X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 7616
Przesłano:
Dział: Języki obce

Test z języka angielskiego dla szóstych klas

Test dla szóstych klas
I. Wybierz prawidłowe uzupełnienie zdań.
1. How much is............envelope?
a) these b) that c) those
2. Where can I .........some postcards?
a) eat b) these c) get
3. Kevin ..............a chocolate ice cream.
a) want b) would c) wants
4. What time is ........?
a) those b) it c) does
5. We eat dinner ..... five o’clock.
a) at b) on c) in
6. He goes for a walk .....weekdays.
a) at b) on c) in
7. I go to the cinema ......the weekend.
a) at b) on c) in
8. What time............he go shopping?
a) do b) does c) is
9. When does she................work?
a) finishes b) finish c) finishing
10. When do you .......to the theatre?
a) goes b) go c) are Score...../10 points
II. Uzupełnij zdania.
1. You can get ...........bread at the baker’s.
2. You can buy bananas..........the greengrocer’s.
3. You can get ....... envelope at the newsagent’s.
4. You can .........a toothbrush at the chemist’s.
5. You can get ...........beef at the butcher’s. Score....../5 points
III. Zamień zdania w czasie Simple Present na zdania w czasie Present Continuous.
1.He swims every day. ........................................
2. I cook dinner on Tuesdays. ........................................
3. They go to the church. ........................................
4. You don’t watch television. ........................................
5. She doesn’t play rugby. ........................................Score...../5 points
IV. Zadaj pytania do podanych odpowiedzi.
1. There are five apple on the table ........................................
2. There is one armchair in the room. ........................................
3. There are some flowers in the vase. ........................................
4. There is some water in the glass. ........................................
5. There are some pears in the bag. ........................................Score..../5 points
V. Podany czasownik w czasie Simple Present zamień na czasownik w czasie Present Continuous oraz w czasie Simple Past.
Example: he reads, he is reading, he read
1. I go........................................
2. You get........................................
3. He leaves........................................
4. We learn........................................
5. They write........................................
6. She comes........................................
7. He plays........................................
8. You live........................................
9. I stay........................................
10.It sits........................................ Score...../10 pointsOpracowała: Elżbieta Strojkowska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.