X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 7872
Dział: Gimnazjum

Plan pracy zespołu humanistycznego w roku szkolnym 2009/2010

PLAN PRACY ZESPOŁU HUMANISTYCZNEGO
w roku szkolnym 2009/2010
Gimnazjum nr 2 w Policach
Opracowała: mgr Ewa Figiel - lider zespołu humanistycznego
mgr Barbara Fijołek - lider WDN

(Plan sporządzono w tabeli - dop. red.)

L.p.
Zadania
Sposób realizacji
Termin realizacji

1. Planowanie pracy zespołu w roku szkolnym 2009/2010
• Ustalenie terminarza spotkań zespołu.
• Zapoznanie z planem pracy zespołu na rok szkolny 2009/10.
• Analiza wniosków z posiedzenia zespołu i rady pedagogicznej w czerwcu 2009.
• Przydział obowiązków: protokoły z posiedzenia zespołu, przeprowadzanie egzaminów próbnych, sprawdzanie egzaminów i testów diagnozujących; zestawienie wyników umiejętności humanistycznych , redagowanie wniosków, prezentacja postępów uczniów, wypełnianie kart obserwacji postępów ucznia. Wrzesień’09

2. Uroczystości szkolne
• Obchody 10- lecia szkoły
Realizacja podstawy programowej
• Sprawdzenie zgodności programu nauczania z podstawą programową oraz standardami egzaminacyjnymi (klasy I)- zapis w protokole. Wrzesień’09

3. Ocenianie kształtujące
• Lekcja otwarta uwzględniająca elementy oceniania kształtującego
• Formułowanie celów w języku ucznia na wszystkich przedmiotach.

4. Korelacja międzyprzedmiotowa
, • Opracowanie w formie dokumentu planu korelacji treści realizowanych na różnych przedmiotach dla poszczególnych przedziałów klasowych,
Klasy I- ....................................
....................................
Klasy II- ...................................
...................................
Klasy III- ..................................
..................................
• Przeprowadzenie zajęć otwartych korelujących treści polonistyczne z treściami sztuki

5. Technologia informatyczna
• Zaprezentowanie programów multimedialnych z języka polskiego, historii, wosu, sztuki, religii, itp.
• Przeprowadzenie lekcji otwartej w sali informatycznej.
• Prowadzenie lekcji w sali komputerowej z wykorzystaniem technologii informatycznej.

6. Edukacja regionalna
• Prezentacja programu edukacji regionalnej „My policzanie”.
• Tworzenie scenariuszy zajęć edukacji regionalnej w oparciu o program i karty pracy.
• Uwzględnienie treści programu edukacji regionalnej „My policzanie” w przedmiotowych programach nauczania.
• Realizacja projektu edukacji regionalnej w klasach I, II, III- wybór tematyki, np. archiwizowanie wspomnień pierwszych mieszkańców Polic.

7. Raport z egzaminu gimnazjalnego kwiecień 2009
• Opracowanie raportu o egzaminie gimnazjalnym przeprowadzonym w kwietniu 2009 w klasach III naszego gimnazjum. Wrzesień 2009

8. Diagnoza klas pierwszych
• Przeprowadzenie diagnozy umiejętności polonistycznych, historycznych, plastyczno- muzycznych
• Przeprowadzenie testu sprawdzającego umiejętności humanistyczne na koniec klasy pierwszej.

9. Diagnoza klas drugich
• Przeprowadzenie testu sprawdzającego umiejętności humanistyczne na początku roku szkolnego oraz pod koniec klasy drugiej.

10. Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego uczniów klas III
• Przeprowadzenie próbnych egzaminów gimnazjalnych w klasach III.
• Praca z uczniem słabym poprzez prowadzenie zajęć wyrównawczych.
• Przygotowanie zestawień zbiorowych.
• Opracowanie raportów końcowych.

11. Podnoszenie jakości pracy nauczania
• Metody aktywizujące na lekcji. Prezentacja wybranych metod (np. praca z grupą uczniów)- lekcja otwarta

12. Promocja i rekrutacja
• Nawiązanie współpracy z dyrektorami szkół podstawowych i zapraszanie wszystkich klas szóstych na spotkanie promocyjne
w Gimnazjum nr 2.
• Wyjście do szkół podstawowych na zebrania z rodzicami.

13. Harmonogram konkursów organizowanych przez nauczycieli bloku humanistycznego, przydział czynności:
• Przygotowanie uczniów do konkursów przedmiotowych z języka polskiego z elementami wiedzy o sztuce oraz konkursu z historii i wos-u.
• Konkurs międzyszkolny "Ortografik"- organizacja konkursu
• Przeprowadzenie eliminacji szkolnych do konkursu polonistycznego organizowanego przez Towarzystwo na Rzecz Młodzieży Uzdolnionej,
• Przeprowadzenie konkursu ogólnopolskiego "Olimpus".
• Przeprowadzenie eliminacji szkolnych do Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego.
• Udział w różnych innych konkursach gminnych i wojewódzkich.

14. Imprezy i uroczystości
• Szkolne Jasełka
• Udział w akcji Orkiestra Świątecznej Pomocy- przedstawienie przygotowane przez koło teatralne.
• Akademie szkolne z okazji Święta Niepodległości, 3 Maja, itd.
• Tydzień Kultury Śródziemnomorskiej w klasach I i II
Zgodnie z kalendarzem imprez

15. Podsumowanie pracy
• Przeprowadzenie ankiety na temat atrakcyjności i efektywności działań zespołu.
• Przygotowanie sprawozdania z działalności zespołu.
• Wnioski do pracy w roku szkolnym 2009/2011.
• Propozycje do planu pracy zespołu humanistycznego na rok szkolny 2010/2011.

Wszyscy nauczyciele zespołu sprawdzają testy próbne i podliczają wyniki (obowiązuje kolejność alfabetyczna).

CZŁONKOWIE ZESPOŁU HUMANISTYCZNEGO
Nauczyciele: j. polskiego, sztuki, historii, religii.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.