X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 8202
Dział: Gimnazjum

Okres rozbicia dzielnicowego - test dla klasy I gimnazjum

Ewa Mazur

TEST DLA KLASY I grupa 1
1. Podaj daty poniższych wydarzeń:
a) wydanie testamentu (statutu) B. Krzywoustego ..................... b) bitwa pod Legnicą ..........
c) panowanie K. Wielkiego ................................
d) wieczysty pokój w Kaliszu ....................
2. Jakie zakony rycerskie powstały w okresie wypraw krzyżowych ?
........................................
3. Gildie skupiały:
a) kupców b) rzemieślników c) bankierów d) rycerzy
4. Najstarsze uniwersytety powstały w:
a) Polsce b) Hiszpanii c) Włoszech d) Francji
5. Wymień trzy cechy stylu romańskiego:
a) ........................................
b) ........................................
c) ........................................
6. Wymień władcę z dynastii piastowskiej, którego panowanie oceniasz pozytywnie.
Uzasadnij swój wybór: ........................................
........................................
7. Która z podanych niżej ziem została nadana przez Konrada Mazowieckiego Zakonowi:
a) dobrzyńska b) kujawska c) michałowska d) chełmińska
8. Na taśmie chronologicznej zaznacz rok dwóch wydarzeń, które miały niekorzystny wpływ na dzieje Polski piastowskiej od 1138 roku. Swój wybór uzasadnij:

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI

........................................
9. Napisz jakie były przyczyny i skutki rozbicia państwa na dzielnice?
a) przyczyny ........................................
........................................
b) skutki ........................................
........................................
10. Czy wasal mógł być w średniowieczu jednocześnie seniorem?
a) tak b) nie
11. K. Wielki zlikwidował roszczenia Jana Luksemburskiego do korony polskiej poprzez:
a) obietnicę oddziedziczenia b) wojnę c) spłatę pretensji do tronu
12. Pierwszy najazd mongolski na ziemie polskie przyniósł ciężką klęskę wojsk polskich pod:
a) Krakowem b) Wrocławiem c) Lelowem d) Legnicą
13. Łan to w średniowieczu miara :
a) powierzchni b) długości c) odległości d) objętości
14. Jakie stany wykształciły się w Polsce w średniowieczu? ........................................
........................................
15. Pierwszy najazd mongolski na ziemie polskie przyniósł ciężką klęskę wojsk polskich pod:
a) Krakowem b) Wrocławiem c) Lelowem d) Legnicą
Wyjaśnij pojęcia: trójpolówka, wasal, system feudalny, monarchia.
16. Wymień przyczyny wypraw krzyżowych:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.