X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 7615
Przesłano:
Dział: Języki obce

Test powtórzeniowy z języka angielskiego dla klas czwartych

Name: ........................................

I. Wybierz właściwy wyraz lub wyrazy, aby prawidłowo uzupełnić zdanie.
1. Welcome ......... Britain.
a) in
b) by
c) to
2. Hello! ............................. John!
a) I’m
b) I
c) Am I
3. How ......................................?
a) old are sou
b) you are old
c) old are you
4. Charlie ..................... my brother.
a) isn’t
b) he isn’t
c) isn’t He
5. ................................. member of the club?
a) Are you a
b) Are a
c) Are
6. The football match is .............. Saturday.
a) at
b) in
c) on
7. ............................. the English lesson?
a) When is
b) When are
c) When do
8. ....................................... your name?
a) You spell
b) Can you spell
c) Do you spell
9. My friend ....................... at school today.
a) isn’t
b) not is
c) no is
10. ............................. Tom Cruise?
a) What nationality
b) What the nationality
c) What nationality is
11. Are you American? No, .................................
a) I not
b) I’m not
c) am not
12. There are two ........................ in the office.
a) women
b) wo,an
c) womans
13. Tom and Bill ....................... British.
a) aren’t
b) not are
c) no are
14. Helene ..................... France.
a) she from
b) her from
c) is from
15. Sue ................................... like heavy metal.
a) don’t like
b) likes not
c) doesn’t like
16. ................................. Brighton?
a) Are you like
b) Do you like
c) Is you like
17. Sue likes Bob, but Emily hates ......................
a) him
b) he
c) his
18. Look at ..............., please!
a) I
b) my
c) me
19. ................................ one brother and two sisters.
a) I got
b) I’ve got
c) I’m got
20. ..................................... eyes has Barbara got?
a) What colour
b) What coloured
c) What colour are
21. You can buy ............... clothes in that shop.
a) girls
b) girls’
c) girl’s
22. My brother ........................... Paul.
a) called
b) calls
c) is called
23. There aren’t ....................... pictures in the room.
a) any
b) some
c) no
24. The hotel is ........................ the theatre.
a) opposite of
b) opposite
c) opposite to
25. Excuse me, ........................................ ?
a) where’s the bus station
b) where it is, the bus station
c) where the bus station is
26. The bank is .............................. the cinema.
a) next
b) next to
c) next on
27. .............................. a good swimming pool in Newtown.
a) There
b) Theirs
c) There’s
28. Are there any clubs here? Yes, ............................
a) there are
b) they’re
c) their
29. What’s the time? It’s ............................ seven.
a) quarter off
b) quarter from
c) quarter past
30. Can I get down? Yes, .................
a) of course you are
b) of course you do
c) of course you can

Opracowała: Elżbieta Strojkowska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.