X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 7911
Przesłano:

Żyję zdrowo - scenariusz zajęć dla świetlic szkolnych

Cele dydaktyczne i wychowawcze:
- uświadomienie dzieciom konieczności dbania o zdrowie,
- kształtowanie postawy prozdrowotnej,
- wskazywanie czynników wpływających pozytywnie i negatywnie na zdrowie i rozwój,
- zwrócenie uwagi na istnienie uzależnień i skutków z nimi związanych,
- rozwijanie umiejętności dbania o własne zdrowie i umysł,
- wyrabianie nawyku potrzeby ruchu do prawidłowego funkcjonowania organizmu,
- nabywanie przyzwyczajeń i nawyków prozdrowotnych,
- wyzwalanie radości ze wspólnej zabawy w toku zabaw ruchowych Klanza.

Metody pracy: praktycznego działania, pogadanka, zabawy aktywizujące.

Formy pracy: indywidualna, grupowa, zbiorowa.

Pomoce dydaktyczne: majowy domek z zagadkami, duże arkusze szarego papieru, wycinki z gazet do wyklejania, klej, markery, nagrania do zabaw ruchowych Klanza, apaszki, kartki z napisami o zdrowiu.

Oczekiwane efekty:
- nabycie umiejętności rozróżniania czynników dobrze i źle wpływających na zdrowie,
- wyrobienie umiejętności znajdowania właściwych sposobów dbania o zdrowie,
- powiększenie posiadanej wiedzy,
- dostrzeżenie potrzeby ruchu jako elementu korzystnego dla naszego zdrowia.
- dostarczenie radości z zabaw ruchowych.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
I. Część wstępna

1. Powitanie zabawą ,,Iskierka zdrowia";. Dzieci siedzą w kręgu, przekazują sobie iskierkę zdrowia przez uścisk dłoni. Nauczyciel rozpoczyna zabawę słowami;
,,Iskierkę zdrowia puszczam w krąg, niech wróci ona do moich rąk"
2. Pogadanka na temat: Co szkodzi, a co pomaga zdrowo żyć? Przykładowe pytania zadawane dzieciom:
- co to jest zdrowie?
- czy należy dbać o zdrowie?
- w jaki sposób dbamy o zdrowie?
- co to znaczy „uzależnienie”?
- od czego możemy się uzależnić?
3. Zabawa ruchowa „Defilada z apaszkami” – dzieci ustawiają się w kręgu trzymając się za ręce, w prawej ręce mają apaszkę. Zabawę zaczynamy idąc 16 kroków w prawo, 16 w lewo i 4 kroki do środka koła. Podnosimy prawa rękę z apaszką machamy, 4 kroki do tyłu z ukłonem. Całość powtarzamy.
II. Część główna.
1. Wybór haseł o tematyce związanej z odbyta pogadanką - Co szkodzi, a co pomaga zdrowo żyć? Dzieci proszone są o wybranie jednej karteczki z hasłem i dokonanie wyboru czy to szkodzi czy pomaga zdrowo żyć? Wybrane hasło przyklejamy na plakat z postacią człowieka: zielony kolor brystolu – przyklejamy hasła związane ze zdrowym życiem, czerwony brystol – hasła związane z niezdrowym trybem życia.
Przykładowe hasła do wyboru to:
uprawianie gimnastyki, jazda na rowerze, spacery ,palenie papierosów, jedzenie warzyw i owoców, nadmierne jedzenie słodyczy, picie alkoholu, długotrwała i częsta praca, zabawa z komputerem, uprawianie sportu, piesze wycieczki, basen-pływanie, dbanie o higienę i czystość, siedzący tryb życia, częste oglądanie telewizji, mycie rąk przed jedzeniem, mycie zębów.
Uświadomienie dzieciom, ze to my dokonujemy wyboru tych rzeczy, które pomagają lub szkodzą zdrowiu. Dlatego powinniśmy wybierać tylko te, które są dobre dla naszego zdrowia.
2. Majowy domek z zagadkami. Na środku sali stoi domek z kartonu. Dzieci zgłaszają się i losują z niego zagadki związane ze zdrowym trybem życia i podają odpowiedź
3. Przygotowanie do pracy w grupach.
Po zakończeniu zabawy dzieci siadają w kręgu. Nauczycielka prosi o odliczanie od 1 do
W ten sposób dzielimy dzieci na grupy, powstają trzy zespoły: 1, 2, 3.
Wspólny obraz.
Arkusze szarego papieru ułożone są na stołach, obok każdego arkusza znajdują się pocięte fragmenty gazet. Nauczyciel zaprasza do każdego arkusza grupy. Ich zadaniem jest naklejenie zgodnie ze swoją wyobraźnią obrazu o określonej tematyce zdrowotnej oraz nadanie tytułu do obrazu. Po zakończeniu pracy dzieci prezentują swoje plakaty i czytają nadany tytuł.
4. Zabawa ruchowa „Cornevalito – taniec motyli” – dzieci stoją w kręgu. W rytm muzyki chodzą po kole przytupując - dwa kroki do przodu, trzy razy przytup nogami, natomiast w refrenie machają swobodnie apaszkami naśladując motyle.
III. Podsumowanie
Na zakończenie nauczycielka pyta dzieci:
1. Czy podobały wam się dzisiejsze zajęcia?
2. Co nam pomaga zdrowo żyć?
3. W co chcielibyście zabawić się jeszcze raz?

Pożegnanie:
„W kole wszyscy tu stoimy i za ręce się trzymamy
Do widzenia już mówimy, tak ze sobą się żegnamy”.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.