X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 8169

Program zajęć koła muzycznego klas 1-3

I. Charakterystyka programu

Program koła jest propozycją zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas 1-3. Realizowany będzie w formie spotkań – 1godzina tygodniowo.
Muzyka ma bardzo duży wpływ na prawidłowy rozwój człowieka, pomaga mu w trudnościach dnia codziennego. Udział w zajęciach koła pozwala uczniowi uzdolnionemu muzycznie i nie tylko na rozwijanie swoich zainteresowań do śpiewu, wspólnego muzykowania oraz kulturalnego spędzania czasu wolnego.

II. Zagadnienia związane z realizacją programu, dobrane z myślą o spełnieniu trzech podstawowych funkcji: poznawczo - kształcącej, wychowawczej i użytkowej.

1. Poznanie i nauka różnych utworów wokalnych i instrumentalnych.
2. Zastosowanie na zajęciach różnych form i metod pracy.
3. Dostosowanie repertuaru do możliwości i zainteresowań uczniów.
4. Własna aranżacja utworów, realizowanie pomysłów uczniów.
5. Unikanie schematycznego prowadzenia zajęć.
6. Udział w konkursach, festiwalach i przeglądach piosenki, koncertach okolicznościowych w szkole i środowisku.
7. Promowanie szkoły w formie stałej współpracy z organizacjami
i instytucjami kulturalnymi

III. Cele programu:

Mając na uwadze możliwości wzajemnego rozwoju członków koła, wytypowano następujące cele, między innymi:
- rozbudzanie zainteresowań muzyką, wspólnym śpiewaniem,
- integracja grupy, nauka kompromisu, podejmowania wspólnych decyzji (podczas doboru repertuaru),
- poznanie technik śpiewania,
-kształcenie prawidłowej emisji głosu i poprawnej dykcji,
- kształcenie słuchu muzycznego, poczucia rytmu oraz wrażliwości intonacyjno - emisyjnej,
- rozbudzanie świadomości własnego głosu,
- kształcenie umiejętności śpiewu indywidualnego,
- zwrócenie uwagi na estetykę wykonania piosenki,
- kształcenie umiejętności układania własnych tekstów do znanej melodii,
- umiejętność współdziałania w grupie rówieśniczej,
- wpajanie nawyku czynnego uczestnictwa w kulturze,
- wdrażanie uczniów do aktywności artystycznej i kulturalnego wykorzystania
czasu wolnego,
- przełamanie zahamowań, kompleksów (funkcja terapeutyczna),
-kształtowanie pozytywnego obrazu ucznia,
- panowanie nad stresem związanym z prezentacją na scenie,
- nauka szlachetnej rywalizacji
- umiejętność doboru repertuaru,
- dostarczanie radości ze wspólnego muzykowania, a także pozytywnych
przeżyć związanych z występami,
- przyczynianie się do wzbogacenia życia kulturalnego szkoły i środowiska.

IV. Formy aktywności muzycznej:
- śpiew
- gra na instrumentach perkusyjnych
- przyswajanie podstawowych wiadomości muzycznych
- percepcja muzyki

V. Treści nauczania

1. nauka piosenek i pieśni z zachowaniem naturalnego głosu,
2. stopniowe rozszerzanie skali głosu ,
3. systematyczne doskonalenie głosu i techniki śpiewania,
4. kształcenie techniki zespołowego śpiewu oraz ćwiczenia na poprawną dykcję,
5. doskonalenie intonacji przez ćwiczenia rozwijające wrażliwość słuchową,
6. nauka gry na wybranych instrumentach perkusyjnych.

VI. Repertuar utworów

1. piosenki popularne, dziecięce i turystyczne,
2. utwory na potrzeby szkoły i najbliższego środowiska,
3. muzyka instrumentalna- różna

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.