X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 7644

Tajemnice grafiki

INTEGRACJA ZAJĘĆ WOKÓŁ RÓŻNYCH FORM EKSPRESJI DZIECKA
NA PRZYKŁADZIE OŚRODKA „ŚWIAT SZTUKI” KLASA I

TEMAT: TAJEMNICE GRAFIKI

Cele ogólne dnia:

- rozwijanie twórczego myślenia przez działanie,
- kształtowanie wyobraźni twórczej,
- wprowadzenie pojęcia grafika, druk wklęsły i wypukły,
- kształtowanie umiejętności wykonania druku wklęsłego i wypukłego,
- rozwijanie wrażliwości muzycznej i plastycznej poprzez tworzenie rytmu muzycznego i plastycznego,
- doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 20
- doskonalenie umiejętności porządkowania na piśmie informacji dotyczących grafiki,
- doskonalenie umiejętności skoków z odbicia jednonóż, rzutów, szybkiej orientacji, zwinności i gibkości.

Cele operacyjne:

Uczeń:
- potrafi wykonać oddruk naturalny dłoni,
- umie wykonać matrycę do druku wklęsłego i wypukłego,
- tworzy rytm regularny w pracy plastycznej,
- umie rozwiązać i odczytać hasło z krzyżówki,
- potrafi ułożyć zdanie z rozsypanki wyrazowej i odczytać je,
- rozumie pojęcie grafiki,
- tworzy rytm muzyczny,
- wyodrębnia z różnych eksponatów wytwory grafiki,
- potrafi dokończyć i poprawnie zapisać rozpoczęte zdanie,
- wyszukuje etykiety produktów będących dziełem grafiki.

1 Piosenka na powitanie: „Podaj dłonie”- uczniowie ustawieni w dużym kole, śpiewają piosenkę i wykonują gesty wynikające z tekstu piosenki.
Podaj proszę swoje dłonie i uśmiechnij się ,
Teraz powiedz swoje imię powitamy się
Uczniowie podaję prawa dłoń sąsiadowi z prawej strony i lewą dłoń sąsiadowi z lewej strony w kole. Osoby stojące w kole w określonym kierunku głośno i wyraźnie wypowiadają swoje imiona, mogą to robić wykonując jednocześnie ukłon wychodząc jednocześnie jednym krokiem do środka koła.
Podnieś w górę swoje dłonie i uśmiechnij się,
Teraz krzyknij swoje imię przywitamy się

2. Oddruk naturalny dłoni – (na stolikach stoją rozrobione w miseczkach farby plakatowe, do których dodano kroplę oliwy podnoszącą tłustość farby). Zadaniem uczniów jest nanieść farbę za pomocą szerokiego pędzla na dłoń i odbić na dużym formacie brystolu.
* Oglądanie i porównywanie odbitek dłoni
- Jak nazywa się układ linii na dłoni?
- Jak one są poukładane?
- Co ciekawego można powiedzieć o tych liniach?
* Podpisywanie przez każdego ucznia imieniem i nazwiskiem odbitki własnej dłoni.
* Przypięcie plakatu na tablicy z napisem „NASZA KLASA”
3. Tworzenie matryc z ziemniaka – druk wklęsły
Demonstracja matrycy wykonanej przez nauczyciela z wyciętymi wzorami na połówce ziemniaka.
• Zadaniem uczniów jest wykonanie podobnej matrycy – wycięcie dowolnego wzoru.
• Malowanie farbą przygotowanego wzoru i odbijanie na kartonie
• Rozmowa o powstałych pracach:
• W jaki sposób w waszych pracach powstały nie zamalowane białe wzory?
• Co odbiło się na kartonie?
• Taka wykonana przez was praca, gdzie nie odbijają się wycięte wzory nosi nazwę druku wklęsłego.
• Wykonajcie 6 odbitek swoją matrycą i sprawdźcie czy odbijane wzory są identyczne.
• Od czego zależy jakość odbitek?
* Wystawa prac.
4. Tworzenie rytmu regularnego – odbijanie w parach na kartonach matryc z wykonanym wzorem w 2 kolorach.

• Jak nazywa się taka kompozycja, w której wzory powtarzają się?
5. Zabawa ruchowa „W rytmie, poza rytmem” – uczniowie stoją w rozsypce. Na sygnał nauczyciela zaczynają chodzić po sali wytupując w dowolny sposób swój własny rytm. Gdy nauczyciel wystuka rytm na instrumencie wszyscy uczestnicy przez chwilę poruszają się zgodnie z nim (wystukują go stopami). Gdy sygnał milknie zabawa rozpoczyna się od nowa.
6. Tworzenie matryc z użyciem sznurka – druk wypukły
Na kartonie z bloku technicznego uczniowie wykonują uproszczony rysunek twarzy ludzkiej. Na narysowane linie nanoszą klej i przyklejają gruby sznurek mocno dociskając go. Gąbką starannie nanoszą niewielką ilość czarnej farby na sznurkowe linie rysunku. Do tak przygotowanej matrycy przykładają karton i mocno przeprasowują ręką, prezentują odbitą pracę.
• Co odbiło się na kartonie?
• Jakie kształty powstały?
• Czym różni się ta sznurkowa matryca od matrycy „ziemniaczanej”?
• Tym sposobem wykonana praca nosi nazwę druku wypukłego.
Jak myślicie jakich materiałów można jeszcze użyć do
- wykonania matrycy?
7. Ćwiczenia gimnastyczne – zabawy i gry ruchowe
8. Rozwiązanie krzyżówki – odczytanie hasła GRAFIKA
9. Ułożenie informacji o grafice – uczniowie w parach mają za zadanie ułożyć z rozsypanki wyrazowej informacje o grafice

DZIAŁ SZTUKI POZWALAJĄCY NA POWIELANIE DZIEŁA PRZEZ ODBIJANIE
* Głośne, indywidualne odczytanie informacji o dziedzinie sztuki, jaką jest grafika
- Jakie przedmioty wśród których obcujemy są wytworami grafiki?

10. Prezentacja różnych eksponatów, wśród których są takie, które są wytworami grafiki.
Nauczyciel prezentuje różne wytwory sztuki i prosi uczniów by wyodrębnili ze zbioru przedmioty, które są wytworami grafiki.
(banknoty, znaczki pocztowe, książki, plakaty reklamowe, ulotki, etykiety z produktów spożywczych)
* Zasygnalizowanie, że trzecia odmianą grafiki jest druk płaski, kompozycja , którą odciska się na papierze nie z wypukłych ani wklęsłych części ale z całej jej powierzchni.
11. Wypełnianie kart pracy
- Uzupełnij według wzoru
- Policz i wpisz w okienku ile to jest złotych?
- Połącz działania z odpowiednimi wynikami
12. Podsumowanie wiadomości i zapisanie w zeszycie
Dokończ zdanie:
„Dziełami grafiki są ........................................
* Zwrócenie uwagi na poprawność ortograficzną wyrazów: kalendarz, książki, ulotki
13. Wyjście do sklepu spożywczego i wyszukiwanie produktów mających ciekawą i identyczną szatę graficzna
* Przypomnienie zasad poruszania się zwartą grupą i właściwego zachowania w miejscu publicznym
14. Powrót do szkoły i rozmowa na temat wycieczki
- Jakie artykuły spożywcze posiadały ciekawą szatę graficzną?
- Na jakich produktach szata graficzna podobała się wam najbardziej? Dlaczego?
- Na których produktach zmienilibyście szatę graficzną?
15. Zadanie pracy domowej
- Zaprojektuj i wykonaj znaczek pocztowy, który mógłby zostać wykorzystany do wielokrotnego powielenia. Zwróć uwagę na rozmieszczenie, tematykę, kolorystykę i oryginalność

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.