X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 7639
Przesłano:
Dział: Biblioteka

Lekcja biblioteczna - scenariusz dla klasy V

Scenariusz lekcji bibliotecznej dla klasy V
Przedmiot: lekcja biblioteczna
Temat:Czasopismo i gazeta.
Cele ogólne:
- ukazanie przeznaczenia czasopism i gazet,
- zapoznanie ucznia z terminologią i klasyfikacją wydawnictw periodycznych,
- uczeń potrafi wymienic różnice między gazetą a czasopismem,
- zachęcanie do czytania czasopism i gazet,
Metody pracy:
- element wykladu,
- dyskusja z uczniami,
- prezentacja czasopism i gazet,
- praca indywidualna uczniów,
- praca w grupach.

Przebieg lekcji

I.Zapoznanie uczniów z terminologią i klasyfikacją wydawnictw periodycznych w formie pytań i odpowiedzi
1.Dlaczego powstaly czasopisma?
(Ludzie potrzebowali systematycznych informacji o aktualnych wydarzeniach)
2.Jak nazywają się i czym się zajmują ludzie pracujący w wydawnictwach czasopism i gazet?
(dziennikarze, pisarze, poeci, autorzy, ilustratorzy, wydawcy, redaktorzy, krytycy)

3.Jakie znacie czasopisma dla młodzieży, jakie czytacie?
(uczniowie wymieniają znane im tytuły czasopism i gazet)
4.Jak dzielimy czaspoisma biorąc pod uwagę częstotliwośc ukazywania się?
5.Co to jest gazeta? Co to jest czasopismo?
- ukazuje się codziennie - ukazuje się w określonych
Lub kilka razy w tygodniu odstępach czasu,
- obejmuje różnorodne, aktualne - poświęcone jest jednemu lub kilku
Zagadnienia, informacje, zagadnieniom; omawia, wyjaśnia,
- kierowana jest do wszystkich - kierowane jest do określonej
Czytelników grupy czytelników,
- ukazuje się i dotyczy określonego - ukazuje się w całym kraju,
Regionu - jest bogato i barwnie ilustrowane
- jest na ogół czarno-biała

6.Co to jest artykuł?
(notatka,opis,opowieśc, sprawozdanie)
7.Jak nazywa się osoba, która odpowiada za treśc i wygląd czasopisma?
(redaktor)

II.Podzial uczniów na grupy- samodzielna praca w grupach.(każda grupa uczniów otrzymuje inne czasopismo do omówienia, a pytania są takie same dla wszystkich grup)
Pytania:
a) Jakich wiadomościdostarcza pierwszai ostatnia karta czasopisma?
(wyjaśnic, co to jest karta,co to jest strona)
b) Czyje prace zamieszczane są w czasopiśmie?
c) Czy nazwiska autorów są wam znane?
d) Jakie znajdują się w nim teksty i jakich wiadomości dostarczają?
e) jaka jest szata graficzna czasopisma?

Przykładowe odpowiedzi:
a)Tytul,rok, numer, ilustracja, stopka redakcyjna: adres redakcji, wydawca, skład redakcji, nazwa i adres drukarni, nakład (ilośc egzemplarzy), klasa papieru.
b i c) Uczniowie wymieniają nazwiska autorów, ilustratorów, fotografików.
d)tematyka tekstów zróżnicowana: wiadomości historyczne, geograficzne, przyrodnicze, techniczne, itp. Zamieszczane artykuły pogłębiają wiadomości lekcyjne, poszerzają zainteresowania; ukazują się też teksty, które dostarczają rozrywki w czasie wolnym (zagadki, rebusy, konkursy, krzyżówki,gry). Dzialy te ułatwiają szybkie wyszukiwanie interesujących materiałów.
e)Zamieszczane są kolorowe i czarno- białe fotografie, rysunki, ilustracje nawiązujące tematycznie do znajdujących się obok tekstów. Często pojawiają się humorystyczne rysunki,rebusy. Szata graficzna jest bogata, każda strona zawiera graficzny element dekoracyjny. Nazwiska twórców powtarzają się w poszczególnych numerach czasopism.
III.Krzyżówka (rozwiązywanie haseł krzyżówki z pomocą nauczyciela)
Przykładowe pytania do krzyżówki:
1.Ukazuje się raz w tygodniu.
2.Grupuje w czasopiśmie teksty o treści w jakiś sposób podobnej.
3.Czasopismo wydawane raz w roku.
4.Redaguje czasopismo.
5.”Metryczka” czasopisma.
6.Ukazuje się co trzy miesiące.
Hasło: GAZETA
IV.Wnioski końcowe- zapis w zeszycie.
Czasopismo uczy, bawi, wychowuje,dobrze radzi, jest przyjacielem każdego czytelnika. Czytamy chętnie nasze czasopisma, ponieważ wzbogacają wiedzę, rozwijają zainteresowania, dostarczają rozrywki, pomagają przyjemnie spędzic czas.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.