X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 815
Przesłano:

Jak spędzamy wolny czas?

Scenariusz zajęć zintegrowanych.

Zadania edukacyjne:
różne formy spędzania wolnego czasu;
poznanie różnorodnych rozrywek umysłowych między innymi: przestawianki, szyfronady, krzyżówki, domino, puzzle, zagadki, rozsypanki literowe i wyrazowe, labirynty, wykreślani, logogryf, „znajdź różnice” oraz zabawy z liczbami;
rozwiązywanie różnych rozrywek umysłowych;
rozwiązywanie rebusów oraz wpisywanie ich rozwiązań do logogryfu;
układanie rebusów;
rozwijanie zainteresowań uczniów;
utrwalenie poznanych wiadomości z zakresu edukacji polonistycznej: rodzaje zdań, pisownia niektórych wyrazów wielką literą, wyrabianie czujności ortograficznej oraz matematycznej: liczenie w zakresie 10;

Przewidywane osiągnięcia ucznia:
uczeń potrafi wypowiadać się na podany temat w formie swobodnej wypowiedzi;
uczeń wie jak można spędzać wolny czas;
uczeń zna i potrafi wymienić niektóre rozrywki umysłowe;
uczeń potrafi ułożyć domino obrazkowo-wyrazowe;
uczeń potrafi ułożyć „krzyżówkę imion” i wie, że hasła do krzyżówek panoramicznych wpisujemy i odczytujemy od strony lewej do prawej oraz pionowo, od góry do dołu;
uczeń potrafi dobrać odpowiednie określenia słowne do treści zagadki;
uczeń potrafi ułożyć wyraz z rozsypanki literowej i zdanie z rozsypanki wyrazowej;
uczeń potrafi współdziałać w grupie;
uczeń potrafi rozszyfrować zaszyfrowane hasło znając kod;
uczeń potrafi przestawić litery tak by tworzyły logiczny wyraz;
uczeń potrafi biegle dodawać w zakresie dziesięciu;
uczeń wie, że rebus to przedstawiony wyraz lub zdanie za pomocą rysunków i liter;
uczeń potrafi ułożyć i rozwiązać rebus;
uczeń potrafi znaleźć różnice między dwoma podobnymi do siebie ilustracjami;
uczeń potrafi znaleźć odpowiednią drogę w labiryncie;
wie, czym różnią się od siebie krzyżówka i logogryf;
uczeń potrafi układać puzzle;
uczeń wie jak rozwiązywać: labirynty, przestawianki itp.

Metody:
słowna: rozmowa pogadanka;
twórcza;
ćwiczeń;

Formy pracy:
indywidualna;
zbiorowa;
grupowa;

Pomoce dydaktyczne: rebusy, domino, pocięte na sześć części pocztówki świąteczne, napisy, labirynty, karty pracy, ”Komiksowo”- gazeta dla dzieci z rozrywkami umysłowymi, ”Ortomania” i „Świat matematyki” książeczki z rozrywkami umysłowymi. E.Jagodzińskiej.


Przebieg:
1.Powitanie dzieci.
2.Pogadanka na temat form spędzania wolnego czasu. Nauczycielka prosi by dzieci przeszły na dywanik i usiadły w kole. Prowadząca zadaje pytania: Jak spędzacie swój wolny czas? Co lubicie robić, gdy macie cały dzień wolny, taki jak np.: sobota, czy niedziela? Nauczycielka poleca, by dzieci siedzące w kole odpowiadały na zadane pytania po kolei, zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
3.Układanie domina ortograficznego „wąż”. Dzieci nadal siedzą w kole. Nauczycielka rozdaje każdemu dziecku „klocek”. Na każdym klocku znajduje się wyraz z ortogramem „ż” i obrazek. Zadaniem dzieci jest dopasowanie odpowiedniego wyrazu do obrazka. Grę rozpoczyna nauczycielka z klockiem, na którym znajdują się dwa obrazki: żarówka i żółw. Dzieci nakładają kolejne klocki tworząc „węża” ortograficznego. Grę kończy uczestnik, który położy ostatni „klocek”.
4.Układanie „krzyżówki imion”. Nauczycielka na środku koła, utworzonego przez dzieci, kładzie duży arkusz szarego papieru. Zadaniem dzieci jest połączyć swoje imiona na wzór krzyżówki. Prowadząca poleca by zabawę rozpoczęło dziecko siedzące po jej prawej stronie-zadanie dziecka polega na napisaniu swojego imienia na środku arkuszu papieru. Kolejne dzieci łączą swoje imiona na wzór krzyżówki. Zabawa kończy się, gdy zostanie napisane ostatnie imię.
5.Rozwiązywanie zagadek. Dzieci nadal siedzą w kole, utworzonym na dywanie. Dzieci losowo wybierają zagadki, które zostają odczytane przez nauczycielkę. Zadaniem dzieci jest ich odgadnięcie.
6.Układanie puzzli. Dzieci wracają do swoich ławek. Nauczycielka dzieli klasę na cztery grupy. Każda z nich otrzymuje kopertę, w której znajduje się pocięta na sześć części świąteczna pocztówka. Zadaniem każdej grupy jest ułożenie wszystkich części pocztówki w jedną, logiczną całość.
7.Poznanie innych rozrywek umysłowych.
Nauczycielka przywiesza na środku tablicy napis: ROZRYWKI UMYSŁOWE. Dzieci wymieniają poznane już rozrywki umysłowe, a prowadząca przywiesza na tablicy napisy, wymienionych przez dzieci rozrywek: KRZYŻÓWKA, DOMINO, ZAGADKI, PUZZLE.
Nauczycielka zawiesza na tablicy kolejny napis: SZYFRONADA, planszę z szyfrem i zaszyfrowane hasło: ZABAWY ZIMOWE. Prowadząca rozdaje każdemu dziecku kartkę. Zadaniem każdego dziecka jest odgadnięcie zaszyfrowanego hasła i napisanie go na otrzymanej kartce od nauczyciela. Następnie nauczycielka zawiesza na tablicy planszę z innym szyfrem. Dzieli klasę na cztery grupy. Każda z nich otrzymuje zaszyfrowane przysłowie oraz kartkę. Zadaniem każdej grupy jest odgadnięcie zaszyfrowanego hasła, napisanie go na kartce i odczytanie go.
Nauczycielka przywiesza na tablicy napis kolejnej rozrywki umysłowej: ZABAWY Z LICZBAMI. Prowadząca rozdaje każdemu dziecku kartę pracy, na której znajduje się jedenaście działań na dodawanie. Zadaniem każdego dziecka jest rozwiązanie działań na dodawanie oraz uporządkowanie wyników tych działań od najmniejszego do największego. Tak uporządkowane wyniki utworzą hasło: FERIE ZIMOWE.
Nauczycielka zawiesza na tablicy napis: LABIRYNT. Ponownie dzieli klasę na cztery grupy, każda z nich otrzymuje labirynt. Zadanie dzieci polega na znalezieniu odpowiedniej ścieżki dla księcia, który musi dotrzeć do małego domku. Gdy dzieci znajdą odpowiednią ścieżkę, to z napotkanych po drodze liter dowiedzą się, kto czeka na księcia w domku. Rozwiązanie muszą wpisać w kratki, które znajdują się poniżej.
Nauczycielka przywiesza na tablicy napis: ZNAJDŹ RÓŻNICE. Następnie rozdaje każdemu dziecku dwa podobne do siebie obrazki, które różnią się od siebie pewnymi szczegółami. Zadaniem każdego dziecka jest odnalezienie tych różnic.
Nauczycielka przywiesza na tablicy następny napis: PRZESTAWIANKI. Wyjaśnia dzieciom na czym polega ta „rozrywka”. Prowadząca przywiesza na tablicy napisy nazw kwiatów: TULIPAN, RÓŻA, FIOŁEK. Litery w tych wyrazach są przestawione-zadanie dzieci polega na przestawieniu ich tak, by utworzyły nazwy tych kwiatów.
Nauczycielka przywiesza na tablicy kolejny napisy: ROZSYPANKI LITWROWE.
Wyjaśnia, że z podanych liter należy ułożyć wyraz. Nauczycielka spośród uczniów wybiera jedno dziecko, którego zadanie polega na ułożeniu z liter wyrazu: STYCZEŃ.
Nauczycielka przywiesza na tablicy napis: ROZSYPANKI WYRAZOWE. Wyjaśnia, że z podanych wyrazów należy ułożyć zdanie. Nauczycielka spośród uczniów wybiera jedno dziecko, którego zadanie polega ułożenie z wyrazów zdania: BEZPIECZNIE JEŹDZIMY NA SANKACH.
Nauczycielka przywiesza na tablicy kolejny napis: REBUSY, a następnie przywiesza zaszyfrowany wyraz w postaci rysunku i liter, czyli rebus. Zadanie dzieci polega na rozwiązaniu go. Gdy dzieci już odgadną rebus, nauczycielka przywiesza na tablicy kolejny, a dzieci znów go rozwiązują. Prowadząca w ten sposób prezentuje kolejne rebusy, stopniowo przechodząc od rebusów jednowyrazowych, po krótkie zaszyfrowane zdania.
Nauczycielka dzieli klasę na cztery grupy. Każda z nich otrzymuje od prowadzącej kartkę z napisanym wyrazem: SZKOŁA, KREDA, ŁAWKA, GĄBKA. Zadanie każdej grupy polega na zaszyfrowaniu otrzymanego wyrazu za pomocą rysunków i liter. Następnie każda grupa na środku sali prezentuje swój rebusu, a pozostałe grupy starają się go odgadnąć.
Pogadanka na temat tego, czy rebusy wykonane przez każdą grupę były łatwe do odgadnięcia. Wybór najciekawiej i najtrafniej zaszyfrowanego wyrazu.
Klasa nadal jest podzielona na cztery grupy. Nauczycielka rozdaje każdej grupie kartkę. Zadaniem każdej z nich jest wymyślenie wyrazu, który chcą przedstawić w formie rebusu. Grupa pierwsza wykonuje rebus dla grupy drugiej, druga dla trzeciej, trzecia dla czwartej i czwarta dla pierwszej. Gdy rebusy zostaną już wykonane, grupy wymieniają się swoimi rebusami, a otrzymane rebusy rozwiązują.
Nauczycielka przywiesza do tablicy ostatni napis rozrywek umysłowych: LOGOGRYF oraz rysuje go. Prowadząca objaśnia dzieciom, co to jest logogryf i czym się różni od krzyżówki.
Nauczycielka pokazuje dzieciom kolejno rebusy, których rozwiązania są hasłami do narysowanego na tablicy logogryfu. Nauczycielka wybiera spośród uczniów ochotników, którzy znają poprawne rozwiązanie prezentowanych przez nią rebusów, a następnie poleca dzieciom by rozwiązania rebusów wpisały do narysowanego na tablicy logogryfu. Rozwiązania te utworzą hasło: CÓRKA.
Pogadanka na temat tego, gdzie można znaleźć poznane na dzisiejszych zajęciach rozrywki umysłowe. Nauczycielka pokazuje dzieciom wybrane książeczki dla dzieci, w których znajdują się rozrywki umysłowe.
Zadanie domowe. Nauczycielka pisze na tablicy hasło: ZIMĄ DOKARMIAMY PTAKI. Prosi by uczniowie przepisali to zdanie do zeszytu, a w domu spróbowali przedstawić je za pomocą obrazków i liter.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.