X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 7855
Dział: Gimnazjum

Siły w przyrodzie ( dynamika ) - praca klasowa

Siły w przyrodzie ( dynamika ). Gr.1

Klasa ............. Data.................
Imię i nazwisko ........................................

Zad.1
Dwa identyczne klocki przesuwano po podłożu : najpierw , gdy jeden się znajdował na drugim, a następnie gdy były zaczepione jeden za drugim. Wartość siły tarcia w trakcie przesuwania klocków była
a. większa w pierwszym przypadku
b. większa w drugim przypadku
c. jednakowa w obu przypadkach, ale mniejsza od sumy ich ciężarów
d. równa sumie ich ciężarów

Zad.2
Wykres przedstawia zależność szybkości od czasu v ( t ) w ruchu prostoliniowym pewnego ciała o masie 1kg. Ile wynosiła wartość siły wypadkowej,
Działającej na to ciało?
a. 0 N
b. 2 N
c. 4 N
d. 10 N

Zad.3
Po gwałtownym pociągnięciu tekturki w prawo, stojący na niej metalowy wózek
a. pojedzie w ślad za tekturką
b. będzie jechał w stronę przeciwną, niż pociągnięta
tekturka
c. częściowo przesunie się po tekturce i pozostanie na
niej w innym miejscu
d. pozostanie praktycznie w tym samym miejscu względem podłoża, na którym wraz z tekturką się znajdował

Zad.4
Jakiej wartości siła nada ciału o masie 1000 kg przyspieszenie o wartości 20 m / s2?
a.50 N b. 2000 N c. 10000 N d. 20000 N

Zad.5
Chłopiec ciągnie wózek z siłą o wartości 40 N. Czy wózek wywiera jakąś siłę na chłopca?
a. nie
b. tak – mniejszą od 40 N
c. tak – większą od 40 N
d. tak – równą 40 N

Zad.6
Rysunek przedstawia siły działające w kierunku ruchu ciała. Ciało będzie poruszać się ruchem jednostajnym , jeśli siły spełniają warunek:
a. T = F
b. T < F
c. T > F
d. T < F lub T > F

Zad.7
Jaka jest masa klocka , który pod wpływem siły 4 N porusza się z przyspieszeniem 2 m / s2?
a. 0,5 kg b. 2 kg c. 6 kg d. 8 kg

Zad.8
Przyporządkuj wielkości oznaczone literami a , b , c wielkościom oznaczonym cyframi 1 , 2 , 3 wpisując je w wykropkowane miejsca
a. jednostka siły 1. m ........
b. jednostka masy 2. N ........
c. jednostka długości 3. kg ........

Zad.9
Uzupełnij zdania wstawiając w wykropkowane miejsca brakujące wyrazy.
Ciało spadające swobodnie z pewnej wysokości porusza się ruchem ....................... ...................... z przyspieszeniem ......................... . Przyspieszenie ziemskie jest .................. zwrócone do ........................................ . Przyspieszenie ziemskie ma .............. .................. zwrot jak siła ciężkości działająca na ciało ze strony ......................... .

Zad.10
Zaznacz , które stwierdzenie jest prawdziwe , a które fałszywe.
Jak wystawisz rękę za okno jadącego samochodu czujesz ,że działa na nią siła oporu powietrza. F P
Sztanga , którą podnosi zawodnik i Ziemia oddziałują na siebie wzajemnie .Jest to oddziaływanie bezpośrednie. F P
Mrówka ma większą bezwładność niż słoń. F P
Dziecko ma większy ciężar od dorosłego . F P

Zad.11
Co można zrobić , aby zmniejszyć tarcie ,które jest szkodliwe?
........................................

------------------------------------------

Siły w przyrodzie ( dynamika ). Gr.2
Klasa ............. Data ....................
Imię i nazwisko ........................................

Zad.1
Wózek przesuwany jest ruchem prostoliniowym jednostajnym za pomocą siłomierza. W tym przypadku siłomierz wskazuje głównie wartość siły
a. tarcia dynamicznego w ruchu posuwistym
b. tarcia dynamicznego w ruchu tocznym
c. tarcia statycznego w ruchu posuwistym
d. oporu powietrza

Zad.2
Skoczek spadochronowy spada ruchem jednostajnie prostoliniowym. Opór powietrza wynosi 800 N. Ile wynosi ciężar skoczka wraz ze spadochronem?
a. 800 N
b. mniej niż 800 N
c. więcej niż 800 N
d. za mało danych do udzielenia odpowiedzi

Zad.3
Im większa bezwładność ciała ,tym
a. łatwiej go zatrzymać ( zahamować )
b. łatwiej zwiększyć jego prędkość
c. łatwiej zmienić kierunek jego ruchu
d. trudniej go zatrzymać ( zahamować )

Zad.4
Na ciało o masie 100 g działa siła o wartości 2 N. Przyspieszenia ciała ma wartość
a. 5 m / s2
b. 10 m / s2
c. 20 m / s2
d. 50 m / s2

Zad.5
Traktor , ciągnąc kłodę o ciężarze 4000 N ze stałą szybkością, działa na nią siłą o wartości 2000 N. Ile wynosi wypadkowa sił działających na kłodę?
a. 0 N
b. 2000 N
c. 4000 N
d. 6000 N

Zad.6
Rysunek przedstawia siły działające w kierunku ruchu ciała. Ciało będzie poruszać się ruchem jednostajnym przyspieszonym , jeśli siły spełniają warunek:
a. T = F
b. T < F
c. T > F
d. T – F = 0

Zad.7
Klocek o masie 2 kg porusza się z przyspieszeniem 4 m / s2. Na klocek działa siła wypadkowa o wartości
a. 0,5 N b. 2 N c. 6 N d. 8 N

Zad.8
Przyporządkuj wielkości oznaczone literami a , b , c wielkościom oznaczonym cyframi 1 , 2 , 3 wpisując je w wykropkowane miejsca
a. jednostka pędu 1. N ........
b. jednostka ciężaru 2. kg m /s ........
c. jednostka masy 3. kg ........

Zad.9
Uzupełnij zdania wstawiając w wykropkowane miejsca brakujące wyrazy.
Książka leżąca na biurku pozostaje w spoczynku ponieważ siła ciężkości jest ............................ siłą ..................... ......................... . Wypadkowa sił działających na książkę wynosi .......... . Pod wpływem stałej siły wypadkowej zwróconej zgodnie z wektorem ........................ ciało porusza się ruchem ...................... ........................ , a pod wpływem siły zwróconej .......................... do wektora prędkości porusza się ............. jednostajnie opóźnionym.

Zad.10
Zaznacz , które stwierdzenie jest prawdziwe , a które fałszywe.
Możliwość poruszania się na wrotkach jest spowodowana małą wartością tarcia tocznego.
F P
Wartość siły sprężystości nie zależy od wydłużenia sprężyny i jest stała.
F P
Siła może zmieniać kierunek ruchu czegoś co się porusza.
F P

Zad.11
Co można zrobić , aby zwiększyć tarcie ,które jest pożyteczne ?
........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.