X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 7916
Przesłano:

Scenariusz zajęć świetlicowych: Noworoczne czary

scenariusz zajęć świetlicowych

TEMAT: NOWOROCZNE CZARY.

Cele:
- kształcenie nawyku stosowania zwrotów grzecznościowych na co dzień,
- nabywanie właściwych form zachowań i postaw społecznie akceptowanych,
- doskonalenie procesów myślowych: analizy, syntezy, kojarzenia, wnioskowania, koncentracji uwagi,
- rozwijanie umiejętności wspólnej zabawy,
- rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej i poczucia rytmu,
- nauka zabawy przy muzyce metodą Klanzy.

Formy:
- zbiorowa, grupowa, indywidualna,
- zajęcia wpływające na rozwój umysłowy

Metody:
opowiadanie, rozmowa, ćwiczeniowa, zabawowa, śpiew z ruchem metodą Klanzy.

Środki dydaktyczne:
opowiadanie L. Krzemienieckiej „O Nowym Roku i młynarzu Sylwestrze”, rebusy, krzyżówka, nagranie magnetofonowe muzyki Klanzy, różdżka, sakiewka, kapelusz.

Przebieg zajęć:
1. Słuchanie treści opowiadania L. Krzemienieckiej „O Nowym Roku i młynarzu Sylwestrze” przedstawianej przez nauczyciela.
2. Rozmowa n.t. treści – wyłonienie myśli przewodniej; odwołanie się do przysłowia „Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie”.
3. Rozwiązywanie krzyżówki obrazkowej.
Hasła:
1) symbol Świąt Bożego Narodzenia
2) ozdoby wieszane na choince
3) rozbłyskują w noc Sylwestrową
4) przysmaki dla dzieci
5) odmierza czas
6) unoszą się na sznureczkach
7) migocą na niebie

Krzyżówka: liczby oznaczają ilość liter przed i po X - literze, z której odczytujemy hasło w pionie.
1) 4 X 2
2) 1 X 4
3) 5 X 4
4) 4 X 3
5) 4 X 0
6) 3 X 2
7) 6 X 1

4. Zabawa „Trzy magiczne przedmioty” – przyjmowanie na siebie określonej roli w zależności od przedmiotu, który się wybierze:
- różdżka – można rozkazywać innym i wszyscy muszą słuchać,
- kapelusz – jest się niewidzialnym, można robić co się chce, udać się dokąd się chce,
- sakiewka – ma się pieniądze, które można wydawać, by pomagać innym.
Dzieci, które dokonały wyboru jednego z trzech przedmiotów opowiadają, co robią w danej roli.
5. Zabawa „Trzy królestwa” – podróż statkiem (w rytmie muzyki), napotkanie po drodze trzech królestw, w których rządzą różni królowie:
- I królestwo – król ciągle rozkazuje, wymaga bezwzględnego posłuszeństwa,
- II królestwo – król stale podróżuje, bawi się, robi co chce, nie interesuje się poddanymi,
- III królestwo – król troszczy się o swych poddanych, pomaga im.
Dzieci wybierają królestwo, w którym chciałyby pozostać. Dokonują wyboru postaci godnej zaufania i naśladowania, która jest przez wszystkich lubiana.
Następuje tu odwołanie się do wcześniejszej zabawy - jaką postacią byliśmy, a jaką lubimy i większość lubi; przemyślenie i zastanowienie się nad sobą; wyciągnięcie wniosków.
6. Zabawa w czarowanie przy piosence „Czary – mary” Klanzy.
Zaczarowujemy siebie nawzajem i wszystkich dookoła, by byli ludźmi dobrymi, rozsądnymi, troskliwymi, życzliwymi.
7. Rozwiązywanie rebusów o różnym stopniu trudności.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.