. Zajęcia właściwe – zabawy ruchowe bieżne, pokonywanie toru przeszkód. Ćwiczenia uspakajające, czynności porządkowe.
2. Wspólne powitanie i stworzenie sytuacji integracyjnej – zabawa „ Witam wszystkich, którzy...” (np. lubię czytać książki, itd.) – osoby powitane machają ręką.
3. Stworzenie sytuacji dydaktycznej – uzupełnienie karty pracy dotyczącej dodawania i odejmowania liczb w zakresie 100. Ułożenie hasła nawiązującego do tematyki zajęć.
4. Prezentacja książek i bajek przyniesionych przez dzieci i nauczyciela.
- Wypowiedzi na temat bajek (w jakim celu czytamy, w jaki sposób powstają, cechy bajki)
- opowiadanie przez dzieci o ulubionych bajkach,
- zorganizowanie wystawki książek z ulubionymi bajkami,
- rozpoznawanie tytułu bajki „Jaś i Małgosia” na podstawie zagadki przedstawionej przez nauczyciela oraz wspólne opowiadanie przygód Jasia i Małgosi.
5. Czytanie wiersza J. Papuzińskiej „Smutna Baba – Jaga”.
- Określenie nastroju wiersza,
- opowiadanie o marzeniach i snach bohaterki,
- dobieranie przymiotników określających Babę – Jagę – wyrazy o znaczeniu przeciwnym,
- porównywanie bohaterki wiersza z Babą – Jagą z bajki „ Jaś i Małgosia”.
6. Zabawa ruchowa – postacie i rekwizyty z bajek wykonują polecenia.
7. Przypomnienie zasady pisowni rz po spółgłoskach.
- Wyszukiwanie wyrazów z rz po spółgłoskach w wierszu „Smutna Baba – Jaga”,
- uzupełnianie karty pracy – wyrazy z rz po spółgłoskach (praca indywidualna dzieci).
8. Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 100 bez przekroczenia progu dziesiątkowego.
- Obliczanie działań matematycznych na dodawanie i odejmowanie liczb,
- rozwiązywanie prostych zadań tekstowych.
9. Scenki dramowe – „Różne Baby – Jagi” – odgadywanie przez dzieci, z jakiej bajki pochodzi zaprezentowana Baba – Jaga lub czarownica.
10.Rozwiązanie w zeszycie ćwiczeń krzyżówki z hasłem, układanie i zapisywanie tytułów bajek z rozsypanek literowych, zdań z rozsypanek sylabowych.
11. Wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką pt. „Moja ulubiona bajka”. Wystawa prac dzieci, dokonanie oceny i samooceny.
12.Redagowanie i pisanie zdań o ulubionej bajce.
- Zgromadzenie słownictwa na tablicy,
- ustne redagowanie zdań z wykorzystaniem słownictwa,
- pisanie zdań w zeszycie – praca indywidualna,
- głośne odczytanie ułożonych zdań.
13. Zadanie i wyjaśnienie pracy domowej. Podsumowanie dnia – swobodne wypowiedzi dzieci na temat „Dlaczego warto czytać bajki?”.
14. Ocena własnej pracy – wypełnienie przez uczniów anonimowej karty samooceny.
15. Zakończenie zajęć. Pożegnanie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.