X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 7988
Przesłano:

Troska o fizyczne i psychiczne zdrowie dziecka - wdrażanie do spokojnego mówienia, nie krzyczenia - Hałas szkodzi

Rodzaj zajęć: umysłowe
Czas: 1h
Miejsce: świetlica szkolna
Liczba uczestników: 12 osób
Klasa: II-III
Formy pracy: zbiorowa, praca w grupach, praca indywidualna.
Pomoce i środki dydaktyczne: kartki papieru z hasłami, karta pracy dla ucznia z niedokończonymi zdaniami, schemat ,, Słoneczko”, duży arkusz szarego papieru, kartoniki z hasłami, pisaki, hasła rozsypanek wyrazowych.

Metody pracy:
• słowna – pogadanka, swobodne wypowiedzi dzieci,
• praktyczna – uzupełnianie niedokończonych zdań, układanie haseł z rozsypanki wyrazowej,
• aktywizująca – "Słoneczko".

Temat: Troska o fizyczne i psychiczne zdrowie dziecka – wdrażanie do spokojnego mówienia nie krzyczenia – „Hałas szkodzi”.

Cel główny: rozumienie konieczności dbania o własne zdrowie przez podejmowanie konkretnych działań.

Cele operacyjne:
Uczeń:
• definiuje pojęcia: zdrowie, zdrowie fizyczne i psychiczne, zdrowy styl życia,
• zna zagrożenia dotyczące zdrowia,
• rozumie wpływ hałasu na zdrowie,
• układa hasła o ciszy i szkodliwości hałasu,
• rozumie potrzebę ruchu i właściwego odżywiania,
• przedstawia własnymi słowami zasady zdrowego stylu życia,
• dobiera czynności jakie są konieczne do osiągnięcia zdrowego stylu życia

Przebieg zajęć:

CZĘŚĆ I – WPROWADZAJĄCA, czas: ok. 15 min.
1. Dzieci wraz z wychowawcą siedzą w kręgu na dywanie. Nauczyciel zadaje pytania dzieciom:
a. Jakie dźwięki towarzyszą nam w życiu codziennym?
b. Jakie dźwięki chcielibyście słyszeć najczęściej, a jakich nie chcielibyście słyszeć?
c. Czy hałas jest dobry? Dlaczego?

2. Uczniowie dokańczają zdania:
a. Gdy jest hałas, to...
b. Nie hałasuję, bo...
c. Z hałasem...

3. Zabawa w „Skojarzenia” – nauczyciel tłumaczy zasady zabawy następnie prosi uczestników zajęć aby kolejno podali skojarzenia do hasła ZDROWIE, następnie ZDROWIE FIZYCZNE i ZDROWIE PSYCHICZNE.

CZĘŚĆ II – GŁÓWNA, czas: ok. 35 min.
1. Podział dzieci na trzy grupy (odliczanie kolejno 1, 2, 3). Nauczyciel rozdaje każdej grupie po jednym arkuszu papieru z hasłem: ZDROWIE, ZDROWIE FIZYCZNE, ZDROWIE PSYCHICZNE, następnie prosi dzieci aby dookoła wyrazu napisały skojarzenia które wcześniej wymieniały. Odczytanie na głos wszystkich skojarzeń.

2. Nauczyciel umieszcza na tablicy zdania:
a. Nadmierny hałas szkodzi ponieważ powoduje...
b. Cisza sprawia że...
Dzieci siedząc przy stolikach dokańczają zdania, dobierając odpowiednie wyrazy (załącznik nr 1). Głośne odczytanie utworzonych zdań przez ochotników z poszczególnych grup.
3. „Rozsypanka wyrazowa” – zadaniem poszczególnych grup jest ułożenie z rozsypanki wyrazowej rymowanych haseł o szkodliwości hałasu (załącznik nr 2). Wybrane osoby z grupy odczytują głośno ułożone hasła.
4. Pogadanka na temat zdrowego stylu życia. Nauczyciel rozdaje dzieciom karty pracy (załącznik nr 3) i prosi o zapoznanie się z treścią. Następnie czyta tekst umieszczony na karcie a dzieci udzielają odpowiedzi, uzupełniają zdania lub odgadują hasła.
5. Porządkowanie i wykorzystanie zdobytych informacji – „Słoneczko” (załącznik nr 4). Nauczyciel zadaje dzieciom pytanie co składa się na zdrowie fizyczne i psychiczne. Prezentacja schematu „Słoneczko”.

CZĘŚĆ III PODSUMOWUJĄCA, czas: ok. 5 min.
1. Nauczyciel odczytuje zalecenia związane z „Dniem ciszy” i umieszcza je na drzwiach świetlicy (załącznik nr 5).
a. Po wejściu do świetlicy rozmawiamy szeptem.
b. Nie biegamy, bawimy się w ciszy, bez krzyku.
c. Spokojnie zwracamy się do wychowawcy – mówimy a nie krzyczymy.
d. Pamiętamy o życzliwości i uśmiechu.


Załącznik 1
Rozsypanka wyrazowa

przytępienie uwagi, słuchu, pamięci i zapamiętywania

lepiej zapamiętujesz, jesteś skoncentrowany

choroby układu nerwowego i krążenia

poprawne krążenie

utrudnienie możliwości odpoczynku

możesz się zrelaksować i odpocząć

stany chorobowe ucha – niedosłuch

wyostrza się słuch

rozdrażnienie i agresję

radosny i spokojny

Załącznik 2
Hasła rozsypanki wyrazowej

Jak przyjemnie jest dla ucha, gdy dokoła cisza głucha.

Nasza świetlica słynie z ciszy, nikt nas w szkole dziś nie słyszy.

Hałasowi powiedz stop, zdrowy będziesz cały rok.

Dzień ciszy w świetlicy, radość w bliskiej okolicy.

Załącznik 3
Karty pracy – zdrowy styl życia

1. Prawidłowe odżywianie
• Czy uczeń może nie jeść drugiego śniadania?
• Jakie produkty są zdrowe dla naszego organizmu?
• Jakie jedzenie nam szkodzi?
• Na czym polega szkodliwość przejadania się, szczególnie słodyczami?

2. Higiena wypoczynku
• Jak właściwie odpoczywać podczas przerw?
• Jak spędzasz czas wolny?
• Jak zaplanować swój dzień?
• Czy można żyć bez telewizora i komputera?

3. Sport to zdrowie
• ruch na świeżym powietrzu, czy na sali?
• Jakie znasz dyscypliny sportowe?
• Jakie dyscypliny sportowe możesz uprawiać w swojej szkole, miejscowości?

4. Dokończ zdania:
a. aktywny fizycznie jest ten kto....
b. prawidłowe odżywianie się polega na....
c. w sytuacjach stresowych mogę....

5. W jaki sposób zadbasz o swoją higienę osobistą?
6. Wymień czynności jakie będziesz podejmować , aby zadbać o swoje zdrowie.

Załącznik 4
Schemat zdrowia fizycznego i psychicznego „Słoneczko”

Załącznik 5
Zalecenia związane z Dniem ciszy

ZAPAMIĘTAJ!
Po wejściu do świetlicy rozmawiamy szeptem.
Nie biegamy, bawimy się w ciszy, bez krzyku.
Spokojnie zwracamy się do wychowawcy – mówimy a nie krzyczymy.
Pamiętamy o życzliwości i uśmiechu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.