X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 7982
Przesłano:

Dzień Pocztowca - scenariusz zajęć świetlicowych

Przybliżenie wiadomości o poczcie, sposoby przekazywania informacji na odległość oraz etapy drogi listu od nadawcy do odbiorcy.

Rodzaj zajęć: umysłowo – rozrywkowe

Czas: 1h

Miejsce: świetlica szkolna

Liczba uczestników: 12 osób

Wiek: 7 – 9 lat

Formy: zespołowa, indywidualna, grupowa.

Pomoce i środki dydaktyczne: karty pracy, wiersz M. Brykczyńskiego „Na poczcie”, wzory druczków z poczty, przedmioty wskazujące na sposób przekazywania informacji, kartki z napisanymi kolejnymi etapami drogi listu od nadawcy do odbiorcy, kartki, ołówki.

Metody: oglądowa, słowna, działania praktyczne.

Temat: 18 października – Święto Poczty Polskiej

Cele:
Uczeń potrafi:
• podać datę obchodów Święta Poczty Polskiej,
• wyjaśnić co ludzie robią na poczcie,
• dopasować obrazek/przedmiot do podpisu,
• wymienić sposoby przekazywania informacji dawniej i dziś,
• poprawnie zaadresować kopertę i napisać list zachowując wszystkie zasady,
• wymienić wszystkie czynności związane z drąga listu od nadawcy do odbiorcy
• odpowiadać na pytania i zabierać głos.

Po zakończeniu zajęć uczeń:
• wie, kiedy obchodzone jest Święto Poczty Polskiej,
• wie, po co i w jakim celu idzie się na pocztę,
• potrafi opowiedzieć o tym, jakie były dawniej i jakie są dziś sposoby przekazywania informacji,
• rozumie znaczenie słów: nadawca, odbiorca, adres, sortowanie listów,
• zna drogę listu od nadawcy do odbiorcy,
• zna zasady poprawnego pisania listów i potrafi zastosować je w praktyce

Przebieg zajęć:

1. Podział grupy na 3 – 4 zespoły (ok.3 osobowe). Ułożenie rozsypanki wyrazowej z hasłem: „18 października – Dzień Pocztowca” (załącznik nr 1).
Polecenie: Rozwiąż działania, a następnie ułóż wyniki rosnąco i odczytaj hasło.

2. Głośne odczytanie przez nauczyciela wiersza M. Brykczyńskiego pt.: „Na poczcie” (załącznik nr 2).
Rozmowa na temat treści wiersza. Po co i w jakim celu chodzimy na pocztę? Dzieci odpowiadają na pytanie pamiętając o treści usłyszanego wiersza a następnie na arkuszu papieru przyklejają wycięte przez nauczyciela odpowiedzi na pytanie (załącznik nr 3). Dzieci sprawdzają czy wszystkie odpowiedzi pojawiły się.

3. Wspólne układanie odpowiedzi na pytanie: „Jakie były dawniej, a jakie są dziś sposoby przekazywania informacji między ludźmi?”
Aby pomóc dzieciom w udzieleniu odpowiedzi na to pytanie, nauczyciel układa przed uczniami przedmioty wskazujące na sposób przekazywania informacji – uczeń wybiera jeden przedmiot i próbuje udzielić odpowiedzi na postawione pytanie.
Przedmioty:
1. telefon (ustnie),
2. koperta — list (pisemnie),
3. kaseta magnetofonowa (ustnie),
4. napis „fax” (pisemnie),
5. kaseta magnetowidowa (wizualnie i ustnie),
6. rysunek gołębia pocztowego (pisemnie),
7. napis „kalambury” (gestem, mimiką, rysunkiem),
8. lusterko (odbicie promieni słonecznych w lusterku - pierwotnie stosowane w Afryce),
9. bębenek (tam – tamy - stosowane przez plemiona afrykańskie),
10. rysunek ogniska (kłęby dymu — stosowane przez plemiona indiańskie).

4. Odgrywanie scenek „Na poczcie”. Każdy zespół losuje jedną scenkę i przedstawia ją pozostałym zespołom. Dzieci maja za zadanie odgadniecie sytuacji, która dzieje sie na poczcie.

5. „Jaką drogę musi przebyć list od nadawcy do odbiorcy?”
Wyjaśnienie pojęć: nadawca, odbiorca, adres, sortowanie listów.
Wspólne ułożenie w prawidłowej kolejności kartek z wypisanymi kolejnymi etapami drogi, jaką musi przebyć list od nadawcy do odbiorcy (załącznik nr 4).

6. Omówienie zasad poprawnego pisania listu (nagłówek, wielka litera w zwrotach grzecznościowych, rozwinięcie, zakończenie).

7. Pisanie listu do kolegi, koleżanki, babci, cioci itd.

8. Zakończenie i ocena przez dzieci zajęć.

Załącznik 1
12 – 2 = ...... (POCZ)
2 + 3 =......... (DZIE)
6 + 2 = .........(DZI)
12 – 0 = .........(WCA)
1 + 0 = .........(18)
7 – 1 = .........(RNI)
3 + 6 = .........(EŃ)
3 – 1 = .........(PAŹ)
2 + 9 = .........(TO)
8 – 1 = .........(KA)


Załącznik 2

Wiersz M. Brykczyńskiego „Na poczcie”

Czasem na poczcie ludzie się tłoczą
Tak, że aż trudno uwierzyć oczom.
O co im chodzi? Popatrzmy z bliska,
Żeby odpowiedź jasną uzyskać:
Pierwszy na wagę kładzie dwie paczki,
Drugi do listów przykleja znaczki,
Trzeci wysyła list polecony,
Czwarty- telegram pilny do żony,
Piąty pieniądze wpłaca na konto,
Szósty zadzwonić chce do Toronto...
Siódmy zapomniał po co tu przyszedł,
Więc usiadł w kącie i wierszyk pisze
I może skończy pisać, nim zaśnie,
A to ten wierszyk o poczcie właśnie.

Załącznik 3

Na pocztę chodzimy po to, aby:
1. nadawać i odbierać paczki i inne przesyłki,
2. kupować znaczki,
3. wysyłać listy (zwykłe i polecone),
4. nadawać telegramy,
5. dokonywać wpłat i wypłat pieniędzy,
6. przesyłać pieniądze przekazem,
7. opłacać rachunki,
8. zamawiać rozmowy telefoniczne (obecnie — w telekomunikacji).
9. „Jaką drogę musi przebyć list od nadawcy do odbiorcy?”

Wyjaśnienie pojęć: nadawca, odbiorca, adres, sortowanie listów.
Wspólne ułożenie w prawidłowej kolejności kartek z wypisanymi kolejnymi etapami drogi, jaką musi przebyć list od nadawcy do odbiorcy (załącznik nr 4).
1. piszemy list,
2. adresujemy kopertę,
3. naklejamy znaczek,
4. wrzucamy list do skrzynki,
5. pracownik poczty wyjmuje list ze skrzynki i zawozi je na pocztę,
6. listy są sortowane na poczcie,
7. listy są przewożone do innego miasta,
8. listonosz roznosi je do skrzynek,
9. wyjmujemy list ze skrzynki,
10. czytamy list.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.