X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 7942
Dział: Przedszkole

Kąciki zainteresowań

mgr Beata Pałach,mgr Krystyna Drwal

„WPŁYW KĄCIKÓW ZAINTERESOWAŃ NA WSZECHSTRONNY ROZWÓJ DZIECKA”.

Przedszkole to „ ... placówka, której podstawowym zadaniem jest umożliwienie wszechstronnego rozwoju dziecka oraz oddziaływanie na jego wychowanie.” Stanisław Jędrzejewski podaje jeszcze inny punkt widzenia - przyjmuje, że „ ... przedszkole może być po prostu środowiskiem wychowawczym umożliwiającym każdemu dziecku wszechstronny rozwój biologiczny, psychiczny i społeczny.”

Istotne jest właściwe zagospodarowanie otoczenia dziecka. Planując zagospodarowanie przedszkola powinniśmy kierować się zasadą jasnego podziału przestrzeni ze względu na rodzaj i charakter wykonywanych tam czynności, a także znajomością wychowanków. Znajomość wychowanków jest zasadą, którą musi się kierować nauczyciel podczas właściwej organizacji swojej pracy.
W każdym przedszkolu sala przedszkolna przeznaczona dla grupy dzieci podzielona jest na kilka części i zagospodarowana zgodnie z czynnościami tam wykonywanymi.
Organizując wydzielone miejsca zabawy należy zwrócić uwagę na, to by:
-nazwano kąciki zgodnie z przeznaczeniem,
-określono wyraźnie dla dzieci obszar kącika,
-zgromadzono tam wszystkie przedmioty potrzebne do przewidzianych zajęć i zabaw, tak by dzieci nie musiały potrzebnych rzeczy przenosić z innych części sali,
-dla każdego przedmiotu przewidziano w danym kąciku stałe miejsce,
-przedmioty ułożono, ustawiono w sposób przemyślany i czytelny dla dziecka,
-określono zasady korzystania i konsekwentnie ich przestrzegano.
W kąciku plastycznym dzieci rysują, malują, lepią z plasteliny, wycinają, wyklejają itp. Na półkach znajdują się różne materiały plastyczne, były też przybory do utrzymania porządku oraz miejsce na wykonane przez dzieci prace. Częścią prac udekorowane są często ściany przedszkola.
Miejsce zabawy klockami i samochodami zwykle wykładamy wykładziną (makieta skrzyżowania dróg), która wycisza jeżdżące samochody i spadające budowle z klocków.
Kącik układanek i gier planszowych umożliwia dzieciom indywidualne i grupowe zabawy. Gry i układanki znajdujące się na półkach są często zmieniane.
Kącik lalek cieszy się dużym powodzeniem szczególnie wśród dziewcząt, ale i chłopcy często do niego zaglądają. W zabawach w dom dzieci przyjmują na siebie różne role, które zwykle wzajemnie sobie przydzielają.

Do odwiedzenia zachęcał także kącik do czytania książek. Dzieci bardzo chętnie oglądają książeczki, rozmawiają o ilustracjach, samodzielnie wybierają bajki, proszą nauczycielkę o ich przeczytanie.
Zabawy w teatr można organizować w kąciku teatralnym znajdującym się obok kącika książki. Znajdują się w nim liczne kukiełki, sylwety, pacynki, stroje do przebierania oraz różne rekwizyty, które można wykorzystać do zabawy.
Dużym powodzeniem cieszy się również kącik przyrody, pełen zieleni i wakacyjnych skarbów. Znajdujące się tam np. żółwie, ryby i chomik otoczone są szczególną opieką przez dzieci.
Nie bez znaczenia jest też kącik muzyczny, w którym dzieci mogą rozwijać zainteresowania muzyczne, skorzystać z instrumentów, śpiewać piosenki, słuchać nagrań.
Znaczną część sali zajmują stoliki, które wykorzystuje się do spożywania posiłków oraz różnego rodzaju zajęć zorganizowanych przez nauczycielkę.
Wszystkie zajęcia w przedszkolu są dla dzieci propozycją nigdy przymusem. Zadaniem nauczyciela jest sprawić, by dzieci z tej propozycji chętnie korzystały. Należy zostawić wychowankom dużo czasu na swobodną zabawę i proponować tylko te rodzaje zajęć, które dziecko lubi.

Reasumując, można powiedzieć, iż dobra znajomość dzieci przez nauczyciela jest podstawą doboru treści do pracy w grupie. Dobór ten zależy od zainteresowań dzieci oraz od tego co lubią robić najbardziej. Dzieci, które odkrywają w danym działaniu przyjemność, są zwykle inicjatorami następnych zajęć tego typu. Zajęcia dobrze prowadzone integrują grupę, dają szansę dzieciom zdolnym, ale nie deprymują słabszych. Rodzaje zajęć należy dostosować do indywidualnych potrzeb dzieci, dlatego tak ważna jest dobra znajomość wychowanków.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2018 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.