X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 8137
Przesłano:

Opiekujemy się kotem. Konspekt zajęć zintegrowanych w klasie I

Krąg tematyczny: „Moja rodzina, mój dom”
Temat dnia: Opiekujemy się kotem.

Cele ogólne:
▪ ▪ Opiekowanie się kotem, swobodne wypowiedzi n/ t ulubionych zwierząt domowych i opieki nad nimi.
▪ ▪ Nauka pisania litery „k, K”.
▪ ▪ Doskonalenie techniki głośnego czytania.
▪ ▪ Kształtowanie pojęcia liczby 5 w aspektach: kardynalnym i porządkowym,
▪ ▪ Nauka pisania liczby 5,
▪ ▪ Rozpoznawanie i kolorowanie konturów zwierząt.
▪ ▪ Wielka litera w imionach ludzi i zwierząt.
▪ Przecinek jako nowy znak interpunkcyjny.
▪ ▪ Słuchanie piosenki „Wlazł kotek na plotek” ” rozpoznawanie dźwięków wysokich i niskich.
Cele operacyjne:
▪ ▪ Rozwiązuje zagadkę labiryntu.
▪ ▪ Rozumie znaczenie opieki nad zwierzętami.
▪ ▪ Nazywa i opisuje czynności związane z opieką nad zwierzętami,
▪ ▪ Uważnie słucha tekstów czytanych przez nauczyciela i kolegów.
▪ ▪ Wypowiada się na temat swoich ulubionych zwierząt.
▪ ▪ Pisze litery „k”, „K” oraz ich połączenia z samogłoskami.
▪ ▪ Szuka wyrazu kot w innych wyrazach.
▪ ▪ Rozumie czytany tekst, potrafi czytać go ze zrozumieniem i głośno.
▪ ▪ Rozumie pojęcie liczby 5 we wszystkich aspektach, poprawnie pisze cyfrę 5.
▪ ▪ Ruchem ciała przedstawia różne zachowania kota.
▪ ▪ Potrafi przeliczać elementy w zbiorach i porównywać ich liczebność.
▪ ▪ Bada strukturę liczby 5.
Metody:
pokaz, rozmowa, praktyczne działanie, ćwiczenia, zadania stawiane do realizacji,
Forma organizacji pracy:
indywidualna, zbiorowa
Środki dydaktyczne:
Podręcznik „Wesoła szkoła” część I, Ćwiczenia „Wesoła szkoła” część I, „Zeszyt część I” „Wesoła szkoła” , ilustracje, piosenka „Wlazł kotek”, liczmany, maskotka kotka.
Czas zajęć: 4 jednostki lekcyjne

Przebieg zajęć

1. Rozwiązywanie zagadki labiryntu.
2. Kilkuzdaniowe wypowiedzi dzieci n/t swoich ulubionych zwierząt.
· · Dzieci siedzą na dywanie.
3. Wypowiedzi dzieci o ulubionych zwierzątkach.
4. Obserwacja ilustracji w podręczniku i wypowiedzi uczniów na jej temat.
Co się dzieje na ilustracji?
W jaki sposób chłopiec opiekuje się kotem?
Jakie wrażenie sprawiają na tobie małe kotki?
5. Wyodrębnienie wyrazu podstawowego kot oraz litery k.
6. Prezentacja przez Nauczyciela drukowanej litery k
7. Głośne czytanie tekstu „Koty Kamila” z wyszukiwaniem wyrazów z literą k – dzieci chętne
8. Udzielanie odpowiedzi na pytania związane z przeczytanym tekstem:
Jakie imię ma kotka Kamila
Co Kamil da Mikuli?
Jakie imiona maja dzieci kotki Mikuli?
Kto nakarmi małe kotki?
9. Jakie nowe znaki dzieci zauważyły w tekście podczas czytania? Wysnucie wniosku, że przy wyliczaniu wyrazy oddzielamy przecinkami.
10. Głośne indywidualne czytanie tekstu „Koty Kamila”.
11. Nauka pisania litery k, K w izolacji i w połączeniu z samogłoskami.
12. Symulowanie różnych zachowań kota: skradanie, pogoń za zdobyczą, koci grzbiet, kotek śpi, kotek pije mleko.
13. Podpisywanie obrazków wyrazami z literą k.
14. Szukanie wyrazu kot w innych wyrazach.
15. Wysłuchanie piosenki „Wlazł kotek na płotek” i próba zaśpiewania jej.
16. Czytanie sylab ze zmianą wysokości dźwięku.
17. Monograficzne opracowanie liczby 5 we wszystkich jej aspektach:
Tworzenie na ławce zbioru przyborów szkolnych.
Przeliczanie elementu zbiorów i dopełnianie ich do 5.
Zabawa orientacyjna „Zimno-ciepło”. Szukanie wcześniej ukrytej maskotki kota.
Wyszukiwanie klocka równego pięciu klockom białym /żółtego/.
Rozpoznanie monety pięciozłotowej.
Nauka pisania cyfry 5.
18. Zabawa na czworakach „Kocięta z piłeczkami”.
19. Przeliczanie i wyodrębnianie zbiorów pięcioelementowych.
20. Porządkowanie i numerowanie klocków.
21.Badanie struktury liczby 5.
22.Zadanie pracy domowej – zeszyt ćwiczeń str. 49 ćw. 4 i str. 50 ćw. 4.
Naucz się pięknie czytać tekst „Koty Kamila”, ze strony 55 podręcznika.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.