X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 7581
Dział: Przedszkole

Scenariusz zajęcia mającego na celu propagowanie bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym

Scenariusz zajęcia mającego na celu propagowanie bezpiecznych zachowań
w ruchu drogowym.

Temat: Jesteśmy użytkownikami drogi

Cel ogólny:
Opanowanie i przestrzeganie zasad bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym, wyrabianie nawyku prawidłowego zachowania się na ulicy.
Cele zajęć:
Dziecko:
• Zna zasady bezpiecznego zachowania się na drodze;
• Rozpoznaje i nazywa dźwięki z ulicy – zagadki słuchowe;
• Oceni po obrazku czy sytuacja na nim przedstawiona była bezpieczna czy nie;
• Potrafi rozróżniać podstawowe znaki drogowe;
• Zna pojęcia: uczestnik ruchu, pieszy, droga, jezdnia, kierowca, sygnalizator, znaki dotyczące pieszego;
• Rozwiązuje zagadki słowne związane z ruchem drogowym;
• Rozumie znaczenie „bezpieczna droga”;
• Zna zasady bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię i potrafi je przestrzegać;
• Wie, dlaczego istnieje potrzeba uczenia się przepisów ruchu drogowego;
• Wie, do kogo może zwrócić się o pomoc w razie potrzeby;
• Wskazuje miejsca bezpieczne i niebezpieczne oraz właściwe i niewłaściwe zachowania w drodze do szkoły;
• Zachowuje szczególną ostrożność na jezdni i w drodze do szkoły;
• Umie nabyte umiejętności zastosować w praktycznym działaniu;
• Poprawnie reaguje na ustalony sygnał wzrokowy;
• Potrafi bawić się w grupie wspólnie z kolegami;
• Przestrzega uzgodnionych zasad zachowania;
Formy pracy: indywidualna,
zbiorowa
grupowa

Metody: słowna
oglądowa
zajęć praktycznych uczniów

Środki dydaktyczne:, obrazki sytuacji drogowych przedstawiające prawidłowe i nieprawidłowe przestrzeganie zasad ruchu, napisy – TAK, NIE, tarcze gimnastyczne w kolorach – zielonym i czerwonym, zagadki słowne, wiersze, odgłosy ulicy – płyta CD, plansze przedstawiające znaki drogowe, sygnalizator świetlny, kontrakt – „Jestem wzorowym pieszym”, makieta skrzyżowania, 5 zasad ruchu drogowego, plakietki – „Jestem wzorowym pieszym”,

Przebieg zajęć:
I. Zabawa integracyjna „witamy się”. Wiersz powitalny. Dzieci zebrane na dywanie wstają. Wykonują gesty i ruchy wynikające z tekstu mówionego przez nauczycielkę :
Prawa ręka, - lewa ręka
Prawa noga - lewa noga
Cały tułów, - teraz głowa
Usta mówią takie słowa:
Dzień dobry!
w ten słoneczny dzień, wszyscy nawzajem witamy się!
(dzieci podają sobie prawą dłoń witając się).II. Zgaduj – zgadula dla wszystkich dzieci.
Nauczycielka czyta zagadki i wybiera wśród zgłaszających się do odpowiedzi dziecko, które podaje rozwiązanie zagadki (nagradzanie brawami przez uczestników zajęć za prawidłowe rozwiązanie).

ZAGADKI
Ma aż troje oczu przechodniom pomaga,
Swoim żółtym okiem daje znak „ Uwaga”
Gdy czerwone świeci – Stop! nie idźcie dzieci!
Zapali zielone – idźcie na drugą stronę. (sygnalizator)

Choć nóg nie ma szybko pędzi szosą,
Bo nie nogi, ale koła go po szosie niosą . (samochód)

Kto to jest?
W białej czapce na ulicy ważną jest osobą.
Dobrym okiem, bystrym słuchem
Kieruje ulicznym ruchem (policjant)

Co to jest?
Kierownica, dzwonek, koła z oponami
Jedzie na nim człowiek i kręci pedałami. (rower)

Stoją przy drodze na jednej nodze
I pokazują kierowcom drogę (drogowe znaki)

Duże koło z brzegiem czerwonym,
Które z daleka widać od razu
„Nie wolno”! – krzyczą głosem donośnym,
bo to są właśnie znaki........ (zakazu) - wyszukanie odpowiedniego modelu znaku znajdującego się w kąciku komunikacyjnym)

Niebieskie kartki z białą strzałką mówią stanowczo:
„Jedź jak ci każę!”
Bo to są znaki....... (nakazu) – jak wyżej

Żółte trójkąty czerwonym brzegiem ozdobione
Na nim obrazki z informacją umieszczone
To są znaki............... (informacyjne) – jak wyżej

Kolor światła
nakazujący natychmiastowe zatrzymanie (czerwony)

Popularna nazwa przejścia dla pieszych (zebra)

Użytkownik drogi, który prowadzi pojazd (kierowca)

III. Rozpoznawanie zagadek słuchowych – „Odgłosy ulicy”

IV. Zabawa muzyczno – ruchowa „Na ulicy”
Dzieci podzielone są na trzy grupy:
• piesi – to dzieci, które będą reagowały na muzykę w tempie umiarkowanym;
• samochody ciężarowe – to dzieci reagujące na słyszaną muzykę w tempie wolnym;
• motory – to dzieci reagujące na muzykę w tempie szybkim;
grupa dzieci – samochodów otrzymuje tarcze gimnastyczne, dzieci – motory naśladują trzymaną kierownicę, dzieci – piesi idą na spacer.
V. Rozmowa na temat obrazków przedstawiających zachowanie chłopca na drodze.
- Przyjrzyjcie się uważnie obrazkom. Posłuchajcie, co mówi chłopiec czy poprawnie zachowuje się na drodze?. Dlaczego?
- „Zanim wejdę na pasy, patrzę najpierw w lewo, potem w prawo i jeszcze raz w lewo”. Czy dobrze robi chłopiec? Dlaczego?
- „Jeśli droga nie ma chodnika idę lewą stroną jezdni”. Dlaczego chłopiec wybrał lewą stronę jezdni?
- „Na przystanku autobusowym nie stoję blisko jezdni”. Czy chłopiec robi dobrze? Dlaczego?
- „Noszę znaczki odblaskowe. O zmroku jestem bardziej widoczny” Dlaczego znaki odblaskowe są takie ważne?
- Sprawdźcie, czy wasze plecaki posiadają znaczek odblaskowy.

VI. Zabawa dydaktyczna – „Pomyśl i stań przy ...”
N. stawia na sali dwa znaki ze słowami TAK i NIE – zadaniem dzieci jest wysłuchać informacji i stanąć i przy którymś z nich.
Informacje:
 Czy należy drogowe znaki znać żeby wiedzieć, co i jak?
 Czy przechodzimy przez ulicę na czerwonym świetle?
 Czy dzieci mogą same poruszać się po ulicy?
 Wyskoczyła na ulicę piłka nożna, można za nią pobiec czy nie można?
 Czy chłopiec na rowerze dobrze się sprawuje, kiedy czepia się traktora i za nim pedałuje?
 Przez jezdnię sobie przebiegnę, bo mnie się bardziej śpieszy, niech inni sobie szukają przejścia dla pieszych?
 W ZOO i na jezdni ją zobaczyć możesz, przejść po niej krokiem śmiałym możesz czy nie możesz?
 Nie można bawić się na jezdniach i w ich pobliżu.
 Żółte światło zezwala pieszym na przejście przez jezdnię.
 Czy bezpiecznie jest zjeżdżać na sankach z górki na ulicę?
VII. Recytacja wiersza H. Łochockiej pt. „ Uwaga! Nie gap się”
N: O tym, co dzieci dowiedziały się i nauczyły, opowie treść wiersza pt. „Uwaga! Nie gap się ”.
Możesz stracić życie, zdrowie, Gdy na jezdnię wejdziesz źle.
Więc ci w krótkich słowach powiem:
Na ulicy nie gap się!
Trzeba iść wzdłuż białych pasów!
Troszkę dalej! To i cóż!
Chociaż stracę chwilę czasu,
Lecz mi nic nie grozi już!
Czy opłaca się narażać i kaleką zostać. Nie!
Więc ostrożny bądź! Uważaj!
Nie skacz w biegu ! Nie spiesz się!
VIII. „Bezpieczna droga do szkoły” – rozmowa, krótkie przypomnienie zasad zachowania się na drodze.
- W jakim miejscu przechodzimy przez ulicę?
- Na jakim świetle przechodzimy przez ulicę?
- Co trzeba zrobić zanim przejdziemy przez ulicę?
- Czy dzieciom wolno samym przechodzić przez jezdnię?
IX. Prezentacja wiersza W. Chotomskiej pt. „ Gdy zamierzasz przejść ulicę”, przez starszą koleżankę, celem przypomnienia i utrwalenia pięciu zasad przechodzenia przez jezdnię:
- Na chodniku przystań bokiem,
- Popatrz w lewo bystrym wzrokiem,
- Skieruj w prawo wzrok sokoli,
- Znów na lewo spójrz powoli
- Jezdnia wolna – więc swobodnie mogą przez nią przejść przechodnie.
XII. Przedstawienie 5 zasad ruchu drogowego (dobieranie napisów do kolejnych cyfr na tablicy od 1 do 5).
1. Zatrzymuję się.
2. Patrzę w lewo.
3. Patrzę w prawo
4. Patrzę w lewo
5. Droga wolna – idę.

XI. Zabawa dydaktyczna „Pięć zasad”.
Na makiecie skrzyżowania zaznaczone pasy. Uczniowie grupami podchodzą do przejścia i prawidłowo przechodzą przez jezdnię. Nauczyciel kontroluje przestrzegania 5 zasad przez uczestników ruchu wraz z pozostałymi dziećmi – korygowanie błędnych zachowań.

XII. Zabawa orientacyjno - porządkowa „ Gramy w zielone, żółte czerwone” – Dzieci szukają u siebie lub w sali zajęć przedmiotów w kolorze, w jakim pali się światło sygnalizatora drogowego (światło zielone, czerwone, żółte).

XIII. Podsumowanie zajęć; utrwalenie zdobytych wiadomości i umiejętności.
- W jaki sposób będę najbardziej bezpieczny jako pieszy w ruchu drogowym? (zwrócenie uwagi na zachowanie się w różnych sytuacjach i w różnej porze roku na drodze, sygnały dźwiękowe, ubranie, przedmioty itd.)
- W jakim celu uczymy się przepisów ruchu drogowego?
(by być wzorowym pieszym, pasażerem, kierowcą - bezpiecznym uczestnikiem ruchu drogowego).
• Zawarcie kontraktu z uczniami – Jestem wzorowym pieszym.
• Wręczenie wszystkim uczestnikom zajęć plakietek z zobowiązującym napisem o treści „Jestem wzorowym pieszym”.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2018 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.