X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8052
Przesłano:

Łamana. Długość łamanej. Kąty

Szkoła: ZESPÓŁ SZKÓŁ W BIEDRUSKU

Klasa: VI

Temat lekcji: Łamana. Długość łamanej. Kąty.

Czas zajęć: 45 min. (Bądź 2 razy45 min-w zależności od zespołu klasowego)

Dział programowy: Własności figur płaskich.

Cele edukacyjne: Rozwijanie rozumienia podstawowych pojęć geometrii, rozwijanie pamięci

Cele operacyjne (z kategorią celu: A - zna, B - rozumie, C - stosuje wiadomości w sytuacjach typowych, D – stosuje wiadomości w sytuacjach problemowych):

• rozróżnia łamaną zwyczajną i wiązaną (A)
• rozpoznaje łamaną otwartą i zamkniętą (A)
• wyróżnia jednostki długości wśród innych długości (A)
• mierzy długość odcinka (A)
• oblicza długość łamanej (B)
• rozróżnia kąty ostre, proste, rozwarte i nadaje im nazwę (B)
• rozpoznaje kąty wierzchołkowe, przyległe, odpowiadające, naprzemianległe (C)
• rozróżnia kąty wklęsłe i wypukłych (C)
• mierzy kąt za pomocą kątomierza (C)
• kreśli kąty o danej mierze, mniejsze od 180 (C)
• kreśli i podaje miary dowolnych kątów (C)
• rozwiązuje zadania dotyczące obliczania miar kątów w różnych sytuacjach (D)

operacyjne cele wychowawcze:

Uczeń przyzwyczaja się do stopniowego kształtowania aktywnej postawy wobec matematyki, systematyczności , wyrabiania koncentracji uwagi, hartowania na niepowodzenia w nauce i kształcenia umiejętność pracy w zespole.
Zadania szkoły:

Kształtowanie umiejętności myślenia i formułowania wypowiedzi

Treści nauczania z podstawy programowej:

Kąt, porównywanie i mierzenie kątów; rodzaje kątów (proste ostre i rozwarte)

Osiągnięcia uczniów:

Uczeń rozwiązuje proste zadania wymagające wykorzystania właściwości figur geometrycznych; rozpoznaje kąty ostre, proste, rozwarte oraz wierzchołkowe, przyległe, odpowiadające, naprzemianległe i określa ich miary.

Metody nauczania:
• zajęcia praktyczne
• oglądowa- plansze
• utrwalająca
• sprawdzająca w formie zabawy
• praca z książką i zeszytem ćwiczeń

Zasady nauczania:
• stopniowania trudności
• wiązania teorii z praktyką
• świadomego i aktywnego udziału w lekcji
• systematyczności

Forma organizacji pracy uczniów:

- jednolita -praca z zespołem klasowym
- samodzielna praca uczniów
- praca w parach

Środki dydaktyczne:
- schematyczne plansze
- tablica
- biała i kolorowa kreda
- książka
- zeszyty uczniowskie
- zeszyty ćwiczeń część 2
- przybory uczniowskie
- liniał, ekierka, kątomierz

Literatura:

 Matematyka wokół nas - program nauczania SP - Helena Lewicka, Elżbieta Rosłoń, B. Grabowska
 Matematyka wokół nas - poradnik dla nauczyciela – H. Lewicka, M. Kowalczyk
 Matematyka wokół nas 6 SP - podręcznik – H. Lewicka, E. Rosłon
 Matematyka wokół nas- zeszyt ćwiczeń 6 cz.2- H. Lewicka, E. Rosłon

Przebieg lekcji:

1. Sprawy organizacyjne.

Powitanie, zajęcie przez uczniów miejsc w ławkach, sprawdzenie obecności wpisanie tematu do dziennika, podanie tematu lekcji uczniom i uświadomienie celów lekcji.

2. Sprawdzenie pracy domowej.

Nauczyciel sprawdza przybory uczniowskie i uzupełnioną ostatnią lekcję u uczniów, którzy ostatnio nie mieli zeszytu

3. Przypomnienie podstawowych wiadomości

Krótkie odpytywanie uczniów (w formie zabawy w wisielca)

-Jak nazywamy dwie proste, które leżą w jednej płaszczyźnie i nie przecinają się?
-Ile prostych można poprowadzić przez jeden punkt?
-Ile prostych można poprowadzić przez dwa punkty?
-Kiedy punkty nazywamy współliniowymi?
-Jak nazywają się proste przecinające się pod kątem prostym?
-Co powiesz o odcinkach przystających?

4. Realizacja tematu.

Przypomnienie i rozszerzenie wiadomości o łamanych w formie pokazu schematycznej planszy i omówienia

Zad.1/4 ćwiczenia (uczniowie podejmują próby uzasadniania niektórych wypowiedzi)

Dodatkowe pytanie do uczniów:
-Jak obliczyć długość łamanej? (dobór odpowiedniej jednostki)
zad.2/4 ćwiczenia

Przypomnienie i rozszerzenie wiadomości o kątach w formie pokazu schematycznych plansz i omówienia

Dodatkowe pytanie do uczniów:
-Jak można zmierzyć kąt?
Zad. 5/5 ćwiczenia (uczniowie pracują samodzielnie)
lub zad. 5,6/179 podręcznik

Zad.7/5 ćwiczenia (uczniowie pracują w parach podejmują próby uzasadniania niektórych wypowiedzi)

Za samodzielność rozwiązania poniższego zadania można postawić ocenę
Zad.8b/7 ćwiczenia

Aktywni uczniowie nagradzani są plusem za poprawność odpowiedzi, a szczególnie aktywni oceną.

Przy rozłożeniu tematu na 2 godziny lekcyjne można dobrać jeszcze więcej zadań i pod koniec drugiej lekcji sprawdzić wiadomości w formie krótkiej kartkówki.

5. Zadanie domowe.
Utrwalić rodzaje łamanych i kątów str. 176-178 podręcznik
Zad.1/ 178 podręcznik
Zad. 7/179 podręcznik

6. Podsumowanie lekcji.
~Czym się różni łamana wiązana od zwyczajnej?
~Jakie znasz kąty wklęsłe?
~Jakie znasz kąty wypukłe?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.