X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 7766
Przesłano:

Arkusz obserwacji dziecka w klasie I

ARKUSZ OBSERWACJI DZIECKA

Imię i nazwisko .............................. rok szkolny ...............
Wiek ............

Aktywność poznawcza

Mówienie i słuchanie IX I VI
Wypowiada się na temat przeżyć, obserwacji i działania
Wypowiada się zgodnie z przyjętymi zasadami
Opisuje co dzieje się na obrazku
Dostrzega związki przyczynowo-skutkowe w historyjce obrazkowej
Posiada bogaty zasób słownictwa
Potrafi dokończyć rozpoczętą opowieść
Łatwo uczy się tekstów piosenek i wierszy
W swoich wypowiedziach posługuje się:
a. wyrazami
b. zdaniami prostymi
c. zdaniami złożonymi
Poprawnie dzieli wyrazy na:
a. sylaby
b. głoski
Potrafi określić głoskę w:
a. nagłosie
b. śródgłosie
c. wygłosie
Rozumie teksty czytane przez nauczyciela
Rozpoznaje głosy dzieci z grupy
Potrafi wysłuchać dłuższy tekst
Potrafi określić źródło dźwięku

* umiejętność opanowana +
* umiejętność nie opanowana 
* myli się +/-
* wybór a, b, c

Umiejętności matematyczne IX I VI
Rozróżnia i nazywa figury geometryczne:
a. koło
b. trójkąt
c. kwadrat
d. prostokąt
Określa wielkość i ciężar przedmiotów:
a. duży, średni, mały
b. ciężki, lekki
c. długi, krótki
Określa położenie przedmiotów w przestrzeni
Poznaje cyfry:
a. 1, 2, 3
b. 4, 5, 6
c. do...
Przelicza w zakresie:
a. 1 – 5
b. 1 – 10
c. do...
Określa kierunki w prawo, w lewo
Posługuje się liczebnikami:
a. głównymi
b. porządkowymi
Dodaje i odejmuje w zakresie........................................
Rozwiązuje zadania tekstowe
Zna dni tygodnia
Zna nazwy miesięcy
Potrafi odczytać godzinę na zegarze

* umiejętność opanowana +
* umiejętność nie opanowana 
* wybór a, b, c

Aktywność ruchowa IX I VI
Uczestniczy w grach i zabawach ruchowych
Ćwiczy zgodnie ze wskazówkami nauczyciela
Przestrzega bezpieczeństwa podczas zabaw i zajęć ruchowych

* umiejętność opanowana +
* umiejętność nie opanowana 

Umiejętności społeczno – przyrodnicze IX I VI
Rozpoznaje i nazywa niektóre gatunki roślin
Potrafi wymienić zwierzęta żyjące w:
a. wodzie
b. powietrzu
c. na lądzie
Wymienia i rozumie zmiany zachodzące w przyrodzie w różnych porach roku
Wymienia różne rodzaje zawodów i rozumie na czym one polegają
Dba o higienę osobistą
Zna swój adres zamieszkania
Zna zasady bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię
Przestrzega reguł w zabawach i grach
Współpracuje w grupie
Prawidłowo reaguje na sygnały i polecenia nauczyciela
Samodzielnie zakłada ubranie
Sznuruje buty

* umiejętność opanowana +
* umiejętność nie opanowana 
* wybór a, b, c


Aktywność artystyczna IX I VI
Poprawnie śpiewa piosenki
Prawidłowo wystukuje usłyszany rytm
Potrafi zilustrować muzykę ruchem
Uwzględnia w swoich pracach:
a. kształt
b. barwę
c. wielkość
Kończy rozpoczętą pracę
Rozróżnia kolory:
a. podstawowe
b. pochodne

* umiejętność opanowana +
* umiejętność nie opanowana 
* wybór a, b, c

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.