X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 8203
Dział: Gimnazjum

Starożytna Grecja - test dla klasy I gimnazjum

Ewa Mazur
TEST DLA KLASY I

1. W miejsce kropek wstaw cyfry odpowiadające właściwym określeniom.

mit ( ... ) 1. małe greckie państwo obejmujące miasto i okoliczne wsie
Hellada ( ... ) 2. tak Grecy nazywali samych siebie
Hellenowie( ... ) 3. tak Grecy nazywali swój kraj
Miasto-państwo (polis) ( ... ) 4. opowieść o bogach i legendarnych bohaterach
2. Wymień trzy miasta-państwa greckie.
- ...................................... - ........................................ - ........................................
3. Napisz, kim byli:
a) Perykles - ........................................
b) Sokrates - ........................................
4. Podaj znaczenie pojęć:
politeizm - ........................................
igrzyska olimpijskie - ........................................
komedia - ........................................
filozof - ........................................
ostracyzm - ........................................
Partenon - ........................................
agora - ........................................
5. W miejsce kropek wpisz wydarzenia, z którymi związane są wymienione poniżej daty.
776 r. p.n.e. - ........................................ 490 r. p.n.e. - ........................................
480 r. p.n.e. - ........................................ 338 r. p.n.e. - ........................................
6. Jak Grecy nazywali święta ku czci boga Dionizosa? - ........................................
7. Posługując się niżej podanymi pojęciami, napisz 5 zdań na temat ustroju politycznego Sparty.
(obywatele, zgromadzenie, rada starszych, królowie, eforowie)
........................................
8. Podaj konkurencje pięcioboju olimpijskiego.
........................................
9. Uzupełnij tabelkę.
Data Miejsce bitwy Dowódca Greków Zwycięzcy
490 r. p.n.e.
Leonidas
Salamina
10. Przeczytaj uważnie tekst źródłowy i odpowiedz na postawione pod nim pytania.
„Gdy rodziło się dziecko, ojciec nie był w prawie chować go, brał je i zanosił na miejsce spotkań, gdzie zasiadali najstarsi spośród członków tej samej fyli (jednostki podziału obywateli). Oni to badali noworodka. Jeśli miał prawidłową budowę i był silny, nakazywali go żywić i przydzielali mu jeden z dziesięciu tysięcy działów ziemi. Jeśli niemowlę miało wadliwą budowę, odsyłali je na miejsce zwane Apothetai, będące urwiskiem w górach Tajgetu (...). Gdy chłopcy dochodzili do wieku siedmiu lat, Likurg zabierał ich od rodziców i dzielił na „stada”, każąc im żyć i jadać razem (...). Na czele każdego „stada” stawiał tego chłopca, który okazywał się najmądrzejszy i najbardziej zapalczywy w walce (...). Nauka była ograniczona do ścisłego minimum, poza tym całe ich wychowanie polegało na tym, by dobrze nauczyć się słuchać, znosić zmęczenie i zwyciężać w walce (...). Strzyżono im włosy do skóry, przyzwyczajano chodzić boso i uczestniczyć w grach najczęściej nago. Gdy dochodzili do dwunastego roku życia, przestawali nosić spodnią szatę i otrzymywali na cały rok tylko jeden płaszcz. Byli brudni, nie kąpali się i nie namaszczali skóry oliwą (...).
Pytania do tekstu:
a) Z jakim państwem greckim związany jest powyższy tekst? - ........................................
b) Jak postępowano z nowo narodzonymi dziećmi? - ........................................ ........................................
c) W jaki sposób wychowywano młodych chłopców? - ........................................
........................................
d) Jakie jest Twoje zdanie na temat tego rodzaju wychowania? - ........................................
........................................
11. Porównaj igrzyska olimpijskie dawniej i dziś (określ podobieństwa i różnice).
........................................
12. Z jakim wydarzeniem związane jest poniższe wyrażenie?
„Przechodniu, idź i powiedz Sparcie, żeśmy tu polegli posłuszni jej prawom”
........................................
13. Do podanych imion bogów Olimpu dopisz charakteryzujące ich dziedziny.
Afrodyta - ........................................ Zeus - ........................................
Apollo - ........................................ Demeter - ........................................
14. Stosując działanie matematyczne oblicz, ile lat upłynęło od pierwszych igrzysk starożytnych w 776 r. p.n.e. do pierwszych igrzysk nowożytnych, które odbyły się w roku 1896? ........................................

Pytanie dodatkowe na ocenę celującą:
15. Jesteś przewodnikiem wycieczki do Aten. Co pokazałbyś w tym mieście turystom, aby na podstawie Twoich opowiadań i tego, co widzą, mogli wyobrazić sobie, jak żyli starożytni Ateńczycy, jakie mieli obowiązki, prawa i rozrywki?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.