X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 7737
Przesłano:

Zakochani są wśród nas... Scenariusz lekcji języka polskiego w kl. VI

Cel ogólny:
Uświadomienie uczniom piękna miłości pomiędzy dwojgiem ludzi i różnych sposobów jej okazywania.

I. Cele operacyjne w kategoriach czynności ucznia:

A. Wiadomości.
Uczeń:
- Zna wiersze współczesnych poetów o miłości
- Rozumie wieloznaczność słów „miłość” i „zakochanie”.

B. Umiejętności.
Uczeń:
- Czyta tekst ze zrozumieniem.
- Posługuje się Słownikiem Języka Polskiego.
- Doskonali umiejętność analizy i interpretacji utworów literackich.
- Określa osobę mówiącą w wierszach
- Wyodrębnia obrazy poetyckie
- Rozpoznaje środki stylistyczne
C. Postawy.
Uczeń:
- Dzięki pracy w grupie uczy się współdziałania.
- Wzbudza w sobie ciekawość poznawczą.
- Podwyższa poziom kultury swojego języka.

II. Typ lekcji
- Wprowadzająca nowy materiał.

III. Metody pracy
- Nauczanie polimetodyczne.

IV. Formy pracy
- indywidualna,
- grupowa.

V. Środki dydaktyczne
- Teksty literackie w podręczniku, Słownik Języka Polskiego, kserokopie instrukcji pracy w grupach, krzyżówka, płyta CD zespołu „Czerwone gitary” oraz płyty z nagraniem muzyki F. Chopina.

VI. Praca domowa
- Napisz samodzielnie notatkę zawierającą analizę i interpretację wiersza, nad którą pracowałeś w czasie lekcji w swojej grupie.

VII. Tok lekcji, ogniwa.

1. Wprowadzenie do lekcji przez nauczyciela i wyjaśnienie celu lekcji.
2. Próba samodzielnego wyjaśnienia przez uczniów znaczenia słowa „zakochać się”, „zakochanie”.
3. Praca ze Słownikiem Języka Polskiego – wyszukiwanie znaczenia powyższych słów.
4. Wysłuchanie nagrania zespołu „Czerwone gitary” pt. „Historia jednej znajomości”.
5. Wypowiedzi uczniów na temat utworu.
6. Rozmowa na temat: Po czym można poznać ludzi zakochanych. (swobodne wypowiedzi uczniów)
7. Podzielenie klasy na grupy i przydzielenie im tekstów literackich do opracowania – analiza i interpretacja utworów M. Hillar: „Poziomka”, „Zakochana” i utworu A. Ziemianina „Portret wiosenny”, przekład intersemiotyczny.
8. Podzielenie się grup wynikami pracy.
9. Ocena pracy grup.
10. Zadanie pracy domowej dla chętnych (uczniów uzdolnionych literacko): Spróbuj ułożyć własny wiersz o miłości.

Załącznik nr 1.

Zadania dla grupy

1. Podzielcie się sprawiedliwie pracą.
2. Uważnie przeczytajcie polecony wiersz.
3. Określcie, kto jest podmiotem lirycznym w wierszu.
4. Nazwijcie uczucia, których doznaje i stany ducha. Posłużcie się odpowiednimi cytatami.
5. Wyjaśnijcie tytuł wiersza.
6. Wskażcie środki poetyckie.
7. Spróbujcie narysować symboliczny rysunek, oddający sens wiersza.

Załącznik nr 2.
MAŁGORZATA HILLAR
Zakochana

Idzie ulicą
jakby tańczyła
na baletowym popisie

Uśmiecha się
do dziecka w wózku
do wróbla
który stracił ogon

Te kropki na sukience
myśli
mają kolor jego oczu

Od rana powtarza
najmilsze imię
i wychodzi z domu
w jednej pończosze
MAŁGORZATA HILLAR

Poziomka

Gdybyś był blisko
dałabym ci
tę pierwszą poziomkę

Mówiłabym
Weź najmilszy
to jest kropla słońca

Ty jesteś daleko
a poziomka ma kształt
łzy

ADAM ZIEMIANIN
Twój portret wiosenny
Chciałbym Cię narysować
Wiosny delikatną kreską
By zbiegły się wszystkie fiołki
Nad zbudzoną z zimy rzeką

Chciałbym by twe włosy
Były jak warkocze leszczynowe
A usta twe szalone
W kolorze pierwszych poziomek

Chciałbym by twe oczy
W majową mgłę były oprawione
Żebyś cała się śmiała
Jak wiosenny dzwonek

Chciałbym - lecz słów brakuje
I wszystkie się plączą
Chciałbym - lecz nie zdążyłem
Dzień znów schodzi się z nocą

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.