X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 7736
Przesłano:

Regionalny projekt edukacyjny "Malbork - moja mała Ojczyzna"

czas realizacji: październik 2009 – maj 2010
miejsce: Szkoła Podstawowa nr 8 w Malborku
grupa wiekowa: klasy 4-6
cele projektu:

*realizacja ścieżki regionalnej
*budzenie zainteresowania przeszłością naszego miasta i regionu
*kształtowanie dumy ze swojego miasta i regionu
*dostrzeganie piękna krajobrazu oraz walorów turystycznych naszego miasta
*dostrzeganie zmian zachodzących w najbliższym otoczeniu
*zainteresowanie uczniów przemysłem lokalnym
*rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska społecznego
*integracja uczniów ze środowiskiem lokalnym
*kształtowanie więzi rodzinnych
*nabieranie nawyku kolekcjonowania pamiątek rodzinnych
*zachęcanie do fotograficznego utrwalania najpiękniejszych miejsc
*rozwijanie wyobraźni, ekspresji twórczej uczniów inspirowanych tematyką regionu
*inspirowanie do promowania własnego regionu i jego okolic

propozycje zadań i sposoby ich realizacji:

1. wystawy i konkursy

a) wystawa drzew genealogicznych uczniów naszej szkoły „Jesteśmy stąd i tu są nasze drzewa” (październik 2009 - korytarz szkolny II piętro)
Wystawa prezentować będzie najciekawsze drzewa genealogiczne wykonane przez uczniów naszej szkoły.
b) szkolny konkurs historyczny – zakres tematyczny dotyczący Malborka i jego historii (termin do uzgodnienia przez nauczyciela prowadzącego)
c) szkolny konkurs fotograficzny „Krajobrazy ziemi malborskiej” (termin do ustalenia – II semestr roku szkolnego)
d) wystawa prac plastycznych poświęconych regionowi „Miejsca bliskie memu sercu” (termin do ustalenia – korytarz szkolny II piętro)
e) międzyszkolny regionalny konkurs literacko-historyczny we współpracy z Zespołem Szkół w Szymankowie „Moje gniazdo rodzinne – moja mała Ojczyzna” (kwiecień 2010)
Uczniowie zostaną poproszeni o napisanie wiersza lub opowiadania na temat regionu, treść może być poparta dostępnymi źródłami literackimi i zgodna z prawdą historyczną. Konkurs przebiegał będzie w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 4-6 szkoły podstawowej oraz klasy 1-3 gimnazjum.

2. wyjścia i wycieczki:

a) odwiedzenie przez uczniów dwóch cmentarzy wojennych w Malborku: żołnierzy angielskich i radzieckich (koniec października lub początek listopada 2009)
Grupa uczniów pod opieką nauczycieli odwiedzi cmentarze, miejsca spoczynku ofiar I i II wojny światowej. Uczniowie dowiedzą się, kim byli pochowani żołnierze, kiedy zginęli i dlaczego spoczywają właśnie tutaj.
b) wycieczki do malborskich zakładów pracy - cukrowni oraz Zakładu
Przemysłu Cukierniczego „Malborżanka” lub zakładu „Prino-Plast”-
-Produkcja Artykułów Higienicznych (terminy do uzgodnienia: cukrownia - listopad / grudzień 2009; „Malborżanka”/”Prino-Plast”
- II semestr roku szkolnego)
Grupa uczniów pod opieką nauczycieli uda się do miejscowych zakładów w celu obejrzenia obiektów i bliższego zapoznania się z procesem produkcji.
c) wyjście uczniów klas szóstych do Urzędu Miasta Malborka (wiosna 2010)
Planowane jest zwiedzanie Urzędu oraz bliższe zapoznanie się z pracą niektórych działów.
d) wizyta uczniów klas szóstych w „Malbork Welcome Center” – placówce promującej nasze miasto, będącej centrum malborskiej turystyki. Spotkanie z pracownikami placówki i zapoznanie się z jej działalnością, przyjrzenie się ofercie handlowej (przedmioty związane z miastem, jego historią i teraźniejszością). Po wizycie w „MWC” uczniowie przejdą na teren placu przy ulicy Kościuszki – deptak „przy fontannie” (zwrócenie uwagi na specyfikę tej części miasta oraz pokazanie uczniom miejsca, gdzie 19 czerwca 2009 r. zakopana została „kapsuła czasu”, której przeznaczeniem jest przekazanie wiedzy o obecnych mieszkańcach Malborka potomnym).

3. inne działania:

zorganizowanie zbiórki żywności w jednym z supermarketów Malborskich, np. w okresie przedświątecznym (marzec/kwiecień 2010)

Do realizacji projektu, który został omówiony i zaakceptowany na zebraniu zespołu samokształceniowego nauczycieli humanistów 8 września 2009 r., włączeni są wszyscy chętni nauczyciele. Współpraca i różne formy pomocy są niezbędne do sprawnego i efektywnego przeprowadzenia tegoż przedsięwzięcia.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.