X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 8243
Dział: Przedszkole

Zwierzęta z wiejskiego podwórka - scenariusz zajęć dla 4 - latków

TEMAT: „Zwierzęta z wiejskiego podwórka”

CELE OGÓLNE:
- rozpoznawanie i nazywanie wybranych zwierząt wiejskich,
- naśladowanie sposobu poruszania się i ich odgłosów wybranych zwierząt,
- swobodne wyrażanie swoich myśli i stanów emocjonalnych,
- rozwijanie umiejętności przeliczania w zakresie 3,
- uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych,
- rozwijanie słuchu poprzez rozpoznawanie i różnicowanie głosów zwierząt,
- kształcenie analizy i syntezy sylabowej ,
- ćwiczenia pamięci wzrokowej i logicznego myślenia,
- aktywne uczestniczenie w zabawach i zajęciach ruchowych.
CELE OPERACYJNE: (dziecko)
- zna i potrafi nazwać niektóre zwierzęta wiejskie,
- rozróżnia odgłosy zwierząt i nazywa je,
- chętnie uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych,
- potrafi zaśpiewać piosenkę wspólnie z grupą,
- podejmuje próbę ułożenia puzzli,
- wykonuje pracę plastyczną.

METODY OPARTE NA:
- obserwacji i pokazie,
- pogadance,
- zadaniach,
- rozwiązywaniu zadań.

FORMY PRACY:
- z całą grupą,
-w grupach,
- indywidualna.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
Płyty z piosenkami: „Wszyscy są”; „Lotnisko krasnoludków” oraz „Dziwne rozmowy”; ilustracje wiejskiego krajobrazu, emblematy wiejskiej zagrody ; ilustracje zwierząt, paski z oczkami do1 do 3; kostka z oczkami od 1 do3; koperty z pociętymi obrazkami; małe emblematy zwierząt dla dzieci, duże emblematy dla nauczyciela; tamburyno; płyta z odgłosami zwierząt; plastelina; plansza wiejskiego podwórka.
PRZEBIEG ZAJĘCIA.

1.Powitanie gości piosenką: „Wszyscy są witam Was”.
2. Wprowadzenie w temat zajęcia - „zaproszenie” dzieci na wiejskie podwórko:
• dzieci siedzą w kole, a nauczycielka mówi, ze dziś chciałaby zaprosić wszystkich na wycieczkę, na wiejskie podwórko,
• nauczycielka sprawdza wiadomości dzieci na temat znaczenia słowa „podwórko” oraz „wieś” – wspólnie wyszukują i wymieniają różnice miedzy miastem, a wsią.
3. Zabawa muzyczno- ruchowa przy piosence „Lotnisko krasnoludków” :
• nauczycielka zaprasza w „podróż” samolotem przy słowach piosenki,
• dzieci śpiewają i pokazują ruchem słowa utworu.
4. „Pierwsze napotkane zwierzęta” – zadanie matematyczne z przeliczaniem ( do 3):
• dzieci siedzą w kole, a nauczycielka pokazuje emblematy wiejskiej zagrody oraz trzy zakryte paskami obrazki i mówi, że dotarliśmy na wieś, ale zwierzątka ukryły się przed nami,
• wyjaśnienie dzieciom zadania które pozwoli odszukać ukryte zwierzątka,
• trzy ilustracje, a każda zasłonięta 3 paskami z oczkami od 1 do 3, odkrywamy kolejno z każdej ilustracji paski z taką liczba oczek jaką wyrzucimy na kostce (kostka ma tylko 3 oczka),
• dzieci nazywają każde odsłonięte zwierzątko w takiej kolejności jak odkryły cały obrazek.
5. Zabawa ruchowa przy piosence: „Dziwne rozmowy” :
• nauczycielka proponuje, aby zaprosić zwierzęta śpiewając piosenkę,
• po zaśpiewaniu dzieci wymieniają kolejno jakie zwierzęta występują w utworze,
• nauczycielka pokazuje ilustracje które należy ułożyć zgodnie z treścią piosenki.
6. „Liczymy zwierzątka”:
• przypomnienie nazw zwierząt, które już poznaliśmy podczas wycieczki,
• przeliczanie zwierząt na wiejskim podwórku.
7. „Puzzle obrazkowe”:
• dzieci zostają podzielone na grupy, każda grupa otrzymuje kopertę z pociętym obrazkiem- układanie obrazka w całość,
• po wykonaniu zadania przez wszystkie grupy- każda mówi jakie ułożyło zwierzę,
• każda grupa umieszcza na wiejskim podwórku swoje zwierzątko.
8. Zabawa ruchowa „Zwierzęta z wiejskiego podwórka”:
• dzieci otrzymują emblematy różnych zwierząt,
• każde dziecko nazywa swój znak- mówiąc sylabami nazwę otrzymanego zwierzątka i wydaje charakterystyczny odgłos pasujący do danego obrazka,
• nauczycielka gra na tamburynie wszystkie „zwierzątka” wychodzą na spacer, na przerwie w muzyce zostają tylko na spacerze te zwierzęta, które nauczycielka pokazuje na dużym emblemacie.
9. Zagadki słuchowe:
• dzieci utrwalają nazwy poznanych zwierząt,
• nauczycielka odtwarza z płyty CD poszczególne odgłosy zwierząt – dzieci odgadują jakie zwierzę wydaje taki dźwięk – utrwalają odgłosy.
10. Praca plastyczna na temat: „Wiejskie podwórko”:
• nauczycielka zapoznaje dzieci z tematem i sposobem wykonania pracy plastycznej- każde dziecko ma za zadanie ulepić z plasteliny wybrane przez siebie zwierzątko – na koniec każdy sylabami mówi nazwę zwierzęcia które ulepił,
• na zakończenie zajęcia dzieci tworzą wspólne wiejskie podwórko ze swoich plastelinowych zwierzątek.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2018 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.