X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 7906

Zmiany w życiu łabędzia. Scenariusz zajęcia zintegrowanego w kl. III

Blok tematyczny: WSZYSTKO SIĘ ZMIENIA
Temat: Zmiany w życiu łabędzia.
Klasa: III
Przedmiot: kształcenie zintegrowane
Czas zajęć:90 minut
Formy pracy: grupowa, indywidualna.
Metody i techniki pracy: praca z tekstem, drama.
Typ lekcji: ćwiczeniowa.
Środki dydaktyczne: karty z hasłami dla poszczególnych grup, podręczniki, płyta z muzyką,
ankieta ewaluacyjna, komputer, projektor, prezentacja multimedialna,
Treści podstawy programowej:
Przyroda w otoczeniu dziecka.
Czytanie głośne tekstów.
Czytanie ciche ze zrozumieniem.
Pisanie wyrazów, zdań.
Obserwacja zjawisk i procesów przyrodniczych dostępnych doświadczeniu dziecka i mówienie o nich. Podobieństwo i różnice między ludźmi rozumienie,
a tolerancja.

Blok tematyczny: WSZYSTKO SIĘ ZMIENIA
Temat: Zmiany w życiu łabędzia.

Cel główny: Dostrzeganie różnorodności i piękna żywych składników przyrody, ich współzależności i związków przyczynowo- skutkowych.

Cele operacyjne: Uczeń:
- ustala czas i kolejność wydarzeń w baśni pt. „Brzydkie kaczątko”,
- wyszukuje i odczytuje fragmenty baśni na dany temat,
- układa zdania dotyczące życia łabędzia w różnych porach roku,
- wyraża swoją opinię o postępowaniu bohaterów baśni,
- rozpoznaje i przedstawia rodzaje uczuć,
- interpretuje ruchem muzykę
- współpracuje w grupie,

Przebieg zajęć :

a) Faza przygotowawcza
1.Podział uczniów na 4 grupy poprzez losowanie kolorowych kółeczek. ( ucz. siadają przy stolikach, wyjmują przybory szkolne)
2.Podanie celów i tematu lekcji.
b ) Faza realizacyjna

1. Ustalenie czasu wydarzeń w baśni pt. „Brzydkie kaczątko”. praca w zespołach)
2. Wyszukanie fragmentów dotyczących zdarzeń w określonych porach roku. (praca w zespołach)
3. Prezentacja tekstów przygotowanych przez uczniów w zespołach. (praca w zespołach)
4. Dorysowywanie brakujących elementów rysunku wskazujących na określoną porę roku(praca indywidualna) 5. Ustalenie kolejności zdarzeń w baśni poprzez podpisanie ilustracji. (praca w zespołach)
6. Uzupełnianie zdań dotyczących wydarzeń mających miejsce w poszczególnych porach roku.(praca w zespołach)
7 . Scenki dramowe ilustrujące zachowania zwierząt wobec brzydkiego kaczątka z wyeksponowaniem uczuć bohaterów. (praca w zespołach)
8. Wyrażanie swojego sądu o postępowaniu bohaterów. (pracaindywidualna) 9. Samodzielne, pisemne redagowanie opinii o postępowaniu zwierząt wobec brzydkiego kaczątka.(pracaindywidualna) 10. Układanie odpowiedzi na rozszyfrowane pytanie: Dlaczego zwierzęta dokuczały kaczątku?(praca w zespołach) 11. Drama. Tworzenie rzeźb – uczuć. (praca w zespołach)
12. Przedstawienie zdjęć różnych gatunków łabędzi, zapoznanie z cechami ich budowy zewnętrznej oraz przedstawienie informacji na temat życia tych ptaków-prezentacja multimedialna

b ) Faza końcowa.
1.Samoocena uczniów- zamalowanie łabędzia obrazującego poziom zaangażowania w pracę na zajęciach.( łabędzie w trzech wielkościach- od najmniejszego do największego)

2.Podsumowanie zajęć. Ocena uczniów przez nauczyciela.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.