X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 802
Przesłano:

Jak przeciwdziałać agresji w kl. I-III? Propozycje rozwiązań.

Agresja to świadome , zamierzone działanie , mające na celu wyrządzanie komuś szeroko rozumiałej szkody – fizycznej , psychicznej lub materialnej. Jej charakterystyczną cechą jest używanie przez kogoś siły fizycznej lub psychicznej wobec osoby o zbliżonych możliwościach , mającej zdolność skutecznej obrony .

W szkołach podstawowych z problemem agresji spotykamy się coraz częściej .
Zjawisko to można zauważyć już w klasach niższych.
Skąd takie zjawisko się bierze ?
Chciałabym omówić problem dotyczący wpływu gier komputerowych na dziecko . W dzisiejszym świecie dziecko nie ma gdzie spędzać czasu wolnego .
Zamykane są kluby osiedlowe , biblioteki , świetlice . Nie ma pieniędzy na koła zainteresowań , a jeżeli są to dzieci wybierają kółka komputerowe .
Rodzice mało czasu poświęcają swoim dzieciom . Koniec XX – wieku nazywany jest wiekiem informatycznym nie bez powodu .Trudno negować potrzebę komputera w domu , i tego aby dziecko z niego korzystało .Jednak ważna jest umiejętność korzystania z tego sprzętu ( promieniowanie szkodliwe )

72% popularnych gier dla dzieci zawierają elementy przemocy (walka graczy z ludżmi , zwierzętami , postaciami fantastycznymi ). Do tej walki używane są dzidy, rewolwery, piły tarczowe , maczugi, laser .
Producenci tego nie ograniczają bo jest na to popyt . Technika idzie do przodu , dzieci wymuszają na swoich rodzicach zakup coraz to nowszych gier .
Przemoc w tych grach nie jest karana, a wręcz przeciwnie nagradzana .Dziecko jest obserwatorem przemocy .
W szkole wpływa to negatywnie na koncentrację i w konsekwencji na wyniki w nauce .Długotrwałe pozostawanie w takiej sytuacji może prowadzić do zaburzeń somatycznych, często poważnych schorzeń , skłonności do zachowań aspołecznych, łatwe wchodzenie w konflikty .
Same bójki w szkole to 62% dzieci , które mają częsty kontakt z komputerem .

GRA KOMPUTEROWA DLA DZIECI TO SZTUCZNY RAJ , ORAZ OKAZJA DO WYZWOLENIA OSOBISTYCH NAPIĘĆ , FLUSTRACJI , ROZŁADOWANIA STRESU .

Jakie skutki wywołuje zbyt częste korzystanie z gier komputerowych ?
-zobojętnienie na przemoc
-zrelatywizowanie wartości życia ( przecież można mieć dwa, trzy życia w zapasie )
-podział świata na sprzymierzeńców i wrogów
-przeświadczenie , że okrucieństwo jest stanem normalnym , potrzebnym , aby przetrwać w rzeczywistym świecie .


GRY KOMPUTEROWE STAJĄ SIĘ KONKURENCJĄ DLA KSIĄŻEK I INNYCH FORM SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO .

Jeżeli chcemy zapobiec agresjom w szkole należy podjąć takie działania aby przeciwdziałać temu zjawisku. Należy podjąć odpowiednie zaplanowane , zorganizowane, zróżnicowane zajęcia wychowawcze .

Zaproponuję niektóre z nich :

1.Zajęcia relaksacyjne

Ich głównym celem jest łagodzenie napięć , zmniejszenie stresu , stwarzanie warunków rozwijających twórczą wyobrażnię .Mogą pojawić się tutaj zabawy , zajęcia plastyczne , zajęcia muzyczne , taniec, zagadki , ćwiczenia odprężające .
Zaletą powyższych zabaw jest to , że dzięki nim dziecko zrozumie skutki hałasu i zalety ciszy .

2.Poznajemy i nazywamy emocje :

Celem tych działań jest uczenie rozpoznawania , nazywania i wyrażania emocji i uczuć .Mogą pojawić się tutaj zajęcia oparte na aktywności ruchowej ( dramy, inscenizacje ) oraz słownej (niedokończone zdania, teksty literackie ) .
Dzieci biorące udział w takich zajęciach zyskują świadomość różnorodności uczuć i emocji , które w nas tkwią .

3.Poznajemy siebie –rozpoznajemy elementy wyrażające w nas złość i agresję:

Celem tych działań jest stworzenie sytuacji umożliwiających dzieciom poznanie siebie i innych , zrozumienie siebie , swoich zachowań , zachowań kolegów . Mogą oceniać swoje zachowanie za pomocą testu „ Czy jestem agresywny ? ‘’

4.Opanowanie i przezwyciężenie złości i agresji :

Celem tych ćwiczeń jest kształcenie umiejętności panowania nad złością i agresją .Można przeprowadzić ćwiczenia za pomocą ekspresji ruchowej , zapisywać i eksponować znane sposoby radzenia sobie ze złością , czytanie bajek terapeutycznych , analizowanie historyjek obrazkowych .

Wyżej wymienione zadania wychowawcze muszą współgrać i być istotnym elementem współpracy z rodzicami . Bez nich nasze starania nie będą w pełni realizowane . W ramach tej współpracy należy podjąć działania :
- pedagogizację dotyczącą agresji
-wspólne ustalanie granicy kar i nagród
-dzielenie się doświadczeniami .

Komputer nie jest zabawką , dlatego powinniśmy mieć nad korzystaniem z niego , pełną kontrolę . Musimy nauczyć dzieci odpowiedzialności , bo praca z komputerem tego wymaga .Tak naprawdę od nas zależy , czy stanie się on przyjacielem dziecka czy wrogiem .
W związku z tym , dbając o właściwy rozwój dziecka , należy pamiętać o :
*wyznaczaniu dziecku odpowiednio dobranego czasu gry
*właściwym doborze gry
*stworzeniu odpowiedniego oświetlenia
*kontrolowaniu , tego co oglądają
*rozmowie a nie zakazie .LITERATURA:

J. Karbowniczek .”Wpływ mas mediów na agresywne zachowania dzieci „
ŻYCIE SZKOŁY NR. 7 2003 r.

B. Kosek- Nita „Uzależnienie od gier komputerowych „
PROBLEMY OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE „ NR. 1 2005 r.


INFORMACJE z warsztatów nt : „Od savoir vivre – po bójki szkolne”

SZKOŁA BEZ PRZEMOCY „ Jak radzić sobie z agresją i przemocą”

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.