X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8040
Przesłano:

Tradycje i zwyczaje wielkanocne - konspekt lekcji

Wielkanocne tradycje i zwyczaje.

1. Wprowadzenie
2. Zadania
3. Proces
4. Ewaluacja
5. Zakończenie
6. Źródła

Podstawowymi wartościami dla każdego człowieka jest indywidualizm i wspólnota. Każdy człowiek musi mieć poczucie swej odrębności, świadomości, tożsamości
i zakorzenienia. We współczesnym świecie można zauważyć, jak często ludzie błądzą, zagubieni we współczesnej cywilizacji. Właśnie, dlatego już od najmłodszych lat należy ukazywać dziecku wartości rodzinne. Nie jest sztuką, by nauczyć dziecko mówić
w kilkunastu językach, lecz by mogło, choć w jednym języku wypowiedzieć się o tym,
co najbliższe jest jego sercu.
Powinny one odzwierciedlać, to co czujemy i jak to przekazujemy z pokolenia na pokolenie. Gdyby przyjrzeć się temu z bliska, można by było stwierdzić, że dawniej to wszystko było kultywowane i przekazywane drogą słowną, praktyczną. Obecnie przy zmienionych warunkach życiowych na skutek wyjazdów na granicę i wynalazków szczerzących się we współczesnej cywilizacji ,które zbliżyły różne kraje do siebie, zwyczaje i obyczaje zaczynają upadać. Dlatego tematem naszych zajęć będzie poszerzenie wiadomości z zakresu zwyczajów i obyczajów. Temat jest bardzo szeroki
i ciekawy, dlatego my skupimy się tylko na zwyczajach i obyczajach świątecznych, między innymi na Świętach Wielkanocnych.


Cele lekcji:
-uczeń potrafi wymienić zwyczaje i obyczaje wielkanocne,
-umie wskazać genezę poznanych tradycji, zwyczajów, obyczajów,
-potrafi stworzyć słownik wielkanocny,
-umie odegrać jeden ze zwyczajów wielkanocnych,
-potrafi wykonać ozdobę wielkanocną,
-umie przystroić stół wielkanocny i złożyć życzenia,
-potrafi sporządzić potrawę wielkanocną.


Zadaniem poszczególnych grup będzie zapoznanie się bliżej ze zwyczajami i obrzędami w Polsce. Członkowie poszczególnych grup będą pracować niezależnie, a ich praca będzie oceniana zgodnie z przygotowaniem poszczególnych zadań. Musicie wykazać się kreatywnością, oryginalnością i umieć współpracować ze sobą w grupie. To pomoże Wam zaakceptować się nawzajem i wzbogacić wiedzę o polskich zwyczajach i obyczajach wielkanocnych. Na przygotowanie projektu macie 2 tygodnie.

Jako pierwsi przystąpią do zadania etnografowie, którzy przybliżą nam znajomość haseł: tradycja, obyczaj, zwyczaj. Następnie postarają się wymienić znane zwyczaje i obyczaje, a następnie spróbują wskazać genezę powstania tychże zjawisk.

Jako drudzy swoimi umiejętnościami popiszą się encyklopedyści, których zadaniem będzie stworzenie słownika internetowego, w którym będą zawarte hasła związane z Wielkanocą, objaśnią oni również symbolikę różnych haseł.

Po nich do zadania przystąpią plastycy. Na podstawie zebranych dokumentów, materiałów, stron wyszukiwarek internetowych będą mogli wykonać ozdobę wielkanocną
( pisankę, koszyk, zająca itp.).
Z kolejnym zadaniem zmierzą się kucharze. Spośród smakołyków wielkanocnych, tradycyjnych potraw znajdujących się na stole wielkanocnym będą musieli wybrać te, które najbardziej oddadzą symbolikę śniadania wielkanocnego.

Z następnym zadaniem zmierzą się aktorzy, którzy będą mieli różne rekwizyty pomocne do odegrania zwyczajów wielkanocnych. Uczniowie będą mogli korzystać ze strojów, które sami przygotowali, nauczą się również przyśpiewek wielkanocnych a następnie spróbują poczuć się w prawdziwej scenerii aktorskiej i odegrać jeden ze zwyczajów wielkanocnych.
Ostatnie zadanie, chyba najprzyjemniejsze przypadnie gospodarzom- estetom, którzy będą musieli w oczekiwaniu na gości i z kulturą dobrego zachowania odpowiednio przystroić stół wielkanocny. Zadaniem gospodarza ( jednego z uczniów będzie ułożenie oryginalnych życzeń i przekazanie ich na ręce np. wychowawcy klasy).
Kryteria ocen dla wszystkich grup znajdują się poniżej.

a)
Początkujący
Istotne informacje, mała ilość informacji 2 źródła, materiały nie są wyselekcjonowane brak dokumentacji
Nieumiejętny dobór, ubogi zarób słownictwa, słaba stylistyka, składnia, praca odtwórcza, brak własnych myśli, zbyt mało źródeł, zbyt powierzchowne potraktowanie tematu
Tekst czysty z akapitami, brak większych błędów
Pracuje przy zadaniach przy grupie, która mu odpowiada, realizuje zadania z pomocą, pełni funkcje zgodnie z predyspozycją
b)
Rozwijający
Prawidłowa informacja, zadowalający poziom selekcji, 4-5 źródeł, wystarczająca dokumentacja
Poprawne wykorzystanie materiałów, poprawna składnia, stylistyka, różne słownictwo, układ pracy właściwy dla danej grupy
Tekst czytelny, akapity, HTML
Wykonuje zadania przed czasem, jest zdyscyplinowany, pomaga innym, szanuje innych, jest zdolny do kompromisu
c)
Zaawansowany
Całkowita zgodność ze źródłami wykorzystania wszystkich źródeł łącznie z prezentacją
Oryginalny sposób przedstawiania, ciekawe hasła, wzorowa składnia i stylistyka, jasny, przejrzysty język,
Bogate słownictwo, własne myśli i selekcja materiału właściwa wyczerpujące wiadomości stosowane w pracy
Tekst czysty, wykorzystanie dźwięku, obrazu (prezentacja multimedialna)
Zaangażowany, wykazuje się własną inicjatywą, ma pomysły , realizuje się w każdej grupie, efektywnie planuje czas
Punkty przyznajemy za:
Zawartość merytoryczna
Kompozycja i język
Realizacja techniczna
Współpraca w grupie
Punkty są w skali 1-6

Literatura

• R. Hryń-Kuśmierek, Zwyczaje i obrzędy, Warszawa 2001
• B. Ogrodowska, Święta polskie. Tradycja i obyczaj, Warszawa 1996
• B. Ferenc- Szydełkowa, Rok kościelny a polskie tradycje, Poznań 1988
• H. Szymanderska, Polska Wielkanoc. Tradycje, zwyczaje, potrawy, Warszawa 1991
• Maria Ziółkowska, Szczodry wieczór, szczodry dzień, Warszawa 1989

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.