X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 7682

Radosne Święta Wielkanocne - scenariusz zajęć kl. 3

Scenariusz zajęć kl.3 / edukacja wczesnoszkolna /

Temat ośrodka : Wielkanoc
Temat dnia: RADOSNE ŚWIĘTA WIELKANOCNE

Cele ogólne (zadania):
- poznanie zwyczajów związanych z Wielkanocą,
- kształcenie umiejętności wypowiadania się zdaniami na określony temat,
- wdrażanie do zachowania zwyczajów związanych ze Świętami Wielkanocnymi.

Cele szczegółowe:
Uczeń potrafi:
- wymienić tradycyjne potrawy przygotowywane na te święta,
- wyszukiwać fragmenty na dany temat
- przedstawić ruchem czynności jakie wykonuje się przed świętami
- wie, że nazwy świąt piszemy wielką literą
- uczeń wzbogaca swoje słownictwo związane z Wielkanocą,
- bierze aktywny udział w improwizacjach dramowych

Metody pracy:
-podające (rozmowa, praca z tekstem)
-poszukujące (problemowe)
-aktywizujące

Formy pracy: zbiorowa, indywidualna zróżnicowana.
Środki dydaktyczne: indywidualne karty pracy, karty z wypisanymi zwyczajami związanymi z różnymi świętami, magnetofon, kaseta z nagraniem tekstu „Dwa święta”, tekst wiersza „Okna wielkanocne” Joanny Kulmowej, Ewa Stadtmüller – Wiosenne zagadki, nagranie piosenki Wielkanocne zajączki
Czas trwania: 45 minut.

Przebieg zajęć

1. Rozmowa na temat Wielkanocy. Wyjaśnienie nazwy świąt Wielkanoc, symboliki jajek.
2. Dłuższe wielozdaniowe wypowiedzi dotyczące udziału dzieci w przygotowaniach do świąt.
Elementy dramy – odgrywanie scenek przedstawiających czynności, jakie wykonuje się w domu przed świętami (odkurzanie, mycie okien, ścieranie kurzu, trzepanie dywanów itp.) pozostali uczniowie odgadują jaka czynność jest przedstawiana. Uczeń ma za zadanie oddać mimiką jak czuje się wykonując daną czynność w domu.
3.Wysłuchanie tekstu ks.J.Twardowskiego Dwa święta
Udzielanie odpowiedzi na pytania:
- Które z dwu wielkich świąt bardziej lubi autor tekstu? Wyszukiwanie odpowiednich fragmentów.
- Które święto bardziej lubisz i dlaczego?
4. Zwyczaje wielkanocne.
a/Rozwiązywanie zagadek.
b/Uczniowie skreślają na kartach pracy zwyczaje, które nie są związane z Wielkanocą (ćwiczenie nr 1)
5. Zawieszenie na tablicy kartek z prawidłowymi odpowiedziami,
wskazywanie czasowników, określanie liczby, czasu, osoby.
6. Odczytanie tekstu J.Kulmowej Okna wielkanocne
Porównywanie treści i formy przekazu w obu tekstach
7. Wystukiwanie, granie na instrumencie tekstu wiersza według podanego rytmu./ chętni – śpiew tekstu na dowolną melodię/
8. Zabawa ruchowa przy piosence Wielkanocne zajączki
9. Rozmowa na temat właściwego zachowania się przy stole oraz w drugi dzień świąt – śmigus-dyngus.
10. Opisanie wielkanocnych zwyczajów. Praca w poziomach.(Karta pracy ćw.2 i 3 )
Grupa-poziom A – samodzielne układanie zdań na temat świątecznych zwyczajów.
Grupa- poziom B – uzupełnianie luk w zdaniach.
11. Ocena pracy uczniów na lekcji, samoocena -pomiar zadowolenia uczniów ze swojej pracy za pomocą metody kolorowych pasków.

Karta pracy poziom A
Ćwiczenie 1.
Zmień przy pomocy skreśleń ten prima - aprilisowy tekst na zgodny z prawdą:

Z Wielkanocą związane są zwyczaje: sianko pod obrusem, święcenie palm, ubieranie choinki, oczekiwanie na gwiazdkę, malowanie jajek, zapalanie zniczy, pieczenie babek i mazurków, święcenie pokarmu, dzielenie się opłatkiem, oblewanie innych wodą.

Ćwiczenie 2
Czy wiesz jaką literę należy dopisać ?
_ielkanoc _ielkanocne zwyczaje
_wiąteczna palma
Nazwy świąt piszemy ...................................literą, a nazwy zwyczajów .......................................literą.

Ćwiczenie 3
Opisz zwyczaje związane z Wielkanocą........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................

Karta pracy poziom B
Ćwiczenie 1.
Zmień przy pomocy skreśleń ten prima - aprilisowy tekst na zgodny z prawdą:

Z Wielkanocą związane są zwyczaje: sianko pod obrusem, święcenie palm, ubieranie choinki, oczekiwanie na gwiazdkę, malowanie jajek, zapalanie zniczy, pieczenie babek i mazurków, święcenie pokarmu, dzielenie się opłatkiem, oblewanie innych wodą.

Ćwiczenie 2
Czy wiesz jaką literę należy dopisać ?
_ielkanoc _ielkanocne zwyczaje
_wiąteczna palma
Nazwy świąt piszemy ...................................literą, a nazwy zwyczajów .......................................literą.

Ćwiczenie 3
Uzupełnij odpowiednio dobranymi czasownikami.

W okresie Świąt Wielkiej Nocy .............................. ...............baby i mazurki, ........................................ pokarm. Podczas wielkanocnego śniadania ........................................ święconym jajkiem i składamy sobie życzenia.
W śmigus-dyngus ........................................ się wodą.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.