X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 8424
Dział: Gimnazjum

Rozwiązywanie zadań dotyczących prądu elektrycznego. Rozwijanie umiejętności twórczego myślenia

Konspekt lekcji pokazowej w III klasie gimnazjum

,,Rozwijanie umiejętności twórczego myślenia,,

Temat: Rozwiązywanie zadań dotyczących prądu elektrycznego.

Cel z Podstawy Programowej:.
● Poznanie podstawowych praw opisujących przebieg zjawisk fizycznych w przyrodzie.
● Wykorzystanie wiedzy fizycznej w praktyce życia codziennego.

Cele operacyjne:
Uczeń:
- odróżnia wielkości fizyczne związane z przepływem prądu elektrycznego
( napięcie, natężenie prądu ,opór elektryczny) oraz rozumie ich znaczenie;
- rozumie I prawo Kirchhoffa i potrafi je zastosować w konkretnym
przykładzie;
- rozumie prawo Ohma i potrafi je zastosować w konkretnym przykładzie;
- potrafi odczytywać informacje z wykresu I(U) i ze schematu;
- potrafi zastosować poznane wzory w rozwiązywaniu problemowych zadań.

Metody:
● praktyczna ( praca w grupach , karty pracy)
● problemowa ( dyskusja ).

Środki dydaktyczne:
● karty pracy

Tok lekcji:

Czynności nauczyciela Czynności ucznia
-powitanie klasy, sprawdzenie obecności, podanie tematu lekcji oraz jej celu
-podział klasy na 5 grup z uwzględnieniem uczeń słabszy i zdolny; określenie zasad pracy w grupach
-rozdanie kart pracy i podanie czasu przeznaczonego na pracę w grupach
( 15 minut )
-obserwacja pracy uczniów i ewentualna pomoc
-wybranie ucznia w celu podania rozwiązania do zad.1 ( zadanie jednakowe dla grup A ,B ,C ,D)
-wybranie ucznia z grupy E w celu podania rozwiązania zad.1
-śledzenie prezentacji rozwiązań zad.2 przez liderów grup
-podsumowanie pracy uczniów -zapisanie tematu do zeszytu
-wybór w każdej grupie lidera
-dyskusja w grupach i wspólne rozwiązywanie kart pracy. W przypadku problemów prośba o pomoc nauczyciela
-wybrany uczeń odczytuje rozwiązanie zad.1 , pozostali uczniowie sprawdzają jego poprawność
-uczeń odczytuje treść oraz rozwiązanie zad.1, pozostali sprawdzają jego poprawność
-liderzy poszczególnych grup prezentują swoje zad.2 i jego rozwiązanie. Ewentualna dyskusja uczniów na temat rozwiązania.

Załączniki (karty pracy )

Grupa A
Zad.1.
Przyporządkuj do nazwy: wielkości fizycznej , jednostki jej definicję:
1) Natężenie prądu elektrycznego
2 )Opór elektryczny odbiornika
3) 1 Ω (om )

a) Iloraz napięcia na odbiorniku prądu i natężenia prądu płynącego przez przewodnik
b) Opór przewodnika wynosi 1 Ω jeżeli pod napięciem 1V płynie prąd o natężeniu 1 A
c) Informuje o tym , jaki ładunek elektryczny przepływa przez przekrój poprzeczny przewodnika w czasie 1 sekundy.

Zad.2.
Jakie jest natężenie prądu jeśli w czasie 4 sekund przez przewodnik przepłynął ładunek 36 C?

Grupa B
Zad.1.
Przyporządkuj do nazwy: wielkości fizycznej , jednostki jej definicję:
1) Natężenie prądu elektrycznego
2 )Opór elektryczny odbiornika
3) 1 Ω (om )

a) Iloraz napięcia na odbiorniku prądu i natężenia prądu płynącego przez przewodnik
b) Opór przewodnika wynosi 1 Ω jeżeli pod napięciem 1V płynie prąd o natężeniu 1 A
c) Informuje o tym , jaki ładunek elektryczny przepływa przez przekrój poprzeczny przewodnika w czasie 1 sekundy.

Zad.2.
Oblicz opór grzałki ,jeśli wiesz , że przy napięciu 9V płynie prąd o natężeniu 0,3A.

Grupa C
Zad.1.
Przyporządkuj do nazwy: wielkości fizycznej , jednostki jej definicję:
1) Natężenie prądu elektrycznego
2 )Opór elektryczny odbiornika
3) 1 Ω (om )

a) Iloraz napięcia na odbiorniku prądu i natężenia prądu płynącego przez przewodnik
b) Opór przewodnika wynosi 1 Ω jeżeli pod napięciem 1V płynie prąd o natężeniu 1 A
c) Informuje o tym , jaki ładunek elektryczny przepływa przez przekrój poprzeczny przewodnika w czasie 1 sekundy.

Zad.2.
Jaki ładunek przepłynie przez przewodnik ,w którym płynie prąd o natężeniu3A w czasie 8s?

Grupa D
Zad.1.
Przyporządkuj do nazwy: wielkości fizycznej , jednostki jej definicję:
1) Natężenie prądu elektrycznego
2 )Opór elektryczny odbiornika
3) 1 Ω (om )

a) Iloraz napięcia na odbiorniku prądu i natężenia prądu płynącego przez przewodnik
b) Opór przewodnika wynosi 1 Ω jeżeli pod napięciem 1V płynie prąd o natężeniu 1 A
c) Informuje o tym , jaki ładunek elektryczny przepływa przez przekrój poprzeczny przewodnika w czasie 1 sekundy.

Zad.2.
Oblicz wskazania woltomierza korzystając z danych umieszczonych na schemacie:

Grupa E
Zad.1.
Wykres przedstawia zależność natężenia prądu od napięcia dla żarówki w latarce:

a) Oblicz opór tej żarówki
b) Jakie będzie natężenie prądu płynącego przez żarówkę ,gdy napięcie wzrośnie do 9V ?

Zad.2.
Do węzła obwodu wpływają prądy o natężeniu 2Ai 3A,a wypływa 1A.Jaki jest kierunek i wartość czwartego prądu?

Opracowała:
Sylwia Marchlewicz nauczyciel fizyki

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.